søndag 19. oktober 2014

Nr. 901: Maranta Templet, Maranta Bladet og Erling Bergshaven!
Nr. 901:
Maranta Templet, Maranta Bladet og Erling Bergshaven!

Jeg har en «liten» fortid i Maranta da jeg har vært på Seljord på stevne flere ganger og en del i Maranta templet i ungdommen og kjenner ellers en del til Maranta. Både på godt og ondt.
Bilde av Maranta Templet i Oslo som er sikker landets mest «strategiske» beliggenhet når det gjelder å nå mennesker og komme lett på møter for fjernt og nært. Midt nede i sentrum i Oslo med all kollektiven rundt seg og samtidig 1 km unna slik at det også er mulig å parkere bil etc.Maranta fra Wikipedia:
Maran Ata ble startet som en utbrytergruppe fra Pinsebevegelsen i Norge. Maran Ata-bevegelsen hadde et høydepunkt i aktivitet i 1960-årene, og fikk et stort antall medlemmer. Antallet medlemmer i dag antas å være forholdsvis lavt.

Maran Ata var på 1960-tallet omstridt på grunn av sin praktisering av helbredelse ved bønn, gjerne i kombinasjon med pengeinnsamling. Pinsebevegelsens ledere og predikanter kritiserte bevegelsen, og enkelte pinseledere gikk ut og omtalte Maran Atas helbredelsesmøter som «ekstase, svermeri og falskneri».
(sitat slutt).

I dag, er Maranta bevegelsen mer en tragedie å regne i forhold til hva den kunne og burde ha vært!

Hvordan kunne det ende slik, eller bli slik? Uten tvil mangel på helliggjørelse i liv og lære. Det er her Maranta bevegelsen har strandet som så mange andre.
Men Gud har sendt mennesker til dem, i deres vei som kunne vært deres «redning». En av dem var:

Erling Bergshaven fra Lillesand.

Jeg erindrer at han jobbet på Bergshaven Båtbyggeri der hans sønn hadde overtatt som daglig leder. Og han var gift med Berte Bergshaven? Dette ligger tilbake til ca. 2000 så det er nå snart 15 år siden vi hadde kontakt.

Jeg snakket med Erling Bergshaven og han var temmelig fortvilet over å bli sparket fra redaktør stillingen i Maranata bladet. Jeg spurte grunn; "Han sa at det var fordi han skrev og tok inn stykker der tema gjengifte blant kristne ble belyst". Og dette ble ikke tålt fordi det rammet så mange både direkte og indirekte. De kunne ikke ha en redaktør som sto på Guds ord angående skilsmisse og gjengifte blant kristne.

Etterpå har det kun vært problemer, stagnasjon og vanskeligheter i Maranta og Maranta templet i Oslo.

Skal det ikke være lov å hevde hva Guds ord taler her? Det ser ut som snart er kun den Katolske kirke og enkelte røster her og der som står på Guds ord angående skilsmisse og gjengifte? Men derfor, støtt opp om de som står for Herren og på Guds ord her. Ikke lefle og gi etter for synd og vranglære!

Døperen Johannes mistet hode p.g.a. å hevde at gjengifte var synd!

Matt. 14. 1. På den tid fikk fjerdingsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus,  2 og han sa til sine tjenere: Dette er døperen Johannes; han er opstanden fra de døde, og derfor er det disse krefter er virksomme i ham.  3 Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og kastet ham i fengsel for Herodias' skyld, som var hans bror Filips hustru.  4 For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne.  5 Og han vilde gjerne slå ham ihjel, men fryktet for folket; for de holdt ham for en profet.  6 Men da det var Herodes' fødselsdag, danset Herodias' datter for dem, og Herodes syntes om henne;  7 derfor lovte han med ed å gi henne hvad hun vilde be om.  8 Men hun sa efter sin mors råd: Gi mig hit døperen Johannes' hode på et fat!  9 Og kongen blev ille til mote, men for sine eders og for gjestenes skyld bød han at det skulde gis henne, 10 og han sendte sine folk avsted og lot Johannes halshugge i fengslet. 11 Og de kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og hun bar det til sin mor. 12 Og hans disipler kom til og tok hans legeme og begravde det; og de gikk og fortalte det til Jesus.

Vi leser i vers 4: «For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne».

Dette at Døperen Johannes hevdet at Herodes ikke kunne leve i dette forholdet etter skriften. Dette kostet Døperen Johannes livet. Det har alltid vært kamp å hevde hva Guds ord sier angående dette. Slik før – slik i dag!

En kveld så imidlertid Herodes Antipas Salome – sin niese og stedatter – danse, og ble så betatt at han lovte henne hva det skulle være. Da fikk moren henne til å ønske seg døperen Johannes sitt hode på et fat.

Men så bød det seg en anledning: På fødselsdagen sin holdt Herodes et festmåltid for sine fremste embetsmenn, offiserene og de ledende menn i Galilea. Da kom Herodias’ datter inn og danset. Herodes og gjestene ble så betatt at kongen sa til henne: «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det.» Han sverget på det og sa: «Hva du enn ber meg om, skal jeg gi deg, om det så er halve kongeriket mitt.» Hun gikk ut og spurte sin mor: «Hva skal jeg be om?» Hun svarte: «Hodet til døperen Johannes.» Straks skyndte hun seg inn til kongen og sa hva hun ønsket: «Jeg vil at du med en gang gir meg hodet til døperen Johannes på et fat.» Da ble kongen dypt bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, ville han ikke si nei til henne. Og kongen sendte straks en bøddel med ordre om å hente hodet til Johannes. Han dro av sted og halshugget Johannes i fengselet, kom med hodet på et fat og ga det til jenta, og hun ga det til sin mor. (Markus 6, 21-28).

At hun het Salome vet vi fra den jødiske historiker Flavius Josefus (Ant 18,136).


Her en artikkel av den gode og snille Erling Bergshaven fra Lillesand på Sørlandet.

Vår åndskamp
Av Erling Bergshaven

 (Fra Det Gode Budskap nr. 6 – 1962)

Ef. 6, 10-18.

Vår kamp er ikke imot blod og kjød. Mot mennesker skal vi jo være gode og snille. Jesus sier i bergprekenen: «Men jeg sier eder, at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder, men om noen slår deg på det høyre kinn, da vend også det andre til ham. Matt. 5, 39 og Paulus skriver: «Gjengjeld ikke noe ondt med ondt, legg vinn på det som godt er for alle menneskers åsyn. Såfremt det er mulig, da hold I på eders side, fred med alle mennesker». Rom. 12, 17-

Her i verden blant mange onde, stridslystne mennesker, skal vi være fredsstiftere. Matt. 5, 9. Og dog, allikevel er vårt liv en krigstjeneste. 2. Tim. 2, 3. Men våre fiender er ikke, som skrevet overfor, blod og kjød, men mot noe langt mer alvorlig og farligere, nemlig hele ondskapens åndehær i himmelrommet.

Det er godt at vi ikke med vårt fysiske øye kan se dette, for da ville vi nok bli vettskremt. Men det vil sikkert være nyttig å ha litt mere bibelkunnskap om dette. Det er nemlig ikke «leketøy» som vi i overmot kan behandle sannhetsløst, som dessverre mangt et Guds barn har gjort og så lidd et knugende nederlag.

En eldre predikant fra innvielsen av et troes- og helbredelseshjem her i nærheten, sa at en av talerne sto opp og utfordret hele helvedes hær til å komme mot dette troeshjemmet. Da ble jeg redd, sa denne gamle predikant, og dette hjem er for lenge siden nedlagt som sådant. Om overengelen Mikal, som er blitt kalt den store fyrste (Dan. 12, 10) og som har kjennskap til ondskapens åndehær og dens høvding, djevelen, står det at han vågde ikke å uttale en spottende dom, den gang han trettet med djevelen om Moses legeme, men sa: «Herren refse deg». (Juda v. 9). Det var en som, vel for å håne en fra Frelsesarmeen, spurte hva den f-en skulle bety som vedkommende hadde på hver side av kraven. «Det betyr», ble det svart, «at det er fiender både på høyre og venstre side». Det var et slående og sant svar. Tenk bare på den besatte mann, som vi leser om i Matt. 5, da det ble spurt: «Hva er ditt navn?», svarte han «Legion er mitt navn, for vi er mange», og det viste seg også, da de onde ånder for ut av mannen, og fikk tillatelse av Jesus til å fare inn i svinene, at de var mange. Husk at en legion var en hæravdeling hos romerne på omkring 6 000 mann.

Utenom denne ondskapens åndehær leser vi om dens hærfører som går omkring som en brølende løve, eller til sine tider som en lysets engel, og hans listige angrep er mange.

Når du nå leser og hører dette til like med meget annet, som kunne tas fram fra skriften, så føler du deg kanskje kampredd, og går du i egen kraft, så har du sannelig grunn til dette. Det er så karakteristisk hva det er blitt fortalt om en maur som krablet bortover en jernbanelinje. Plutselig stanser den og lyttet og ble fort klar over at nå kommer toget. Den reiste seg på to og sier at nå ble det kamp. Toget kommer og hverken lokomotivfører eller noen av passasjerene merket det minste til mauren, som kjempet dødskamp for å stanse toget.

Dette var en barnslig fortelling, men akkurat slik er vår kamp mot denne åndehær i vår egen kraft og makt.

«Vår egen makt er intet verd, vi var vel snart nedhugne». Just derfor er det at skriften oppfordrer og befaler oss til å ta Guds fulle rustning på, og så til enhver tid bede i ånden, og da kan vi regne med, som Luther: «Men en går frem i denne ferd, For ham må allting bugne……. Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke, Vi frykter ei vi med oss har den mann som den kan true.»

Våk og bed!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer: