søndag 19. februar 2017

Nr. 1854: Et annet evangelium!

Nr. 1854:
Et annet evangelium!

Bilde av Sigmund Kristoffersen som stiller gladelig opp på «Svinesti-kanalen» Visjon Norge der gjengifte blir praktisert over en lav sko!
Men advarer samtidig imot det perifere som tross alt homo-ekteskap er!


Leste dette på Verdidebatt (utdrag):

Ikke ubibelsk?

Hva er da gjengifte og samboerskap, om ikke ubibelsk ekteskapspraksis og å tillate dette er vel et kraftig brudd på bibelsk ekteskapssyn? Og, som om ikke dette er nok, så vil du heller samarbeide med en prest som avviser at det finnes en himmel og et helvete? Dette er helt sjokkerende, og viser på mange måter hvor “skeivt” hele kristen-Norge har gjort hele homo-striden. Det er total skivebom å bruke så mye energi på noe så lite!

Hadde dere bare holdt oppe ekteskapet som Bibelen sier det skal gjøres. Det finnes bare ETT samliv som er tillatt av Gud. Det er når en mann og en kvinne som IKKE har vært gift tidligere, gifter seg for første gang. Dette er det vi skal ha fokuset på!

Jeg tør å påstå at om dere hadde hatt blikket festet på dette, så hadde dere ikke rotet dere bort i slikt tøv, som jeg betegner denne uttalelsen fra deg i avisen.

Forsvar det livslange ekteskapet!

For meg, som ikke er en del av pinse-Norges innerste kretser, så ser det ut som at Pinsebevegelsen vil heller kjempe med nebb og klør MOT at homofile skal få gifte seg i kirken, enn å kjempe FOR det eneste, gudegitte samlivet; det første ekteskapet.

Og selv om det er DETTE Herren har befalt oss at ALLE mennesker skal holde i hevd, ifølge Hebrerbrevet 13:4:

Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

Her sier Gud akkurat det MOTSATTE av det du sier i avisen! 

De kristnes - og dermed Pinsebevegelsens - fokus skal være å holde i hevd (det ene, første og hellige) ekteskapet. De som lever sammen som samboere må defineres som dem som er horkarer, og personer som har vært gift før, men som er samboer nå, samt de som er gift med en annen enn sin første ektefelle, må defineres som ekteskapsbrytere, ifølge Rom 7,1-4. Du vil altså heller samarbeide med en ekteskapsbryter og en horkar, enn en som MENER noe annet enn deg om homofilt ekteskap. Snakk om villfarelse!

Frukt av omvendelse

Dere vil, ifølge din uttalelse, heller jobbe sammen med kristne ledere som lar folk leve sammen UTEN å gifte seg, og med folk som har vært gift før, enn å la dem ha “et ubibelsk ekteskapssyn”.

Få på plass et budskap til alle i hele verden at Guds befaling er at kristne skal vise frukt som er omvendelsen verdig, og at dersom man ikke er i sitt første ekteskap, så skal man leve enslig, eller forlike seg med sin første ektefelle. Og la predikanter dere samarbeider med, slipper til på deres plattformer, seminarer og LED-konferanser være et speilbilde av dette!

Da gjør dere jobben som Herren har kalt oss til som kristne!

Hvem skal holde tellingen?

Det er dessverre sannsynlig at pinsevennenes teologiske refleksjonsgruppe kommer til å konkludere med at det er lov å være gift på nytt (en, to, fem eller ti ganger), i gruppens konklusjon på ekteskap, skilsmisse og kristent samliv.

Ja, for hvem skal kunne telle og si at “- Nei, nå har du giftet deg for mange ganger, herr Nilsen….”  Dere skriver selv at det vil kunne ta for mye ressurser å gjøre dette.
(sitat slutt).

Vil bare si meg enig i dette og ta med en artikkel jeg skrev for en tid tilbake:

Nr. 1172:
Avblås homodebatten, den har aldri eksitert! Det hele dreier seg om ekteskap – skilsmisse og gjengifte, ikke noe annet!

Bilde av HP eller Hans Petter Martinsen som var gatas skrekk og en fryktet torpedo.

Jeg så nettopp på Kanal 10 der han prekte, et møteopptak som jeg var på, i Arken på Karmøy. Han forkynte, men ikke det rette budskapet er jeg overbevist om. Da halve menigheten der enten var gjengiftet eller var i ferd med å gifte seg på nytt. Her er det mennesker som ikke gir mat i rett tid, det som er viktig å forkynne i dag fremfor noe annet til Guds menighet, det er at gjengifte er synd for en troende.
Han er nå blitt snill som et lam, og helt ufarlig for Satan. Frelsen der var nok ikke så mye verd hvis han ikke forkynner hele Guds råd til frelse!

 

Matt. 24. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier.

Dette er fra kirkemøte i 2014: Resultatet er at Kirken verken vil vie eller gå i forbønn for homofile.

Dette er virkeligheten i fra den Norske statskirke til pinsevenner og karismatiskere:
Det er fritt fremm for gjengifede «kristne» i alle mulige stillinger, posisjoner og i de aller fleste menigheter. Er en ikke for dette så tier en stilt eller blir frosset ut! Så får en hvis en sier imot oppleve som meg, at en får høre at en er demon, demonbesatt, demon-kontrollerte skikkelsen, mangler sosiale antenner, lystløgner, idiot, preget av en ånd fra avgrunnen, spradebassen og så uendelig mye mer!

Det er så langt jeg vet det ingen praktiserende og åpen bekjennende homo eller lesbiske i noen stillinger eller posisjoner i frikirke Norge, mens det er som å «banne» i Kirka blitt å tale ut imot gjengifte blant de evangelisk troende!

Vi er blitt forledet, men er ikke klar over det!

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Hvem skal ikke komme inn i Herren menighet? Det er de som lever i synd, og hvem er det?

Den farligste og mest listige mennesker i så måte er de som er gjengifede som kristne, for de lever i hor. De er ekteskapsbrytere og lever i synd, de skal ikke være med i Guds menighet.
Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Legg merke til salmistens ord: «syndere ikke i de rettferdiges menighet.»

Hva ser vi i dag? Det er blitt motsatt, det er de som taler imot gjengifede og som advarer imot disse, som får problemer og blir holdt utenforbi. Men de som er gjengiftet og som enten forsvarer eller stiletiende godtar dette, er det fritt frem for. Dette er ikke Guds verk, men den Ondes gjerning og vilje som råder grunnen!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Statistikken forteller at det er femti ganger mer omfangsrikt og stort problem med heterofile enn med homoseksuelle og lesbiske!

Statistikken sier at det er ca. 2 % som er homoseksuelle eller lesbiske. Deler en dette på to så får en 1 %. Resten er da heterofile som er 98 %. Av alle heterofile så blir over halvparten skilt, og deretter gjengiftet. Med andre ord er ca. 50 % av alle heterofile utsatt for å komme i den kategorien å være gjengiftet.
Tror denne statistikken er noenlunde det samme for troende som for ikke troende?
Med andre ord er omfanget av skilsmissebrudd, og påfølgende gjengifte femti ganger større rent statistikkmessig blant heterofile enn blant homoseksuelle og lesber.

Rent statistikk messig er problemet minimalt med homoseksuelle og lesber, opp imot hva det er for heterofile.
Hele dette oppkoke imot homoseksuelle og lesber er bare et luftslott satt ut i livet av den Onde, da det egentlige problemet er de heterofile som skille og gifter seg igjen, da i de kristne miljøene og menighetene. Dette er ekteskapsbrudd, synd og å drive hor med å gifte seg på nytt som en kristne eller gifte seg med en fraskilt!

Jeg vet om ingen pinse-karismatiske predikanter eller andre som har et «offentlig verv» eller tjeneste som er homoseksuelle eller lesbiske. Men det er snart flere i de pinse-karestiske miljøene som er gjengiftet enn det er medlemmer der da flere og flere kommer i den kategorien! Snakk om hvordan den Onde har klart å manipulert, styrt og lure Guds folk nå i endetiden!

Sluttkommentar:
Jesus sier det i Matteus 23. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Ut i fra et kristent ståsted, der Guds ord er det avgjørende. Så er det rett å ikke godta de som lever som homoseksuelle eller lesbiske. De skal ikke tilhøre menigheten før de har omvendt seg. Men dette er som en bagatell og en fillesak opp imot de som er gjengiftede som kristne.
Her er det snakk om som en bølge på 1 – 2 m som egentlig dette med de homo og lesbiske er. Opp imot en Tsunami som dette er med alle de som er nå gjengiftet som troende i Guds menighet. Og de som er homo blir sett på som spedalske, men de som er gjengifede er det fritt frem for!

Slik det er, så er det å takle de som er gjengiftede som troende, få dem ut av menigheten. Hvis de ikke vil omvende seg. Med enten å gå tilbake til sin første og rette ektefelle, eller leve enslig, så skal de ikke tilhøre menigheten.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

På mange måter er dette kommet for langt, Satan styrer i dag menigheten, ikke Gud! Det eneste som eventuelt kan skape en forandring, det er enten en Guds dom eller at Gud gjør noe helt ekstra ordinert!

Slik jeg ser det, så er de Antikristelige krefter kommet for langt, det er kun Gud som kan snu dette. Ser ikke på noen utvei ut av dette da alle har tilpasset seg at det skal være godtatt å leve i hor i Guds menighet!

1 Joh.b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.  2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.  4 I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.  5 De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem;  6 vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Dessverre, det er villfarelsen Ånd som regjerer og styrer snart hele den protestantiske kristendommen. På mange måter er det humanisten Erasmus fra Rotterdam Hollandsom klarte å forføre en hel kristenhet med sin lære om tillatelse til gjengifte som har klart å forføre hele den protestantiske kristenheten 500 år etter han levde og kom med sitt villfarne syn på ekteskapet!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: