onsdag 10. februar 2021

Nr. 2825: Når en sier ifra om forhold, må en bare regne med at mange angriper deg! Del 1

 Nr. 2825:

Når en sier ifra om forhold, må en bare regne med at mange angriper deg! Del 1

 

Bilde av Svenske jordmoren Linda Ellinor Grimmark og Norsk/Svenske Linda Steen som mistet jobben etter å ha nektet å være med på abort/drap.

Hun ble dårlig behandlet, selv om hun gjorde det som var rett og godt.

 

 

Som en Jesus-troende er vi annerledes, vi har kjent den kommende verdens krefter sier Guds ord.

 

Hebr. 6. 5. og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, atter kan fornyes til omvendelse,

 

Den kommende tidsalders sine krefter står det i grunnteksten.

 

Vi står for noe annet, og kan ikke forvente at verden og mangen mennesker vil se på oss med «blide» øyne selv om vi både gjør et gode og står for det gode.

 

Faktisk er det to riker som står imot hverandre.

 

Kol. 1. 13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

 

Vi er nå ikke lengre i mørkets rike der Satan er denne regenten.

Men vi er plassert i den Elskede Guds sønns rike.

Satan styrer mørkets rike på hans betingelser.

Mens Jesus styrer Guds rike på Faderens betingelser og etter hans vilje.

 

Selv når vi som troende gjør godt, er klare og tydelige. Så vil vi på en eller annen måte lide nederlag, selv om vi står for det gode.

 

Her er det mye å si, og å forklare. Men la meg gi noen eksempler der de som gjør rett, feilaktig og uriktig blir anklaget.

 

Vi leser om dette flere plasser i skriften, der jeg vil ta et eksempel i fra skriften. Og et eksempel i fra tiden vi lever i dag.

Jeg vil begynne med Josef.

Så to jordmødre, Linda Ellinor Grimmark og Linda Steen.

 

1.)  Nå er det mye å si om Josef, derfor vil jeg kun forholde meg til hvordan han opptrådte ovenfor Potifar og hans kone.

 

1 Mosebok 39. 1. Josef blev ført ned til Egypten; og Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med seg dit.  2 Men Herren var med Josef, så alt lyktes for ham; og han vedblev å være i huset hos sin herre egypteren.  3 Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham, 4 fant Josef nåde for hans øine og fikk gå ham til hånde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender.  5 Og helt fra den tid han hadde satt ham over sitt hus og over alt det han hadde, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld, og Herrens velsignelse var over alt det han hadde, både i huset og på marken.  6 Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker av skapning og vakker å se til.  7 Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig!  8 Men han vilde ikke og sa til sin herres hustru: Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender; 9 han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 10 Som hun nu dag efter dag talte til Josef, og han ikke føide henne i å ligge hos henne og være sammen med henne, 11 så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. 12 Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset. 13 Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset, 14 ropte hun på sine husfolk og sa til dem: Se, her har han ført en hebraisk mann hit til oss for å føre skam over oss; han kom inn til mig for å ligge hos mig, men jeg ropte så høit jeg kunde, 15 og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 16 Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem. 17 Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig; 18 men da jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. 19 Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede. 20 Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet. 21 Men Herren var med Josef og lot ham vinne alles hjerter og gav ham yndest hos fengslets overopsynsmann. 22 Og fengslets overopsynsmann satte Josef til å se efter alle fangene som var i fengslet; og alt det som skulde gjøres der, det gjorde han. 23 Fengslets overopsynsmann så ikke efter nogen ting som han hadde under hender, fordi Herren var med ham; og hvad han gjorde, gav Herren lykke til.

 

Josef var blitt forrådt av sine egne brødre. De hadde solgt ham til noen handelsmenn, som igjen førte Josef som en ussel slave til Egypten.

Der i Egypten var det som skriften sier:

«Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med seg dit.»

 

Der gjorde Josef rett og skjell for seg, og ble forfremmet.

Skriften sier:

«Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham, fant Josef nåde for hans øine og fikk gå ham til hånde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender.  Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt.»

 

Dette var selvsagt enormt. Josef som var aller lengst nede på rangstigen, ble en anerkjent mann. Ikke minst hos høvdingen over livvaktene, som også var anerkjent hoffmann hos Farao, Potifar.

 

Der i huset gjorde Josef alt perfekt, men det var allikevel en feide under oppseiling.

Det står i skriften følgende:

Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig!»

 

Her var nå Josef i trøbbel. Han kunne med letthet gitt etter, og ikke noe hadde skjedd.

Hva gjorde Josef? Han sa nei til Potifar hustru, og gjorde det rette innforbi Gud. Dette likte åpenbar ikke hans hustru, for det står følgende i skriften:

«så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig!»

 

Hvis Josef hadde gitt etter for kjødet, og gitt Potifars hustru viljen sin med å ligge med henne. Da hadde han blitt «spart» for mange problemer. Det å tjene Herren i denne verden, gå Guds vei er mange ganger «tyngre» enn å gi etter for den falne naturen vi har.

 

Dette var så forlokkende for Josef. Mens Potifar var borte, kunne han bare tilfredsstilt Potifars hustru, som mange hadde likt og sett opp til ham for dette,

Men hva gjorde Josef?

Skriften sier:

«Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset. Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset, ropte hun på sine husfolk og sa til dem: Se, her har han ført en hebraisk mann hit til oss for å føre skam over oss; han kom inn til mig for å ligge hos mig, men jeg ropte så høit jeg kunde, og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset. Så lot hun hans kappe bli liggende hos sig til hans herre kom hjem.»

 

Dette ble en prøvelse for Josef da han ble løyet på. Potifars hustru ble trodd, og Josef måtte bære omkostningene for dette.

Skriften sier:

«Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede. Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet.»

 

På mange måter så er det slik å være en helhjertet Jesus-troende også i dag.

Der de som virkelig gjør noe gærnt, går fri. Mens de som ikke gjør det, blir straffet.

Tenk, her kunne Josef tilfredsstilt Potifars hustru med seksuell omgang og hadde vokst og kunne helt sikkert kommet videre.

Men han ville ikke synde imot Gud, hør hva Josef selv sier:

«Min herre ser ikke til med mig i nogen ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har han lagt i mine hender; han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?»

 

Dette var Josef sitt vitnesbyrd og holdning. Han ville ikke gjøre noe imot Gud, selv om dette var til bakdel for ham akkurat da.

 

Vi får ta også med et eksempel fra vår tid.

De to jordmødre, Linda Ellinor Grimmark og Linda Steen. Som begge måtte forlate jobbene sine fordi de ikke ville utføre abort/drap.

Dette er noe jeg stort sett har lest meg til, og kjenner ikke sakene til så godt da dette skjedde i vårt naboland Sverige.

 

I likhet med sin svenske kollega Ellinor Grimmark, tapte også Steen kampen for samvittighetsfriheten i de svenske domstolene. Grimmark tapte i både Tingretten og Arbeidsretten, mens Steen ikke fikk tatt saken lenger enn til Tingretten. Begge jobber i dag ved norske sykehus, der de etter det Linda Steen forteller, er blitt møtt med en helt annen respekt og forståelse.

 

Skal ikke skrive så mye mer, men begge disse to jordmødrene gjorde kun det rette og riktige. De ville ikke ta liv, og begge mistet jobbene sine og måtte betale faktisk flere millioner i saksomkostninger.

 

Sluttkommentar:

 

Vil skrive en artikkel til om dette meget viktig, spennende og lærerike emne.

Det er bare slik at i denne verden kan en gjerne kjøre «full gas» for mye, bortsett fra Jesus og leve som en sann kristen.

Dette har jeg nå gitt to eksempler til. Og ønsker å gi noen eksempler til o neste artikkel.

Dette emne her er viktig å ha en forståelse og innsikt i.

Det er praktisk lærdom slik at vi som først og fremst troende. Men det kan også gjelde andre mennesker da det faktisk mange ganger ikke blir «likt» alltid å være 100 % redelig og sann. Men er man det en kan kalle for en unnasluntrer, går den enkleste veien og ikke bryr seg om andres ve og vel.

Kun ens eget, så vinner enn frem. Ta lærdom, det lønner seg alltid i det lange løp å gjøre det som er rett, sant og godt.

 

Fra minebibelkommentarer Filipenserbrevet 4. 8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!

 

Livet består ikke bare av åndelige sider. Det er mye å glede seg over, men en skal bare passe på å sette Jesus først. Vi er forskjellige men det er fullt ut mulig å kunne glede seg over hva Gud har skapt. Selv liker jeg mye, trening, hagearbeid og mye annet. Vi skal og bør være positive til også selve livet med alt det inkluderer.

 

9 Gjør det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg. Så skal fredens Gud være med dere.

 

Mye problemer og vanskeligheter kommer av en ikke følger Herren og er et helt menneske. Det er lov å gjøre feil som Epafroditus som nesten arbeidet seg i hjel for Herren, men Gud forbarmet seg over han. Det kristne livet skal også være noe uanstrengt over da vi tilhører fredens Gud. Han ønsker å gi oss det vi behøver i enhver situasjon. Det er også viktig å kunne tilgi seg selv.

 

10 Det var en stor glede for meg i Herren at dere igjen har maktet å tenke på det jeg trenger. Dere har nok også tenkt på det før, men da var det ikke mulig for dere å gjøre noe.

 

Selv her i fangenskapet tenkte menigheten her på Paulus. Det er mye som taler om at dette ikke var en menighet med rike mennesker, men de gav allikevel. Pga det fikk Paulus et bedre fengselsopphold da en kunne kjøpe tjenester i fengslet. Gir en ikke når en fattig et det tvilsomt om en vil gi når en blir rik.

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2827-nar-en-sier-ifra-om-forhold-ma.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2826-nar-en-sier-ifra-om-forhold-ma.html

Ingen kommentarer: