søndag 22. april 2012

Nr. 403: Pornografi i alle former og blottlegging av kropp er en snare til synd!

Nr. 403:

Pornografi i alle former og blottlegging av kropp er en snare til synd!

Rom. 13. 11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. 12 Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! 13 La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, 14 men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter.

Pornoindustrien er kynisk, den fører ikke bare mennesker på avveie, men den er en Satans snare til et ugudelig og uanstendig liv og derfor er det kun en ting som er riktig for en troende, aldri befatte seg noe med denne industrien og hva den frembringer! Illustrasjonsbilde med Playboy-Kongen Hugh Hefner forteller meg at denne mannen og alt hva han står for er mer pillråtten enn noe annet jeg kan tenke meg i denne verden, det er hva porno og pornoindustrien fører til. Bare å skrive om dette føles kvalmende, ekkelt og motbydelig! Men en tvingende nødvendighet som det er mye en må ta opp for å gjøre andre kjent med de realiteter og den virkelighet som det er at denne verdens gud er Satan og denne verden ligger idet onde. Samtidig har vi et kjød å drasse på som hele tiden leder og er i fiendskap mot Gud og vårt indre åndsliv. For å vinne seier og ha seier så er det nødvendig og viktig at vi ikke befatter oss med mørke og pornoen er virkelig mørke og det som Satan representerer og ønsker at vi skal befatte oss med. Selv hans demoner arbeider på spreng innforbi denne sjanger. Dypest sett så tror jeg det er ingen plasser som demoene «trives» og ødelegger menneskers liv, ikke minst de troende som her på det moralske og etiske område. Derfor er gjengifte, porno og homoseksualitet som et favoritt område for demonene da også konsekvensene for våre liv er så dype og griper slikt inn.

Fokusering på kropp

Jeg har egentlig hatt lyst å skrive denne artikkelen i flere år, men det er så mye med dette som jeg kjenner glede ved. Det å være i fysisk god form er veldig viktig og gir et velvære som er skjønt, godt og sunt. Men så er det denne overfokusering på kropp, og det som er enda verre. Det som går på at det intime som hører hjemme i ekteskapet og kun der, blir blottlagt for alle gjennom porno og alt det som kommer gjennom denne industrien! Egentlig kunne jeg ha ønsket å stoppe skrivingen, men får fortsette litt til da det er nødvendig og viktig å opplyse spesielt troende om at dypest sett så er det Satans industri og det er han som står bak dette. Hvorfor vet jeg det? Da Satan alltid imiterer og forkludrer det Gud står for. Gud står for det rene, hellige og det intime mellom mann og kvinne i ekteskapet. Men Satan står for at det som er intimt i ekteskapet skal forkludres, sex skal blottlegges og det som er hellig skal vanhelliges!

Fysisk velvære gir åndelig overskudd og psykisk blir en sterk og sunn!

Alt dette som jeg skriver imot er egentlig i utgangspunktet Gudgitt og fra Skaperens side gitt som en gave. Sex er en Guds gave, men kun i ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Der har ektefellen lov til nesten for å si det slik åpent og rett frem, til å være til glede for hverandre! Men pornoindustrien går her Satans ærend ved å blottlegge dette som hører hjemme i det intime og i ekteskapet for alle. De tjener penger på dette og det er storindustri. Men det som er verre, det villeder mennesker i million til et forkvaklet liv, til åndelig ruin og til fortapelse! Pornoindustrien leder bare til det verre, til utroskap og elendighet, skilsmisse og ødelagte hjem og brudd i lojalitet og tillit mellom ektefeller, til kvinneforakt og mannsforakt, til prostitusjon og bare verre og verre og dypere inn i synd, mørke og elendighet. Har satan klart å lure deg inn i sitt garn på dette området, må du omvende deg og bekjenne dette som synd og be om Jesu blods renselse og omvende deg hver dag helt til Guds ånd griper inn i ditt hjerte og løser deg fra satans bånd og lenker. Bekjenn det også for noen kristne som kan be for deg. Da vil du bli løst og satt i frihet, for den som sønnen får frigjort blir virkelig fri, sier skriften i Joh.8:32 og 36. Husk at du ikke må leke med synden, tankene kommer og satan skyter sine giftige pilen, men vær våken og ta valg, så ikke synden får leke med deg. Skriften sier at vi skal ta frelsens hjelm på, det er den åndelige rustning som Paulus taler om i Efes.6. For det er i tankene og vår indre verden kampen står. Vi skal tom slukke satans brennende piler, det gjør vi ved å bekjenne disse som synd og vende oss fra det. Når satan vil friste, tar vi i stedet fram Bibelen og leser et Guds ord, hører på en god åndelig sang, søker kristne brødre og søstre. Legg merke til at alt satan vil er negativt og dårlig, men vi kan ved å være bevisst velge å gjøre det gode i stedet og vende satans eksperimenter til noe godt og velbehagelig for vår Herre og Far. Det er herlig. Faktisk kan vi vokse i nåde og kjennskap ved at vi består prøvene som blir lagt for oss og vi vinner seier skritt for skritt. Faller vi, så reiser vi oss igjen sier salmisten. Vi blir ikke liggende, men ser opp til Jesus og reiser og går videre på lysets og sannhetens vei. Som ektefolk skal vi ikke nekte hverandre samliv, men holde av hverandre og være gode ektefeller. Den enslige har også løfte på at som dagen er skal din styrke være.

Hva er porno og hva er sunn sensualitet?

Det å være glad i sin egen kropp og kunne se hva som er skjønt og vakkert og hva som er mindre bra er en Gudgitt gave. Hvor grensen går her er selvfølgelig vanskelig å trekke opp 100 %. Man ser gjerne både i oppførsel og klesstil om en mann eller kvinne er sunn og frisk i sinn og skinn som det heter. Skriften omtaler vårt indre som det viktigeste, f.eks. en kvinne uten vett er som en ring i et grisetryne. Men det er noe som jeg er imot, og som jeg vil advare imot. Det kommer i neste avsnitt. Men å kunne glede seg over egen kropp ved å ta vare på kroppen er sunt, rett og helt normalt. Skal ikke utdype dette da alle skjønner at det å f.eks. å trene og ellers være i aktivitet er en sunn og god ting. Men å sløve og å spise usunt er det motsatte. Slik kunne jeg ha fortsatt med å utdypet og å skrevet om dette. Men alle bør skjønne at det å ha en trivsel vekt og et sunt liv er av det gode!

Hva er porno?

Her i fra Wikipedia: Pornografi eller forkortet porno er tekster, bilder og filmer med seksuelt eksplisitt innhold som er laget for å virke seksuelt opphissende. Vanligvis er det framstillinger og skildringer av seksuell aktivitet mellom voksne mennesker, med særlig fokus på kjønnsorganer og samleie. Imidlertid omfatter pornografi ei rekke seksuelle handlinger, legninger og spesialiteter, såkalte fetisjer. Betegnelsen hardporno brukes ofte om pornografi som skildrer seksuell aktivitet direkte og nærgående. Mykporno skildrer sex og nakenhet, ofte mer subtilt. Av erotisk kunst forventes det i tillegg at verket har kunstnerisk egenverdi. Synet på pornografi gjenspeiler nesten alltid samfunnets seksualsyn for øvrig. Tradisjonelt har porno vært underlagt streng sensur. På 1960-tallet ble lovgivinga liberalisert mange steder i Vesten. Fortsatt er porno likevel omstridt, og mange betrakter den som en uønsket del av den private lavkulturen. Spesielt hevder kritikerne at pornoindustrien utnytter og objektiviserer kvinner, fremmer prostitusjon og skaper et falskt bilde av sex. Den blir òg beskyldt for å gjøre populærkulturen mer sexfiksert og hensynsløs. Forsvarerne mener på sin side at den stimulerer og frigjør. Pornoindustrien omfatter produksjon og handel med pornografisk materiale. Den er i dag en del av den internasjonale økonomien og har betydelig omsetning. Ordet pornografi er satt sammen av det greske porne, «skjøge», og graphein, «skrift», og betyr altså «horebeskrivelse».

Som troende skal vi aldri befatte oss med porno eller noe som vil skade vårt sjels-, åndsliv eller samvittighet!

Vi skal ikke være så opptatt med kroppen eller andres kropper at det vekker begjær underviser Paulus oss om. Derfor er det om å gjøre å være seg selv bevist på at dette er noe som skader, leder deg på avveier og som forkludrer samvittigheten din. Jeg selv vil aldri på noen som helst måte ha noe med dette å gjøre, om nødvendigvis ikke alt er like urent. Men jeg vet at det vil før eller siden føre meg på villspor og avlede oppmerksomheten min bort i fra min kone og det som er Gudgitt. Og det igjen vil knekke og skade min samvittighet og frimodighet som en troende overfor Gud og andre mennesker. Og igjen vil dette skade og ødelegge mitt eget selvbilde! Jeg mener ikke at en blir en frafallen og alt det en gjør med en gang her er synd, men det vil før eller siden lede deg inn på syndes veier og skade ditt ånds og sjelsliv! Man trenger ikke å hoppe fra en terrasse på 10 m for skjønne at det vil bære galt av sted? Slik er det også med dette, før eller siden vil dette bære galt av sted!

Vær som Daniel, sett grenser for deg selv og du vil være en lykkelig, sann og fruktbærende troende!

Daniel 1. 8 Men Daniel satte sig fore at han ikke vilde gjøre sig uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk, og han bad den øverste hoffmann om at han måtte være fri for således å gjøre sig uren. Joh. e. 15. 2 Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt.

Vi synger i sangen: Sett deg for et hellig mål, Kristus klart bekjenn! Stå i rekken fast som stål og kjemp som Daniels menn. Våg å stå som Daniel, våg alene stå! Gi som han et hellig løfte, fram med Jesus gå! (sitat slutt).

Det er det som det handler å gjøre overfor pornoindustrien og porno. En avskyr det, ikke har noen befatning med det og trekker seg unna det hver gang det kommer inn på en i livet. Se for deg at du har allergi overfor noe, behandl dette uvesenet på samme måte og det vil gå deg godt og du vil ikke skade deg selv på noen måte! Porno og sex fører i sammen til et feilaktig og demonisk livsbilde. Det er ikke nødvendigvis synd at en tilfeldigvis og uforskyldt ser på noe og kommer i kontakt med noe som er skadelig. Vi lever i denne verden, men å bevist og med overlegg ta del i dette er synd og vil lede deg mer og mer bort i fra Gud og hans vilje med ditt liv. Dette er om å gjøre å unngå, derfor skriver jeg dette slik at du skal bli klar og bevist på hva som porno fører med seg og hva det er. Det er egentlig Satans forlengede arm for å føre mennesker til fortapelse! Og de troende på avveier og bort i fra Gud og hans vilje med den enkelte!

Det finnes tilgivelse også for dette og det er ikke nødvendigvis synd alt, men det vil føre deg inn veldig ofte i fordømmelse!

Hvis en har hatt befatning med dette og gått over streken, så finnes det tilgivelse for dette ved å bekjenne det som synd og omvende seg. Og det er også grenseland her, men min erfaring er at dette vil veldig fort lede deg inn i fordømmelse og anklagelser i ditt kristenliv. Derfor er min klare oppfordring til deg å ikke ha noe som helst med dette å gjøre. Trekk deg unna, være bevist og gled deg heller over din ektefelle istedenfor over andre!

Her kommer noen fine skriftsteder som jeg vil kommentere og som vil være til hjelp og veiledning for deg som en troende!

1.) Rom. 13. 14b bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter. Vi skal ikke være overdrevent opptatt med utseende og andres utseende, men heller legge vekt på vårt åndelige «utseende» og se oss selv i ordets speil. Balanse og sunnhet vil Gud ha, ikke abnormiteter og overdrivelser!

2.) Ordspråkene 5,18-19. ”Da skal din kilde være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg! Det er gleden og begeistringen over sin egen ektefelle som Satan vil forkludre, der han bl.a. bruker porno til å avspore menneskene i dag som aldri før!

3.) Forkynnerne 6. 9 Bedre er det at øinene dveler ved det en har, enn at sjelen farer urolig om; også det er tomhet og jag efter vind. Det er også viktig å innrette seg og glede seg over hvordan en har det i dag. Det er langt fra sikkert at de som har alt det du ønsker deg har det bedre enn deg, det har jeg selv erfart. Det er mye tanke og luftslott. Gled deg i dag over hvordan du har det og at du er elsket av Gud.

4.) 1. Joh. b. 3. 19 Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn; 20 for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 21 I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Vi skal være tilfreds med alt, og ved å lifle med synd og det som er på kanten med Guds ord og vår samvittighet så vil det igjen føre til at vårt hjerte fordømmer oss. For å unngå dette og å ta hensyn til dette, så er det aller best å la vær. Peter ble varmet av ilden som spotterne hadde og det igjen ledet til at han fornektet Jesus. Det er så viktig å holde seg så nær Jesus og å følge Guds ord så nøye som mulig, da slipper en å komme til de punktene at hjertet fordømmer en og alt blir mye enklere, lysere og riktigere!

5.) 1. Joh. b. 2. 1. Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

Skulle enn ha blitt forledet og ha syndet, også med dette svineriet og okkulte som porno og pornoindustrien er. Så finnes det tilgivelse, gjenopprettelse og legedom. Skriften gir svar, vi bekjenner vår synd, omvender oss og får en ny start med nye muligheter, Hallelujah. Da Jesu Guds sønns blod renser i fra all synd og han taler vår sak – din og min – like innforbi Faderen. Det blir som Alf Prøysen synger: Du skal få en dag i mårå, her kommer hele sangen, den er så fin og god:

Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei, hæin skulte tegna Babylon, men lærer'n hæin sa nei. Hæin ød'la hele arket, hæin var tufsete og dom, men så hørte hæin et sus som over furukrona kom.

Kor; Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står, med blanke ark og farjestifter tel. Og da kæin du rette oppatt æille feil ifrå igår og da får du det så godt i mårå kvell.

Og om du itte greie det og æilt er like trist så ska du høre suset over furua som sist. Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står og med blanke ark og farjestifter tel.

Og så vart gutten vaksin og hæin gikk og var så lei, han hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei. Og hæin gret i ville skauen: >>Detti blir min siste dag<< men da kom det over furua det såmmå linne drag:

Kor; Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står, med blanke ark og farjestifter tel. Og da kæin du rette opp att æille feil ifrå igår og da får du det så godt i mårå kvell. Og om du itte greie det og æilt er like trist så ska du høre suset over furua som sist. Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står og med blanke ark og farjestifter tel.

Og nå er gutten gift og går og slit som folk gjør flest med småbruk oppi Åsmarken der kjærringa er hest. Og hæin syns det blir for lite gjort og streve titt og trutt og trøste seg med furusus når dagen blir for stutt.

Kor; Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står, med blanke ark og farjestifter tel. Og da kæin du rette opp att æille feil ifrå igår og da får du det så godt i mårå kvell.

Og om du itte greie det og æilt er like trist så ska du høre suset over furua som sist. Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står og med blanke ark og farjestifter tel.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-69-er-homofili-synd.html http://blog.janchristensen.net/2010/12/nr-39.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-51-bre-frukt.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-117-onani-er-det-synd.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html

Ingen kommentarer: