lørdag 18. februar 2017

Nr. 1857: Haman lagde en galge for Mordekai, som han selv ble hengt i!

Nr. 1857:
Haman lagde en galge for Mordekai, som han selv ble hengt i!

Bilde av Torodd Fuglesteg, Jan Aage Torp sin puddel og stråmenn som han og Ansgar Braut kaller seg selv for.

Har også et utalt mål, det er følgende:
«Og hensikten med disse postene har vert å gi JKC nok tau til å dingle i. Dermed er oppdraget fullført.»


Ester 6. 4 Så sa kongen: Hvem er det som er ute i gården? Da var Haman just kommet inn i den ytre gård til kongens hus for å be kongen om at Mordekai måtte bli hengt i den galge han hadde gjort i stand for ham. 

7. 9 Harbona, en av hoffmennene hos kongen, sa: Se, ved Hamans hus står det allerede en galge, femti alen høi, som han selv har latt gjøre i stand for Mordekai, han hvis ord engang var til så stort gagn for kongen. Da sa kongen: Heng ham i den! 10 Så hengte de Haman i den galge han hadde gjort i stand for Mordekai, og kongens vrede la sig.

Har skrevet om den onde Haman som lagde en galge for Mordekai. Hvorfor gjorde han det? Fordi han selv var råtten og ville ha Mordekai bort da Mordekai ikke ville bøye seg for ham.

Ester 3. Nogen tid efter ophøiet kong Ahasverus agagitten Haman, Hammedatas sønn, og gav ham rang og sete over alle de fyrster som var hos ham.  2 Og alle kongens tjenere som var i kongens port, falt på kne og kastet sig ned for Haman, for så hadde kongen befalt om ham; men Mordekai falt ikke på kne og kastet sig ikke ned for ham.  3 Da sa kongens tjenere som var i kongens port, til Mordekai: Hvorfor overtreder du kongens bud?  4 Og da de dag efter dag hadde sagt så til ham, og han ikke hørte på dem, så meldte de det til Haman for å se om den grunn Mordekai gav, vilde bli tatt for god: for han hadde sagt dem at han var jøde.  5 Da Haman så at Mordekai ikke falt på kne eller kastet sig ned for ham, blev han full av harme.  6 Men det syntes ham alt for lite å legge hånd bare på Mordekai; for han hadde fått vite hvilket folk Mordekai hørte til; derfor søkte han å få utryddet alle de jøder som fantes i hele Ahasverus' rike, fordi det var Mordekais folk.

Vi ser her at det var av ren ondskap, som Haman hatet ikke bare Mordekai. Men hele det jødiske folket ville han utrydde.
Derfor å gå imot en av Herrens tjenere, er å gå imot Herren selv!

Den onde Haman «tok seg vann over hode!»

Det er også det som Haman gjorde, og det ble hans endelikt!
Det er også det som så mange andre gjør, ved å gå imot de menneskene som Gud har salvet og innsatt! Det vil aldri føre godt av sted å vøre imot et som Gud er for!
Nå kan vi alle ta feil, og det er nåde å få. Derfor er min oppfordring, omvend deg mens det ennå er tid og det er nåde og få!

Her er en artikkel om dette emne, hvordan den onde Haman fikk oppleve fornedrelse. Men Mordekai og det jødiske folket fikk erfare beskyttelse, ledelse og opphøyelse og alle fiendene ble knust og gjort til skamme!

Jesaja 54. 17 Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Reddet fra galgen

Den natten fikk ikke kong Ahasverus sove, og han fikk noen til å lese for seg. De las fra rikets historiebøker. De las da om hvordan to av kongens menn en gang hadde planlagt et attentat mot kongen. Mordekai hadde fått vite om deres onde planer, og hadde meldt fra til kongen. Dermed ble kongen reddet.
Har Mordekai fått noen takk og ære for at han gjorde dette? Spurte kongen da han ble minnet om denne hendelsen. Men tjenerne måtte innrømme at han ikke hatt fått noe for sin gode gjerning.
Jeg ønsker å ære Mordekai for at han reddet meg, tenkte kongen. Akkurat da kom Haman for å snakke med kongen om Mordekai. Han ville henge Mordekai i galgen, så han var kvitt ham for alltid. Akkurat i det han skulle spørre kongen om lov til dette, kom kongen med et spørsmål i stedet :
Det er en mann kongen ønsker å ære - kan du Haman si meg hvordan vi bør gjøre det?
Straks tenkte Haman på seg selv, at det var ham kongen nå ville ære. Han foreslo da at den mannen kongen ønsket å ære, skulle bli kledd i kongelig skrud, og at han skulle ri på en av kongens hester gjennom byens gater! Så skulle folket rope foran ham : Slik gjør en med den mann kongen vil ære!
Ok, sa kongen, gjør dette med jøden Mordekai! Slik gikk det til at den dagen Haman hadde tenkt å henge Mordekai, måtte han i stedet ære ham foran alle byens innbyggere! Det var en slukøret Haman som ruslet hjem den dagen!

MORDEKAI

Kledde seg i sekk og aske for å redde sitt folk, men etter den tredje dagen ble han opphøyet av kongen.

Han er et forbilde på Jesus som fornedret seg selv, for så å bli opphøyet etter oppstandelsen.

Kap. 7 : "Du skal få det du ber meg om"

Kong Ahasverus var virkelig i godlag. Han nøt vinen og all den gode maten i gjestebudet som dronning Ester hadde laget til for ham.
Haman var også i selskapet, men var ikke i like godt humør. Han klarte ikke løsrive seg fra de ubehagelige tankene på det som hadde skjedd den dagen. Tenk at kong Ahasverus hadde æret Mordekai, den mannen Haman hatet mest av alle! Ting gikk slett ikke etter planen Haman hadde lagt.

Hva er det du ønsker deg, Ester? Du skal få det du ber meg om, om så det er halve riket mitt, sa kong Ahasverus. Haman ble vekket fra tankene sine da han hørte hva kong Ahasverus sa. Dette måtte han høre. Hva var det egentlig dronning Ester ville?
Nå fortalte dronning Ester om de onde terrorplanene mot hennes folk, jødene. At både hun selv og hennes folk kom til å bli drept! Da hun hadde utøst sitt hjerte for kongen, ville han vite hvem som stod bak dette.
Straks svarte Ester at det var Haman som var jødenes fiende, og som hadde planlagt drapet på alle rikets jøder.
Kongen ble meget vred da han hørte dette, og han gikk ut i hagen for å tenke klart. Haman kastet seg ned foran Ester og bad for sitt liv. Da kongen kom og så Haman ligge slik, ble han enda sintere. Han bestemte straks at Haman skulle dø!
Slik gikk det til at Haman selv ble hengt i galgen som han hadde fått laget for Mordekai!!

ESTER

Fikk løfter fra kongen og bad for sitt folk

Vi har fått løfter fra Gud og er kalt til forbønn for folket

Kap. 8 : Mordekai opphøyes

Så det er du som er Mordekai? Kongen så på mannen som nettopp hadde bukket så dypt for ham. Jeg har hørt mye fint om deg, fortsatte kongen. Dronningen har fortalt meg hva du er for henne! Jeg vet naturligvis også hva du har gjort for meg og mitt rike!
Da kongen hadde sagt dette dro han av seg en seglring. Denne ringen har tilhørt Haman. Men nå er den din. Du skal fra nå av overta Haman sin stilling som min betrodde minister, og du skal bo i det huset han bodde i!
Dette var virkelig en helt ny situasjon for Mordekai og Ester! Likevel var det enda noe som bekymret dem. Loven som tillot jødeforfølgelse og drap på alle jøder stod enda ved lag! Riktignok var Haman død, men brevet han hadde sendt ut i kongens navn, det kunne ikke kalles tilbake. Terrorplanene var enda ikke avverget.
Enda en gang måtte Ester stige frem for kong Ahasverus i forbønn for sitt folk! Og nok en gang rettet kongen gullstaven sin mot henne! Send straks ut et nytt brev om jødene, sa kongen, slik at ditt folk kan berge sine liv.
Så skrev da Ester og Mordekai et brev som gav jødene full rett til å forsvare sine liv mot alle angrep. Brevet ble skrevet på alle de språk som ble brukt i hele det store Perserriket, og sendt av sted med bud som red på kongens raskeste hester.
Tenk hvilken jubel det ble blant jødene da innholdet i det nye brevet ble kjent! Overalt samlet de seg for å feire de gode nyhetene de nå hadde fått!

GODE NYHETER

Om frelse for jødene ble sendt ut til alle land og på alle språk i Perserriket

Evangeliet er de gode nyheter om frelse som nå går ut til alle folkeslag

Kap. 9-10 : Seier over fiendene

Det var den 13. dagen i måneden Adar. Det hersket en spent og nervøs stemning i hele det store Perserriket. Hva kom til å skje nå? Dette var dagen da Hamans onde terrorplaner skulle settes ut i livet. Nå skulle folkenes hat eksplodere i en voldsom forfølgelse av jødefolket.
Men de siste ukene hadde stemningen forandret seg. Alle de mektigste av kongens menn var nå på jødene sin side. Haman var jo død, og i hans sted hadde det kommet en jøde, Mordekai. Og Mordekai ble bare mektigere og mektigere for hver dag. Derfor ville alle stormennene i riket nå støtte sin nye minister, og hjelpe hans folk, jødene.
Snart braket det løs med kamper overalt i riket. Men jødene hadde fått kongens ord på at de kunne forsvare seg. Det ble en kamp på liv og død. Jødehatet fikk fritt utløp, men jødenes vilje til å kjempe var på topp. Da rapportene fra kampene strømmet inn, viste det seg at jødene hadde seiret i by etter by. Hamans onde planer hadde mislykkes.

Etter dette slaget fikk jødene i Perserriket endelig ro for sine fiender. Og nest etter kongen var det deres egen talsmann som regjerte!

Ester og Mordekai bestemte nå at jødene fra nå av alltid skulle feire at de hadde fått fred for sine fiender. Siden Haman hadde kastet lodd - eller "pur" som de sa den gangen - om hvilken dag jødene skulle utryddes, så ble det bestemt at jødenes minnefest om deres seier over fiendene skulle hete purim.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1855-graver-du-en-grav-for-andre-vil.html
http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1850-narreapostelen-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1195-den-falske-apostel-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html2 kommentarer:

Anonym sa...

Er du dum? Eller bare later du som?
Alle mennesker vet at ordtaket:"nok tau til å dingle i", ikke handler om død eller et ønske om andres død. Kun folk med feks Asperger Syndrom har problemer med å forstå dette. De sliter med at de tar alt bokstavlig, ikke forstår ordtak, ironi, satire, sarkasme osv...Har du Asperger, Jan Kåre?(du har svært mange av symptomene, og noen typiske ansiktstrekk)
Hilsen en stråmann for folk flest

Jan Kåre Christensen sa...

Ansgar jeg har hverken asparges eller noen andre sykdommer. At du ser slikt i ansiktet mitt gjør at det du og Torodd skriver tar jeg på fullt alvor.
Tror nok at den onde har klare mål, det er å få fjernet meg fra nettet, død eller levende!
Ha en god helg Ansgar Braut!
Har du fått besøkt Torp nå?
Han savner støtte veldig!