torsdag 23. februar 2017

Nr. 1859: Den katolske kirke er et ormerede!

Nr. 1859:
Den katolske kirke er et ormerede!

Matt. 23. 33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Er man en slange, så har man et ormerede med ormeyngel! Denne galskapen og uverdigheten som den katolske kirka står for, har dessverre formert seg. Og har overlevd over mange hundre år. For den katolske kirka er langt ute på viddene i mange ting.

Byte av Pave var nok bare et spill for galleriet. Pave Benedikt ville prøve reformere den katolske kirke, ble erstattet av en som hadde et helt annet budskap.
Pave Frans er «opptatt» med helt andre ting, men å ta et oppgjør med synden innforbi den katolske kirka. Det blir nok aldri gjort, prisen er for høy og koster for mye for det!

Bilde av de to pavene som omtalt, Benedikt og Frans.


Dette er Jesu eget utsagn om datidens religiøse ledere. Selvfølgelig fates det mye godt med dem. Jesu roste dem på mange måter, for mye.

Matt. 23. 2 «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne.  3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. 

Det er mye godt med den katolske kirka, men også mye som er rett og slett forferdelig!
Noe som er vanskelig, det er at lederskapet alltid legger lokk på saken. De vrir på alt, for å beskytte seg selv at de aldri vil ta et oppgjør med det som er ubibelsk og ille. Jesus var motsatt, Paulus var motsatt, Johannes var motsatt, Peter var motsatt.
Derfor kaller Gud oss til å være motsatt og stå opp for Guds ord! Selv i denne frafalne og på mange måter lunkne kristenenhet!

Hva er den desidert største og farligste surdeigen med den katolske kirka? Det er uten tvil det sølibat løfte som alle med ansvar har i den katolske kirka.
Sølibatet er den geistlige stands og ordensfolkets (søstre, nonners og munkers) plikt til ikke å gifte seg og til å leve i fullkommen kyskhet. Plikten gjelder prester og biskoper i den latinske ritus, og alle ordensfolk, uavhengig av ritus.

Dette hentet fra den katolske kirka. Og videre noe mer:
For det annet holder den fast ved en annen veldig gammel tradisjon, nemlig at diakoner, prester og biskoper ikke kan gifte seg. Begrunnelsen er at ingen nye forpliktelser skal komme inn ved siden av de plikter som er knyttet til det å være diakon, prest eller biskop.

Hva sier Guds ord dette er? Demonisk, rett i fra Satan og onde ånder!

1 Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære 2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.  3 Disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk.  4 Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk.  5 For det helliges ved Guds ord og bønn.

Legg merke til disse ordene: «Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære. Disse forbyr folk å gifte seg.»
Her er det rene ord og klare ord, å forbyde mennesker å gifte seg. Det er rett og slett fra Satan. Så sterkt må vi se det. Da Gud selv sier at han skapte mennesket til en mann, og en kvinne.

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Her står det rett ut, Gud vil at vi skal forplante oss. Derfor er det en Gudgitt drift som er Gudvillet som den katolske kirka setter seg til Herre over!
Dette er en vemmelse i Herrens øyne!

Overgrep og annet innforbi den katolske kirka er noe som har foregått siden de innførte dette sølibat løfte. Her vil hvis jeg skal ta med all dokumentasjonen, bli flere bøker. Tar derfor kun noe hentet i fra Wikipedia for å understøtte det jeg vil ha frem.

Fra Wikipedia:

Seksuelle overgrep innenfor den katolske kirke refererer til seksuelle overgrep begått av katolske prester og medlemmer av religiøse ordener, både under de katolske menighetenes kontroll og i ordener som tar hånd om syke eller underviser barn. Medieoppmerksomheten eskalerte mot slutten av 1900-tallet og spredte seg til mange land. Den katolske kirken har blitt beskyldt for å ha vist unnfallenhet og for å skjule seksuelle overgrep begått av katolske prester rundt om i verden ved å oppfordre til intern etterforskning fremfor politietterforskning. Statistisk sett er det ikke påvist overrepresentasjon av overgrep utført av katolske prester.

Kjente overgrepssaker

Det er blitt kjent at det har foregått overgrep mot barn og ungdom i en rekke land, samt at Vatikanet har bedt de nasjonale kirkene om å holde sin kunnskap om overgrepssaker strengt hemmelig.

Danmark

I Danmark har kirken fått kjennskap til over 30 påståtte overgrepssaker. De fleste er henlagt av politiet på grunn av foreldelse eller manglende bevis.

Irland

I juli 2011 offentliggjorde den irske regjering en rapport om overgrep i bispedømmet Cloyne. I perioden fra 1996 til 2008 skal 19 prester ha misbrukt barn seksuelt i dette bispedømmet. Justisminister Alan Shatter uttalte da rapporten ble fremlagt at andre bispedømmer i Irland kan ha holdt tilbake bevis om forbrytelser mot barn, og dermed kan være en pågående trussel mot barn. 23 irske bispedømmer er ennå ikke undersøkt. Rapporten i 2011 følger en gransking fra Dublin erkebispedømme i 2010 som slår fast at den katolske kirken har skjult misbruk i dette erkebispedømmet fra 1975 til 2004.
Fire biskoper har gått av, mens ytterlige fire har tilbudt seg å gjøre det.

Nederland

I mars 2011 ble det iverksatt en uavhengig gransking av over 200 anklager om seksuelle overgrep mot barn. Granskningsrapporten som dekket perioden 1945 til 1985 ble fremlagt i november 2011. I rapporteren hevdes det at flere ti-tusener av barn hadde blitt å utsatt for uønsket seksuell kontakt fra kirkelige representanter i denne perioden, at minst 800 prester og munker tilknyttet kirken kan knyttes til overgrep og at 105 av overgriperne fortsatt var i live. Det ble også hevdet at kirken ikke vedkjente seg overgrepene, ofrene fikk ingen hjelp, ingen oppreisning eller oppfølging, til tross for at kirkens representanter skulle ha visst hva som skjedde. Den katolske kirken i Nederland har senere besluttet å gi kompensasjon til flere hundre ofre. Erstatningene kan samlet gå opp til fem millioner euro. Nederlandske biskoper har beklaget overgrepene og har i en uttalelse bedt ofrene om unnskyldning.

Norge

I april 2010 ble det kjent at en overgrepssak var den reelle bakgrunnen for at den katolske biskopen i Trondheim fratrådte sitt embete i juni 2009 (på det tidspunkt med den offisielle begrunnelsen «samarbeidsproblemer i menigheten»). En norsk pater og flere utenlandske geistlige på besøkende i Norge har også blitt beskyldt for overgrep.

Sveits

En kommisjon opprettet i 2002 har mottatt rapporter om overgrep gjennom de siste 15 år fra 60 personer.

Tyskland          

Den katolske kirken har opprettet en nødtelefon for personer som er eller har vært utsatt for seksuelt misbruk og vold. I løpet av de tre første dagene mottok nødtelefonen hele 13 293 oppringninger. Siden starten av 2010 har minst 300 personer i landet anklaget katolske prester for seksuelt eller fysisk misbruk.

USA

Ifølge egne opplysninger har amerikanske bispedømmer siden 1950 utbetalt rundt fire milliarder dollar til ofre for overgrep som er blitt foretatt av katolske geistlige og medarbeidere i kirken.

I 2003 aksepterte erkebispedømmet Boston som omfatter statene Maine, Massachusetts, New Hampshire og Vermont å betale 85 millioner dollar i erstatninger til 552 overgrepsofre. I 2004 offentliggjorde kirken en rapport der det kommer fram at den hadde identfisert 4 392 geistlige som hadde misbrukt 10 667 overgrepsofre over en femtiårsperiode.

I løpet av 2015 har landets katolske kirke utbetalt rundt 120 milloner dollar i erstatning til ofre som var blitt utsatt for overgrep i ettårsperioden fra midten av 2013 til midten av 2014. I tillegg finansierte kirken et program for å bekjempe pedofili med 30 millioner dollar. Den amerikanske bispekonferansen har siden 2003 offentliggjort årlige rapporter om fenomenet. I perioden som er dekket av rapporten i 2015 registrerte kirken etter egne opplysninger 657 klager, hvorav 130 ble godtatt, mens 243 fortsatt ble gransket. I april 2015 innvilget Vatikanet også avskjedssøknaden fra biskop Robert Finn, som hadde unnlatt å følge opp kjennskap til at en av prestene i hans bispedømme hadde snikfotografert unge avkledde jenter. Presten ble senere dømt til femti års fengsel for besittelse av barnepornografi.

I mars 2016 konkluderte en amerikansk storjury at biskopene James Hogan og Joseph Adamec i Pennsylvania hadde holdt seksuelt misbruk av mindreårige skjult for myndighetene og offentligheten i førti år fra og med 1960-tallet. Over femti prester er navngitt i en 147 siders rapport som tildels bygger på et hemmelig arkiv som ble oppdaget under en ransaking. Biskopene hadde truet ofrene med ekskommunisering dersom de anmeldte forholdene, og i tillegg skal Adamec ha utarbeidet en oversikt over hvilke bestikkelsessummer han mente var passende for å tie om forskjellige typer overgrep. Adamecs advokat har bestridt at anklagene er korrekte. Ifølge statsadvokaten kan det ikke reises tiltale fordi sakene enten er foreldet, ofrene er døde aller for traumatiserte til å vitne.

Østerrike

16 personer i Østerrikes vestligste delstat, Vorarlberg, har fortalt om overgrep. I cistercienserklosteret Wettingen-Mehrerau skal ti barn ha blitt misbrukt. Fem prester ved benediktinerklosteret Kremsmünster er suspendert etter overgrepsanklager.
 

Ingen kommentarer: