fredag 13. april 2012

Nr. 395: Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres fokuserer de på til de grader.

Nr. 395:

Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres fokuserer de på til de grader.

4. Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder. Gal. 6. 7 Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. 8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

Biskop Per Oskar Kjølaas «gifter seg» (etter Guds ord er de ikke gift) med Jill Sæterbø hans sekretær (tidligere diakon i Kroken menighet) og de ikke bare driver hor, men det er over 20 år forskjell på dem. Begge to er fraskilt og da skulle de enten ha levd alene eller forlikt seg med sin første ektefelle etter hva skriften lærer! Judas skriver om slike mennesker at de uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot; ville havsbårer som utskummer sin egen skam; villfarende stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid. Ikke småtterier at såkalte ledere og Hyrder for Guds menighet egentlig tjener Satan og ikke den levende og sanne Gud og alle andre som tar etter deres dårlige og demoniske eksempel. Paulus taler om at de følger forførende ånder og demoners lære med et slikt liv og levnet! http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.htmlHar en selv rent mel i posen og ingen synd i sitt eget liv, så går en med senket skuldrer og trenger ikke å heve seg over andre. Men har en ikke det, så må en enten forsvare sin egen synd eller angripe andre for å heve seg over andre på den måten. Hvem er de som de som forfekter et “katolsk” syn på ekteskap, skilsmisse og gjengifte? Det er de som holder frem Guds ord. Guds ord er veldig klart for de troende som blir skilt, de skal enten leve alene eller forlike seg. Gifter en seg på nytt eller med en fraskilt driver en hor og er en horkarl.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Dette er hva Jesus og Paulus lærer, var de Katolikere? Nei, men de hadde åpenbaring om Guds vilje, og Jesus og Paulus fullførte Guds ord! Skal da dagens kristen ledere stå over Jesus og Paulus? Vi ser med f.eks. Pastor Jan Åge Torp at Emanuel Minos og mange andre har profetert så mye over denne mannen. Og til mer profetier og større de er, til mer synd og hovmod er det i hans liv. Det er fruktene av Minos og andres veldige profetier overfor ham, dette er ikke noe annet en menneskeverk i beste fall, hvis det ikke er Satan som står bak alt i sammen! Slik er det også med Pastor Jan Hanvold og mange andre, «store» profetier og anerkjennelse av kristenledere med et åndelig syn som Eli ødelegger dem egentlig enda mere og fører dom og frafall over og inn i Guds menighet!

Skilte forkynnere liker unge damer!

Når en blir skilt, så lærer skriften at en skal leve alene eller forlike seg. Men hva gjøre mange forkynnere? Jo, ikke bare skiller enn seg og gifter seg på nytt. Men gjerne med en langt yngre dame. Er ikke dette kjødet som er i oppesjon og fiendskap mot Gud? (Rom. 5 og Gal. 5). Det er noe mannssjåvinisme over dette som jeg synes er støtende og som også viser at en ikke tar noe inn over seg. En er en person uten skrupler og samvittighet etter min mening og begreper (og sikker mange andres?)! Er en til anstøt for andre eller noe slikt betyr ingenting for disse da en alltid ser alt ut i fra sitt eget subjektive og egoistiske ståsted. Da blir det bare en får leve ut sine kjødelige lyster så er alt allright. Det er det som er avgjørende for disse forkynnerne, tragisk at det er blitt slik! Her er egoismen, kjødet og alt annet som verden og Satan representerer som er det rådene. At Emanuel Minos og Co. går god for disse såkalte Apostler og forkynnerne stiller bare saken i et enda dårligere lys, hvor skal frafallet, forførelsen og denne humbugen ende? I Babylon den store skjøgen omtalt i Johannes Åpenbaring 17-18!

Det er enda tid til å omvende seg!

Jeg vet ikke hva disse forkynnerne og såkalte Apostlene tenker om sitt eget liv, frelst er de ikke lengre etter hva skriften lærer. De er som Judas, Demas, Nemuel, Datan, Abiram og andre frafalne. Engang frelst er ikke alltid frelst! De er mennesker som er sjelelige og uten ånden sier Judas. Men hvis de vil omvende seg, bekjenne sin synd og bryte opp av de forholdene som de har selv valgt. Så finnes det også håp, frelse og muligheter for dem. Jesus tilgir all synd, selv gjengifte, homoseksualitet, hovmod, overmot, frekkhet, baktalelse og hva det en måte være. Bare en kommer til Jesus så finnes det tilgivelse for absolutt alle synder, men disse mennesker håner nådens ånd og synder mot Den hellige ånd. Bekjenner enn sin synd og omvender seg, så tilgir Gud også disse skal en være forvisset og sikker på. Men en som er gjengiftet kan ikke bare bekjenne sin synd, han\hun må omvende seg også. Skriften er klar her som på alle andre plasser. Vi må omvende oss, da kan de ikke fortsette «ekteskapet» med den nye partneren som de lever i hor med. Vet selvfølgelig at dette er hård tale og et «katolsk» forståelse av ekteskapet. Men det er bibelsk, sunt og rett. Derfor holder jeg det frem med stor frimodighet, beven og ønske om at om mulig at noen ville ta det til hjerte og omvende seg mens det enda er nådens og mulighets tid!

Den som har tatt den «friheten» som en troende å gifte seg på nytt må selv ta ansvar for sine egne handlinger eller som har giftet seg med en fraskilt!

Jeg vet det høres drastisk ut, og det er det for all del. Ikke minst for dagens mennesker her i den vestlige verden der en tar til ekte og gir til ekte over an lav sko. Men jeg kan ikke for hva som står skrevet i Guds eget ord, det er ikke mine forordninger eller meninger. Men det er hva Gud selv den allmektige og den evige Gud sier, ikke hva Jan Kåre eller den katolske kirke sier, lærer eller mener. Men Gud selv gjennom sitt eget ord, da spesielt det nye testamente gjennom Jesus og Paulus sin undervisning. Når noen går imot hva jeg her lærer, så får de selv ta ansvaret for det og hvis en angriper meg, så angriper enn ikke meg. Men Gud selv og hans eget ord. Da spiller en russisk rulett med sitt eget liv og alle andre som er implisert i dette synde og horelivet! At Emanuel Minos og snart hele den protestantiske bevegelse godtar gjengifte over en lav sko forteller meg at de står midt oppe i den store skjøgen. Hva er en skjøge? En som er utro med andre og gjennom sitt liv skaper død, fordervelse og undergang både over seg selv og andre. Skriften sier det i Ordspråks boken at den som innleder et forhold til en slik kvinne mangler forstand. Det er det som Emanuel Minos og hele den protestantiske kristendommen i dag mangler, vett, forstand og sann åndelighet! En er ikke åndelig edruelig, men snyden fulle av skjøgevinen fra det gamle Babylon der en hadde tempelhorer og annet som gjengifte og dette egentlig representerer. Det er egentlig horeri forkledd på en penere måte en det var den gangen, men det er samme kilden og horeriet, bare nå i «lovlige» former men synden er den samme. Jesus selv sa det at den som gjør synd er syndens trell. At disse er treller, det merkes på deres frekkhet overfor enn når en holder frem hva Gud selv sier i sitt eget ord. Dette har jeg erfart så mange ganger at når jeg hører dette så går det inn det ene øret og ut det andre, disse har gravet en grav for seg selv med å tillatte synden i sitt eget liv, som skriften advarer så sterkt og klart imot gjennom hele det nye testamente.

Ord. 5. 3 For en fremmed kvinnes leber drypper av honning, og glattere enn olje er hennes tunge; 4 men til sist er hun besk som malurt, hvass som et tveegget sverd. 5 Hennes føtter går nedover til døden; hennes skritt fører like til dødsriket. 6 På livets sti vil hun ikke vandre; hennes veier går hit og dit, uten at hun vet det. 7 Så hør nu på mig, mine barn, og vik ikke fra min munns ord! 8 La din vei være langt fra henne, og kom ikke nær til døren på hennes hus, 9 forat du ikke skal gi andre din pryd og en grusom herre dine år, 10 forat ikke fremmede skal mettes av din eiendom, og frukten av din møie komme i en annen manns hus, 11 så du må stønne i din siste stund, når din kropp og ditt kjøtt tæres bort, 12 Og du må si: Hvorledes har jeg kunnet hate tukt, og hvorledes har mitt hjerte kunnet forakte tilrettevisning, 13 så jeg ikke hørte på dem som lærte mig, og ikke bøide mitt øre til dem som veiledet mig! (les gjerne et kapitel i Ordspråks boken og Salmene hver dag!).

Omvendelse og tro hører i sammen, de kan ikke skilles!

Lukas 24. 47 og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Som jeg allerede har nevnt. Det hjelper ingenting å bekjenne sine synder uten omvendelse. Det er to sider av samme sak, og vi kan ikke dele dette opp. Jeg kan ikke for at det er de som tar seg den kjødelige og egentlige Sataniske «friheten» med å gifte seg på nytt igjen mens sin første ektefelle lever eller gifte seg med en fraskilt at skriften sier at dette er hor. Og den som gifter seg med en fraskilt også driver hor. At skriften er så klar og tydelig her fikk selv disiplene til å steile (Matt. 19), og dette var for 2000 år siden. Og menneskene har dessverre på dette planet ikke utviklet seg til det bedre, helst til det verre! Det som jeg er aller mest imot er at de som er gjengiftet som troende skal lære andre som bibellærere, Pastorer og Apostler. At de setter seg på siste benk i menigheten og tier stilt hadde vært tusen ganger bedre både for dem selv, menigheten og alle andre! De har ingen talerett i menigheten og burde egentlig levd med sin brøde for seg selv til de fant omvendelse. Egentlig så sier skriften etter vi har talt dem til rette, og hvis de ikke omvender seg. Skal vi ikke engang spise i sammen med dem og dele felleskap med de som er gjengiftet som troende eller er gift med en fraskilt som troende. Igjen, dette er ikke mine meninger eller synspunkter. Det er ikke den katolske kirka heller sine synspunkter i første hånd, men hva skriften lærer. Da i særdeleshet det nye testamente med Jesu og Paulus i spissen. Så å angripe meg eller den katolske kirka her er egentlig å angripe Guds ord og Gud og Jesus selv, ikke noen andre. Hvilken ånd bor det da i de som forfekter Guds ord med hensyn til at troende kan og får lov å gifte seg igjen? Nimrod som var den første som viste Gud selv trass og hatet egentlig Gud og alt det han sto og står for. Derfor er dette med å tillatte gjengifte av troende over en lav sko som Emanuel Minos og snart hele den protestantiske bevegelse gjør, et hat og opprør imot Gud selv. Det vitner bare om at de tilhører Babylon den store skjøgen som vi finner i Johannes Åpenbaring 17-18.

Babylons Religion.

Ikke lenge etter syndfloden, brøt folk opp fra øst og fant en bred dal i Sinear-landet (1. Mos. 11, 12). Der slo de seg ned og bygde bl. a. byen Babylon og Babels tårn. Her ble også deres språk forvirret. (Babel betyr forvirring). Kam, som var en av sønnene til Noah, fikk sønnen Kusj, som igjen fikk sønnen Nimrod. Om dette oldebarnet til Noah, sier Bibelen i 1. Mos. 10, 8-10 - at han var den første som fikk stort herredømme på jorden. Han ble hersker over Babylon. I den norske Bibelen står det at Nimrod var en "veldig jeger for Herren". I grunnteksten ligger også betydningen ''I opposisjon mot Herren". Ulike engelske oversettelser skriver derfor at Nimrod var mektig "against" (imot) Gud. Jewish Encyclopedia sier rett ut at Nimrod var han som ledet folket til opprør mot Gud. Historikeren Josephus sier det samme. "Mektig jeger" har også betydningen tyrann. Historien forteller at den mektige Nimrod ville bygge en etterligning av Guds system. Han ville etablere en ny religion og en alternativ frelsesplan. I tillegg til Bibelens korte beskrivelse, har vi mange utenom bibelske historiske skildringer av det som skjedde med Nimrod og Babylon. Historieforskeren Alexander Hislop forteller fra disse kildene hvordan Babylons religion ble skapt. Nøkkelpersonene er Nimrod, hans kone Semiramis og deres barn Tammuz. Da Nimrod døde, erklærte Semiramis at han nå var omskapt til den store Solguden. Da hun senere fødte sønnen Tammuz, gjorde hun det kjent at sønnen var den gjenfødte Nimrod som skulle bli verdens frelser. Semiramis kjente godt til løftene om at det fra kvinnens ætt skulle komme en gjenløser. (1. Mos. 3,14-15). I religionen Semiramis lagde, ble Tammuz den gjenskapte solguden også kalt Baal og hun selv ble himmeldronningen. Helt fra begynnelsen av var denne Babylonreligionen et forsøk på å utfordre himmelens sanne Gud. Mennesker ble erklært guddommelige, sjelens udødelighet ble gjort til en "doktrine" for å kunne rettferdiggjøre at Nimrod ble gjenfødt.

Det å da gifte seg igjen som en troende eller gifte seg med en som er fraskilt som en troende, sier skriften at du er en som står Gud selv imot og en er en tyrann og egoist som sette seg selv foran Gud og hva han selv sier. En blir en miniartyr Nimrod. Da må du\de også bære selv konsekvensene for dette ditt\sitt eget valg og regne med hvis menigheten er en sann åndelig størrelse i tiden, å ikke ha adgang til menigheten. Og den siste plassen en som er gjengiftet som en troende skal stå og være, det er på talerstolen som bibellærer, Apostel og Hyrde for andre! Denne falske religionen hvor solguden ble hedret, spredte seg utover jorden. Både himmel-dronningen og Tammuz (Baal) ble tilbedt. Da Rom ble et verdensimperium, finner vi at guder og ritualer fra landene som var erobret, ble gjort til en del av rikets egen religionskultur. At sex og i en form som skriften advarer imot har alltid fulgt og følger hedenske religioner og kultus-er. At vi ser her i den vestlige verden i særdeleshet at det som Gud selv har sagt i sitt eget ord at man er gift med samme partner og ektefelle livet ut, ikke lenger blir praktisert og håndhevet innforbi kristne menigheter vitner bare om at frafallet og forførelsen har gjort sitt inntog i et slit omfang og størrelse at det ser ut som tiden er utløpt for den protestantiske kristendommen der moral og etikk blir kastet over bord for at nåden skal favne alle, selv de som lever i synd, umoral og hor!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-166-hvordan-fa-et-lykkelig-ekteskap.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-389-siewert-oholm-som-er-gjengiftet.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-382-pinse-pastor-thor-einar-horn.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html

Ingen kommentarer: