torsdag 1. mars 2018

Nr. 2176: Sylvi Listhaug trenger å beklage og mot bedre vitende vilje har politiet hentet ut asylsøkere i et menighetsbygg!

Nr. 2176:
Sylvi Listhaug trenger å beklage og mot bedre vitende vilje har politiet hentet ut asylsøkere i et menighetsbygg!

Bilde av Satan som tross alt står bak all løgn som politiet omgir seg med her, da han er Løgnens Far. De påstår at det ikke var noe menighetbygg selv om det var dåpskum der og alt annet! Snakk om å lyve for å gjøre en ugjerning som politiet her gjør!
Joh.e. 8. 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.


Jeg kjenner meg igjen her hvordan disse asylsøkerne og deres støttespillere opplever myndighetenes klamende og løgnaktige hånd over seg.

Her er det noen som sitter i et menighetsbygg som det er en uskreven lov i Norge at ingen skal bli hentet i fra.

Myndigheten går rett inn, tar seg til rette. Da mener jeg politiet som representerer myndigheten, snakk om å være råtne!

Det er bare en ting å gjøre her, det er å be om unnskyld, og prøve gjøre ondt godt igjen!

Det er Sylvia Listhaug som har det øverste ansvaret her.


Hør om meg hvordan jeg er blitt utsatt for det samme mørke og onde grep!
Ingen kommentarer: