onsdag 21. februar 2018

Nr. 2174: «Pave-vennen» Billy Graham død 99 år gammel!

Nr. 2174:
«Pave-vennen» Billy Graham død 99 år gammel!
Se her for artikler med Billy Graham som var flere ganger og besøkte Paven.

Det er temmelig åpenbart at en av grunnen til hans enorme popularitet var hans evne til å inngå kompromisser med alle. Fra den katolske kirken, pinsevenner, muslimer, buddhister og andre!
Skrevet for over 4 år siden.


Etter disse seansene med Billy Graham er det vel åpenbart for de mest positive at Billy Graham ikke er en Ordets forkynner som mener at frelsen ikke er nødvendig og påkrevd hvis en er en «god» muslim, buddhist etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0

https://www.youtube.com/watch?v=4MZWug3QAvs

https://www.youtube.com/watch?v=BdodMaLRRts&list=PLBFB12701259866D4

Billy Graham på "Hour of Power" show sier at folk kan komme til himmelen på en annen måte i tillegg gjennom å høre evangeliet om Jesus Kristus og så omvende og tro på evangeliet. Han sier i utgangspunktet at "gode" og "oppriktige" folk som ikke vet noe om Kristus er på vei til himmelen. Jeg vet at lyd og video er en liten bit av, men dette virkelig skjedde. For de av dere som ikke tror meg, sjekk ut noen av disse nettstedene også: Utskrift fra dette showet:

Og her er innholdet av seansen:

Dr. Schuller : " Si meg, hva er fremtiden for kristendommen ? " Dr. Graham : " Vel , kristendommen og det å være en sann troende , du vet , jeg tror det er Kristi legeme , som kommer fra alle de kristne grupper rundt om i verden , eller utenfor de kristne grupper tror jeg at alle som elsker Kristus eller vet . Kristus , enten de er bevisst på det eller ikke , de er medlemmer av Kristi legeme . Og jeg tror ikke at vi kommer til å se en stor feiende vekkelse som vil snu hele verden til Kristus når som helst . Hva Gud gjør i dag er å kalle folk ut av verden for hans navn . Enten de kommer fra den muslimske verden , eller den buddhistiske verden , eller den kristne verden , eller den ikke- troende verden , er de medlemmer av Kristi legeme fordi de har blitt kalt av Gud . de kan ikke engang vet navnet på Jesus , men de vet i sitt hjerte at de trenger noe som de ikke har , og de ​​slår til det eneste lyset de har, og jeg tror de er frelst og de ​​kommer til å være med oss i himmelen . "

Dr. Schuller : " Hva jeg hører du sier er at det er mulig for Jesus Kristus å komme inn i et menneskelig hjerte og sjel og liv , selv om de har blitt født i mørket og har aldri hatt eksponering mot Bibelen er at en korrekt tolkning . av det du sier ? " Dr. Graham : . " Ja, det er fordi jeg tror at jeg har møtt mennesker i ulike deler av verden i stamme situasjoner som de aldri har sett en bibel eller hørt om en bibel , har aldri hørt om Jesus, men de har trodd i sine hjerter at det finnes en Gud , og de prøvde å leve et liv som var helt bortsett fra det omkringliggende samfunnet de levde . " Dr. Schuller : " Dette er fantastisk jeg er så begeistret for å høre deg si at det er en vidde i Guds nåde . . . Dr. Graham : Det er . Det er definitivt . "

Samtalen ovenfor skjedde mellom Billy Graham og Robert Schuller , som er pastor i Crystal Cathedral i Garden Grove , California , og grunnlegger av Time Of Power fjernsynsprogram . Intervjuet ble sendt den 31. mai 1997 på Hour of Power TV-program, med tittelen "Si ja til muligheten tenkning , "

Relaterte linker:
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/


Nr. 1865:

Bilde av Billy Graham som har en tvilsom frelseslære det det finnes også frelse i andre religioner og mennesker enn Jesus Kristus og kristendommen!
Her er han i samme med Paven og trives godt med det, selv om Paven gir seg ut for å være Jesu stedfortreder på Jorden. Som er hovmod, blasfemi og totalt ubibelskt!Her sier Billy Graham at frelsen i Kristus Jesus trengs ikke hvis du tror på en Muhamed, Buddha eller en annen religion!

Artikkel av Kjell Sørsdal

Graham hykleriet!

Mange kjente hyklere kunne vært nevnt, men det er ikke poenget. Poenget er at det hykles dobbelt. Og dette blir langt merke til i Himmelen. Først sier man at ja vi vil gjerne ha Franklin Graham som da er en paveelsker, men vi vil ikke ha de som støtter en demokratisk valgt statsleder som holder sine valgløfter.

Helt siden starten i 1950 har Billy Graham Evangelistic Association (BGEA -Billy og Franklin) fortalt katolikker som ønsker å omvende seg at de skal gå tilbake til den Romersk Katolske Institusjon. Franklin Graham bruker katolske prester til å be på sine møter. Han har Knight of Columbus (The Knights of Columbus is the world’s largest Catholic fraternal service organization) som møter-verter og han var tilstede ved innsettelsen av Frankiboy. Han har dessuten talt i Katolsk kirke i Polen. Listen er lang som beviser hans forkjærlighet for Roma, antikrist.

Det var den katolske kirke som sponset de to første årene av Billys korstog og dette skryter Franklin av. Den kjente overgitte katolikken og mediemagnat Randolf Hearst ga ordre om å “puff Graham» så tidlig som i 1949. Dette var starten på en lang rekke med pavebesøk, fem i alt for Billy.

BGEA elsker Vatikanet, det antikristelige. Dette er hva Jesus sier:

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Når da de samme menneskene som ikke vil ha Graham på Norges besøk kan gå til ytterligheter for å få pavens hoff predikant, Cantalamessa, på besøk til Hedmarktoppen i 2015 så blir jo hykleriet enormt da de nå sier at de ikke vil ha Graham som nettopp støtter opp om dette med Paven med alt han har. For de sier; «vi vil ikke ha Graham for han støtter Trump». De kan ta inn antikrist, men en som støtter Trump, nei der går grensen.

«KristenNorge» må jo være noe av det mest hyklerske som finnes. Og spør du meg så topper faktisk Pinsevenner den statistikken. Andreas Hegertun sier at Filadelfia ikke kan være med på dette. Altså å støtte Graham besøket. Han sier rett ut at de vil gjerne ha en som forkynner Jesus, men ikke hvis han støtter Trump. Hans far Terje går same veien og sier at kirken taler gjennom Frans når paven går imot folk som Trump. (Populistiske statsledere) Det var jo nettopp disse som sto så kraftig på barrikadene både i 2006 (Terje) når de skrotet Frikirkerådet til fordel for et samarbeid med katolikker gjennom Norges Kristen Råd og i 2015 da Andreas som Pinsebevegelsens pressetalsmann og medlem av komiteen på Hedmarktoppen trumpet igjennom Cantalamessa.

Mange kjente hyklere kunne vært nevnt, men det er ikke poenget. Poenget er at det hykles dobbelt. Og dette blir langt merke til i Himmelen. Først sier man at ja vi vil gjerne ha Franklin Graham som da er en paveelsker, men vi vil ikke ha de som støtter en demokratisk valgt statsleder som holder sine valgløfter. De legger seg jo på linje med Antikristlige Hollywood. De kan ikke lese verken Skriften eller skriften på veggen eller egne skrifter.

Jeg er ingen Trump tilhenger da jeg ikke involverer meg i politikk som er på linje med Jesus og hans vilje. Jeg involverer meg dog i det som har med endetiden å gjøre og denne hyklerske villfarelsen er nettopp et tegn på at Jesus kommer snart. Hvem som går hvor skal ikke vi bry oss med, men det skulle ikke forundre meg om både Trump og Pence går foran en rekke kjente pinsevenner.

Relaterte linker:Nr. 1866:
http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-467-pastor-sten-srensen-fra-karmy-er.html

Bilde av Biskop Bernt Eidsvig som er med i bønn for Oslo som på mange måter denne Franklin Graham kampanjen må sees i sammenheng av.
Da både Franklin og hans far Billy vet å pleie omgang med katolikkene selv om de ikke har forkastet noe av de som Luther og reformasjonen gikk imot for 500 år siden. Med andre ord, skjøgedøtrene er i dag med å vende tilbake, og det med rekordfart! Allt skal samles under en «paraply», som vi ser det er i ferd med å skje i dag. katolikkene vil og det katolske med sine rosenkranser, bønn for avdøde og relikvier. Samt med messing, askekors og jeg vet ikke hva, vinne mer og mer fotfeste og få plass. Da passer det godt med protestantene syn på ekteskapet at det er fritt frem, for en «herlig» smørje det er i ferd med å bli, eller er blitt!
Så fremmed det er i fra Guds ord, at vi kan ikke kalle det lengre for evangelisk eller sann kristendom! Det er «Babylon – den store skjøge» blitt!Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

Dette skriver Sten Sørensen i avisen Dagen:
«Men etter å ha lest om den opprivende og alvorlige debatten som endte med en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke, hvor det med rette kan skrives at kristenfolket er splittet, blir det underlig at Dagen bruker en slik sterk overskrift om Franklin Graham. I lys av den årelange kampen som har funnet sted angående synet på ekteskapet, skaper denne overskriften negative assosiasjoner og en bismak.»

Hvorfor skal disse homosekuelle og lesbiske «betale» prisen for at andre kan få leve i synd?
Her angriper horkarlen Sten Sørensen igjen det samme som de gjør, de homofile og lesbiske. Men hans egen brøde og synd, er helt fint å leve i.
Dette er hykleri og dobbeltmoral. Har du bryt et av Guds bud, så har du bryt dem alle.
Det hjelper ikke å peke på andre, hvis en selv lever i synd. Da passer dette Jesu ord in.

Matt. 7. 3 Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?  4 Eller hvorledes kan du si til din bror: La mig dra splinten ut av ditt øie? og se, det er en bjelke i ditt eget øie!  5 Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!

Her prøver Kristen Norge å dra splinten ut, men er ikke klar over at de har en bjelke selv når de godtar gjengifte blant oss kristne. Dette er synd til døden, ikke noe annet å gifte seg på nytt som en troende mens den andre ektefellen lever.
Dette gjelder i særdeleshet for forkynnere som er et «mønster for hjorden!»

Denne kampanje er allerede ufarlig og latterlig i den åndelige verden når en som lever i hor skal være leder for denne kampanjen!

«Pastor» Sten Sørensen er gjengiftet som en kristen, da hans første kone trengte han som mest var han i seng med en annen kvinne, dette er ondt i Guds øyne!

Vi kommer ikke bort i fra at Gud har en helt annen standard for oss troende enn det er for denne verdens barn.
Vi er Lysets barn, mens de er Mørkets barn!
Men i dag så kan en nesten snu dette på hode, og dette rører ved Guds hjerte og han kan ikke utså eller tåle det!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Det har ingen betydning om det ser ut som at majoriteten av kristne godtar nå både den ene og den anen synd, ikke minst gjengifte blant forkynnere når Guds ord sier det motsatte.

Jeg får høre så mye om meg som påpeker dette, men det preller av som vann på Gåsa. Jeg vet hva min bibel sier om disse, at de ikke skal arve Guds rike og de lever i synd. Ja, skriften sier rett ut at slike personer som Sten Sørensen og andre som er gjengiftet som troende er horkarler og ekteskapsbrytere når den første ektefellen enda lever!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Realiteten av at det faktisk finnes religiøse åndsmakter som har et skinn av Gudsfrykt, men fornekter dens kraft kommer vi ikke bort i fra, så at det lønner seg å være meget våken i denne tid er det INGEN tvil om. I Bibelen står det at Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom tegn og under.

Det er så masse tilsynelatende flotte ord og tanker, men hvor er bekreftelsen fra himmelen på det som gjøres gjennom at mennesker blir radikalt frelst og tegn og under skjer? Det at mye av det som gjøres nå er så blodfattig sett etter Bibelsk standard, er det ikke et tegn på at Gud faktisk ikke får stort å bekrefte på tross av all aktivitet som utføres og hvis så, kan mange av disse menighetene da sies å være på rett spor eller feil?

Sluttkommentar:

Kampen med denne Franklin Graham er dødfødt, tror dette er ikke noe annet enn en gedigen villfarelse bare en ser på de troende som gir sin tilslutning her i Norge til denne kampanjen.
Samt jeg stiller også et spørsmål med Franklin Graham som ikke er helt sturen selv med alle sine katolske venner og andre. Jo, dette som vi nå ser. Stiller jeg meg helt avvisende til da synd og umoral florer i Guds menighet.
Samt det er vranglære og annet blant de troende. Denne kampanjen minner meg også som en forlengelse av Bønn for Oslo der katolikkene og andre villfarne troende er med.

Det faktum at Biskop Bernt Eidsvig som den øverste leder av romer-katolikkene i Norge har blitt gitt en sentral plass i Bønn for Oslo hvor så mange frimenigheter er med og hvor hovedbasen er Filadelfia Oslo og Storsalen her i Oslo.
Som arrangeres hvert år i januar, er mer alvorlig enn det mange kanskje har tenkt på med all den vranglære og åpne avgudsdyrkelse denne organisasjonen står for over store deler av verden.

Jesus kommer snart igjen når vi ser all denne villfarelsen, da han selv har sagt at det sikreste og første tegn på hans gjenkomst er åndelig og religiøs villfarelse!

Matt. 24. 3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.

Ingen kommentarer: