søndag 26. februar 2017

Nr. 1861: Donald Trump ble kritisert av alle her i Scandinavia for å sverte Sverige, dagen etterpå var det full opstandelse i Rinkeby som viser at Trump påstander er ikke nonsens, men treffsikkert!

Nr. 1861:
Donald Trump ble kritisert av alle her i Scandinavia for å sverte Sverige, dagen etterpå var det full opstandelse i Rinkeby som viser at Trump påstander er ikke nonsens, men treffsikkert!

Media og alle bør erkjenne at det er veldig, veldig godt og sunt med en mann som Donald Trump som evner og tør å gå imot strømmen!
Selv om halve verden sverter og herjer med ham.

Se en profeti om Donald Trump:

Bilde av Donalds Trump svigersønn Jared Kushner som er jøde, og hans datter Ivanka Trump, som også konvertert til Jødedommen i 2009.


Donald Trump har overrasket meg posetivt i mange ting, på tross av sine kvinnehistorier og annet!
Dette at han nevner Sverige, Tyskland og Frankrike som land som har hatt og har problemer med innvandring. Og får tyn for det, viser bare hvor blinde vi i den vestlige verden er blitt.

Gud selv har satt grenser mellom folkeslagene, så Trump har helt rett i sine anklager og det er lov å først tenke på sine egne før andre. Alt dette er i samsvar med skriften.

Ap.gj. 17. 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.

Gal. 6. 10 La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Her sier skriften at Gud har satt grenser, og det er riktig å gjøre godt imot alle, men først og fremst mot de som står oss nærmest!

Derfor vil jeg si, at vi i den vestlige verden ikke setter døra på vidt gap for muslimer og folk som kommer langveisfra. Det er helt i tråd med skriften.
Selvfølgelig tror jeg på innvandring, men ikke i den skala som mange mener.
Det må være begrensinger, ikke minst overfor de som kommer fra så spesielle forhold som tross alt de muslimske landene representerer!

Den muslimske religion er sverdets religion, mens kristendommens er motsatt. Den er kjærlighetens og tilgivelsen religion!

Ønsker å ta med noe utdrag for en artikkel av Per Haakonsen fra Bibelsk tro som forteller det jeg ønsker å ha sagt. At Islam og den tro det representerer, er dypest sett en idelogi full på høyde med andre ekstreme idelogier.

I likestillingens navn (Merete Hodne saken)

Merete Hodne er i Jæren tingrett dømt for brudd på straffelovens paragraf 186 punkt b som setter forbud mot diskriminering på grunnlag av ”religion og livssyn”. Hun skal ha kastet en hijabkledd dame på dør. For det er hun dømt til å betale 10 000 kroner i bot. Saken er anket og kommer trolig opp i lagmannsretten til våren.

Media – også den kristne dagspressen – har hyllet dommen som meningsfylt og riktig. Tingretten har utvilsomt fått med seg signalene i tiden og felt en politisk korrekt dom.

Men denne saken har mange sider som bør påaktes. Da tenker jeg ikke bare på den rent juridiske men også på kristenfolkets argumentasjon om at ulike religioner bør likestilles.

Først kan vi stille spørsmålet: hva er islam? Er det en religion eller er det en politisk bevegelse? Svaret er: begge deler.

Islam er med rette blitt kalt for sverdets religion. Den utbrer seg med makt og den beholder kontrollen over befolkningen med makt. Dette i motsetning til kristendommen som utbrer seg gjennom misjon og forkynnelse. Islam betyr underkastelse og skaper ufrie mennesker. Kristendommen skaper frie og forløste mennesker.

Når Merete Hodne møter en hijabkledd dame, møter hun da en religion eller en politisk bevegelse? Her må vi være klar over at lovverket ikke setter forbud mot diskriminering på politisk grunnlag. Her slår ytringsfriheten igjennom. Men denne grenseoppgangen har tingretten ikke tatt for seg.

Tingretten har heller ikke tatt hensyn til at Merete Hodne over lengre tid er blitt trakassert med ruteknusing, eggkasting, tagging og demonstrasjoner iverksatt av SOS rasisme. Vi har all grunn til å tro at det henger sammen med Merete Hodnes uvilje overfor islam. Når hun så får besøk av to hijabkledde kvinner i sin frisørsalong, reagerer hun spontant ved å kaste dem ut. Jeg tror de fleste av oss ville ha reagert på samme måte.

I ettertid er det også kommet fram at dette ikke var et tilfeldig besøk, men en planlagt provokasjon. Det står til troene, og følgelig er det ikke snakk om diskriminering, men om å forsvare seg mot noe som minner om et regulert overfall.

Likestillingstanken

De som forsvarer tingrettens dom viser til likestillingstanken. Alle religioner i vårt land må likestilles, ha de samme rettigheter. Således heter det i Dagens leder av 12. september at dersom vi kristne skal ha rett til å bære korset, må muslimske kvinner ha rett til å bære hijab. Videre skriver Dagen: ”når vi gjør krav på respekt for kristnes religionsfrihet, må vi også anerkjenne mennesker med annen tro den samme friheten.” Vi kjenner den samme argumentasjonen fra Kristelig folkeparti.

Igjen må vi spørre: hva er islam?

Er det en religion som uten videre kan sidestilles med kristendom? Snakker vi om to likeverdige religioner? Er de bærere av de samme verdier?

Det er blitt sagt at islam er en satanisk religion. Fra et kristent ståsted er islam i hvert fall å forstå som avgudsdyrkelse. Å sidestille disse to religionene blir det samme som å sidestille sannhet og løgn, godt og ondt, rett og galt. Alle vil forstå at det er meningsløst.

Men selve argumentasjonen om at den kristnes religionsfrihet bare kan reddes ved å åpne for islam, er skremmende. Det minner ikke så rent lite om defaitisme. Kristenledere synes å innse at slaget om kristendommens plass i Norge er tapt. Nå gjelder det å redde stumpene i håp om at vi kan sikre noe av vår kristne frihet i fremtiden. Det er som Erna Solberg skal ha sagt: er vi snille mot islam, så vil de være snille mot oss. En slik forståelse er ikke bare grenseløst naivt men også direkte kunnskapsløst. Hva får oss til å tro at islam vil innrømme oss den samme frihet som vi ønsker å gi dem?

Likestilling som politisk verktøy

I likestillingens navn skal islam sikres en plass i det norske samfunn. Da er det på sin plass i si et ord om likestillingens historie. I Norge ble likestilling knesatt i likestillingsloven vedtatt av Stortinget i 1974-75. Den skulle regulere forholdet mellom mann og kvinne i samfunnet. Men loven var også ment å være et signal om likestilling i alle deler av det norske samfunn. Det skulle være et politisk fyrtårn.

Merete Hodne saken dreier seg ikke om religionsfrihet, men om et systematisk forsøk på å delegitimere kristne verdier i likestillingens navn. Kristendommen må moderere seg og tre i bakgrunnen for å gi plass for islam.

Som kristne har vi lett for å ta troen for gitt. Vi håper på det beste og holder fast på forestillingen om at vi lever tross alt i en kristen kultur. Men Bibelen ser annerledes på dette. Troen er en åndskamp og vi må kjempe for det vi tror på. ”Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag…” Vi formanes til å gripe ”troens skjold og åndens sverd”. I korthet, vi formanes til å holde fast på Guds ord.

Men det er ikke lett for menigmann å reise motstand mot tidens strømninger når de som har hyrdeansvaret for lengst har kapitulert.

Sluttkommentar:

Media og alle bør erkjenne at det er veldig, veldig godt og sunt med en mann som Donald Trump som evner og tør å gå imot strømmen!
Selv om halve verden sverter og herjer med ham.
Norsk presse må vel være noe av de verste og styggeste i så måte!

Se en profeti om Donald Trump:

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1856-en-skitten-kamp-imot-donald.html
http://blog.janchristensen.net/2016/12/nr-1798-flg-president-donald-trump-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1768-herlig-storartet-tydelig.html


http://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1758-donald-trump-kommende-usa.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-507-paulus-reise-til-spania.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-576-apostelen-peter-grav-er-aldri.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-557-paulus-avsluttet-sin-tjeneste.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-421-1-uke-i-roma.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-422-apostelen-peter-vis-vis.html http://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1757-det-er-foruroligende-at-nar.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1288-kong-david-jeg-har-syndet-jan.html
 

Ingen kommentarer: