mandag 23. september 2019

Nr. 2565: Sannheten er at den offentlige forvaltningen er i dyp krise her i Norge, det vitner bl.a. vår sak og at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kjører enn rekke saker imot Norge, som vitner om at dette er ikke et engangstilfelle!


Nr. 2565:
Sannheten er at den offentlige forvaltningen er i dyp krise her i Norge, det vitner bl.a. vår sak og at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kjører enn rekke saker imot Norge, som vitner om at dette er ikke et engangstilfelle!

Bilde av muren vår som PBE vil vi skal rive. De mener at den ligger for langt ute i veibane og eiendommen skal føres tilbake til slik den var før. Før så lå vår skrånede tomt lengre ute enn hva vår mur gjør. Her møter vi mennesker som er fulle av løgn og opptrer så til de grader urasjonelt og patetisk.
Nå har vi en mur som gjør at fyllmassen holder seg på vår eiendom, og vi fikk veleldning å bygge oppå gammel mur uten å søke.
Vi har gjort som PBE sa, og alt er bare skjønt og godt, nå.
Mye bedre enn hva vi hadde det, veibanen er også «større» nå enn før.
Rive skal vi, her er mennesker som er så løgnaktige og opptrer direkte kverulerende og vanskelig, selv om de kaller seg for saksbehandlere, enhetsledere, gruppeleder og annet.
Dessverre så støter disse hverandre, selv om hele saken bygger på løgn, fabrikert problemer og annet som motsier deres vedtak og måten å bruke lover og regler på.
Vi har en uendelig mye større redelighet og sannhetsgestalt enn det offentlige, derfor har vi også avslørt dem gang på gang de opptrer som om de «vet alt», men deres dårskap blir bare mer og mer åpenbart for alle og enhver!

2 Tim. 3. 9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

For alle og enhver som setter seg inn i denne saken, så blir bare deres uforstand og dårskap mer og mer avslørt. De vil at vi skal rive en mur som fungere kjempefint, og før vi bygget muren var det mer sørpete og skråningen lå mer ute i veibanen enn hva den er med vår mur.

Nabo Roar Telje klaget at brøytebilen ikke ville komme frem p.g.a. muren vår, men det er ikke noen steder i Oslo by at brøytebilen kommer så lett frem som hos oss. Hele hylekoret imot oss er blitt avslørt som en gjeng med løgnere og som bare er ute etter å lage kvalm, splid og uro!Det vi opplever med at PBE og faktisk hele den offentlige forvaltningen opptrer på en slik måte, at en må si at de ikke går frem på en rett og redelig måte er dessverre ikke et engangstilfelle!

Jeg har også mine spørsmålstegn med å skrive som jeg gjør!

Et av dem er at tross alt å ha levd 50 år av mine 55 år i Norge, så er hele Norge et land med fantastiske mennesker og en fantastisk natur og frihet!

Men hvorfor og hvordan kan det gå så galt som det gjør enkelte ganger.?
Vi så f.eks. nå i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg der Norge ble dømt. Dette gjaldt en barnevernssak, men likhetstrekkene til vår sak er slående like.
En setter seg selv på en pidestall, høyt over andre. Angriper enn denne, så er det noe som ingen andre har noe med. Sannheten er det staten og det offentlige har bestemt.

Vi leser her om dommen

I Strand Lobben-saken angriper dommen fra EMD særlig beslutningsprosessen frem til det endelige adopsjonsvedtaket. Barnevernet kritiseres for manglende innsats for å få til en mulig tilbakeføring og for hvordan samvær ble gjennomført. Samværene var ikke blitt lagt opp til å fremme nær kontakt mellom mor og barn, i lys av mulig tilbakeføring, men hadde kun som siktemål at barnet skulle få «kjennskap» til sitt biologiske opphav.

Dommen reiser også skarp kritikk for at mors omsorgskompetanse ikke var utredet på ny etter at hun hadde fått et nytt barn uten påviste bekymringer for mors omsorgsevne. Barnevernet hadde heller ikke gjort reelle forsøk på å bedre den dårlige tilknytningen mellom mor og barnet.
(sitat slutt.)

Her ser vi at det var selve prosessen som Norge «strøk» på. Hva er dette egentlig?

Mangel på modenhet, det er det den sier. På mange måter er det samme i saken mellom oss og Oslo Kommune/Norske stat at de opptrer ekstremt klønete, uprofesjonelt, litte rasjonelt, umodent og da kan en si at en er ikke oppgaven verdig.

Jeg har spilt fotball til jeg var 40 år.

Det minner meg som Norge opptrer som om de driver med en annen idrett enn fotball. Det er som de spiller håndball, eller driver med friidrett, men ikke fotball.
Slik er også faktisk hele det offentlige Norge.

Jeg er som sagt Dansk, og jeg tror at dette ikke kunne skjedd så lett i Danmark som i Norge. Grunnen til dette er nok at det er en mangel på modenhet her i Norge som slår igjennom!

La meg ta et eksempel på virkelig hvilket lav plan som PBE beveger er på her i Oslo.

Lignende saker hvor plassering av mur i vei er et problem Plan- og bygningsetaten ønsker å belyse at problemstillingen med plassering av en ulovlig mur på veigrunn ikke er en unik situasjon i Krokstien 2 C. Til eksempel er det i sak 201806484, 201815270, samt i ulovlighetsak 201717539 i Tamburveien 10 også vært oppført en mur på regulert veigrunn. Denne lar seg heller ikke godkjenne, og vil også måtte fjernes igjennom oppfølging i ulovlighetssaken.

Jeg svarer dem og har aldri fått svar på dette:

F.eks. så fikk jeg et svar av Nils-Henrik Henningstad at det var flere andre som måtte rive mur etc. Jeg gikk inn på de sakene som han kom med, og da var brann- og redningsetaten og andre etater inne for å pålegge rivning. Jeg påpekte dette og sa for oss var det også en fordel for brann- og ambulanse, samt andre etater slik vi har bygget. Fikk jeg da noe svar? Aldri, slik er PBE, bare full av fjusk og mangel på god folkeskikk å svare på ting.
(sitat slutt.)

Sammenligne denne saken med vår viser bare at du ikke har skjønt noen verdens ting.
Her er brann- og redningsetaten inne, og hos oss er det motsatt!
Bl.a. da vår datter ble akutt syk så måtte de bruke trappa vår som vi har fått pålegg å rive, som vitner at deres vedtak er fullstendig rigide og meningsløse!

Sluttkommentar:

Jeg bare konstaterer at det er noe svært lite modent og en beveger seg på et plan som vitner om at de ikke er skikket til den oppgaven de er satt til. Med andre ord, de mangler kompetanse og opptrer stolt og arrogant!
Dette er tror jeg dessverre noe som til dels gjennomsyrer hele det offentlige Norge.

Ingen kommentarer: