mandag 17. oktober 2016

Nr. 1712: Det er fruktene av vårt liv som er avgjørende for vårt Guds-forhold!

Nr. 1712:
Det er fruktene av vårt liv som er avgjørende for vårt Guds-forhold!

PS! Har fått en del kommentarer som går på at jeg må og skal undervise mer om ekteskapet og hvordan leve som ektefolk.

Det er mange artikkler om dette på den Himmelske blogg og hjemmesiden vår, og bibelkommentarene mine bl.a.Efesbrevet 5.
 
Jeg elsker å undervise og høre på undervisning, men vi må legge merke til fruktene av det hele! Er ikke de gode, så forkast både mannen og budskapet!
 
Bilde av Jan Hanvold som har rett i mange ting i forkynnelse og at han hjelper fattige i Moldova.
Men når han lever imot Guds ord på et så sentralt punkt med å være gjengiftet!
Da lever han i et selvbedrag og åpner opp for demoner i menigheten av en slik karakter at det blir som en oversvømmelse!Fikk et meget interessant spørsmål inn på den Himmelske blogg.

Anonym du skriver:
Du begrunner dine standpunkter om samliv og gjengifte og så videre med bibelsitater. Fint. Men kan du gå ett skritt videre fra rollen som refsende dommedagsprofet og være hyrde for mennesker av i dag? Kan du også komme med konkrete forslag til hvordan kvinner og menn praktisk i hverdagen skal leve livene slik at det blir lettere å følge bibelske bud i en moderne tid? Hadde vært svært interessant å få høre dine synspunkter også som empatisk medmenneske og apostolisk teksttolker, altså kloke råd for at alle skal få gode liv ifølge rett teologi?
Du må gjerne bruke hverdagslige eksempler i et moderne folkespråk, slik Martin Luther i sin tid revolusjonerte pavekirken med, og tolke skriften uten for mye skriftlærd terminologi :-)
Gleder meg til å lese dine medfølende samlivsråd for å hjelpe og rettlede villfarne medsyndere! Ja, tror veldig på den muligheten du nå har ikke bare til å klage og klandre og dømme din neste, men like mye veilede og styrke :-)

Svar:
Eksemplets makt er den største makt!

Du har hørt sitat: «ikke gjør som mora di sier, Jens! Ikke gjør som mora di sier!»
Men hva skal du gjøre kjære venn? DET SOM MORA DE GJØR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DET ER DET SOM TELLER!!!!!!

Med andre ord, med en slik ensidighet du legger opp til. Så får fremdeles Jan Hanvold og alle andre som lever stikk i strid med det kristne budskapet lov å holde på som de selv lyster!

Eksempels makt og fruktene ut av vår tro, det er det som er avgjørende. Alt annet er fånyttes!

Nei, det er vel og bra med undervisning om ekteskapet etc.

Men hva jeg har påpekt, at liv og lære skal gå hånd i hånd!
Den siden er uvurderlig!

Lederen som forbilde!

I gresk litteratur fra Paulus’ samtid finner man lister over kvalifikasjoner for personer med viktige verv, som konger, generaler og jordmødre. På samme måte sier Timoteusteksten at en tilsynstjeneste er en verdifull oppgave som man ikke skal ta lett på.

Når Paulus senere i brevet skriver at Timoteus ikke skal være «for snar til å legge hendene på noen» (1 Tim 5,22), betyr ikke det at han skal være tilbakeholden med forbønn, men at han skal vurdere nøye før han velger noen til å ta lederansvar. Teksten i Titus går så langt at ordet uklanderlig (anenkletos) brukes som hovedkvalifikasjon på en eldste. Med andre ord bør en leder ha mer enn karisma, talent, humor og talegaver.

Betyr det at en kristen leder må være perfekt? Hvis man ser på listen over kvalifikasjoner, er det ingen av disse som ikke også gjelder kristne i allmennhet. Blant annet finner man klare retningslinjer for alt i andre brev som gjelder alle kristne.

Ingen er perfekte, men målet for enhver kristen er å bli mer og mer lik Jesus (Rom 8,29). 1 Pet 5,3 sier: «Vær et forbilde for flokken».

Med andre ord forventes det at en kristen leder er et forbilde på hvordan man lever et liv med integritet og orden i etterfølgelse av Jesus.

Sluttkommentar:

Lukas 6. 44. For hvert tre kjennes på sin frukt; en sanker jo ikke fiken av tornebusker, og en plukker ikke vindruer av tornekratt.

Dansk (1917 / 1931)
Thi hvert Træ kendes paa sin egen Frugt; thi man sanker ikke Figener af Torne, ikke heller plukker man Vindruer af en Tornebusk.

Svenska (1917)
vart och ett träd kännes ju igen på sin frukt. Icke hämtar man väl fikon ifrån törnen, ej heller skördar man vindruvor av törnbuskar.

King James Bible
For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.

English Revised Version
For each tree is known by its own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.

Jeg er for undervisning, jeg er for samtale, jeg er for alt som er noe som kan bringe oss videre som Anonym her skriver. Men det som jeg påpeker er allikvel det mest avgjørende og sentrale. Det som vi på den Himmelske blogg holder frem. Som Jesus selv la avgjørende vekt på, som sittert i fra Lukas evangeliet:

Lukas 6. 44. For hvert tre kjennes på sin frukt; en sanker jo ikke fiken av tornebusker, og en plukker ikke vindruer av tornekratt.

Hvis en f.eks. som Visjon Norge og Jan Hanvold forkynner Guds ord, sier som Hanvold at han taler der andre tier. Men dette gjendler ikke ekteksapet, der er det fritt frem!

Vi skjønner alle at her er det en falsk profet som holder på. Som setter seg over Guds ord og Guds bud. Det som vi andre må innrette oss etter, det er han fritatt!

Selvfølgelig, en slik tankegang og som Anonym legger frem, er ikke noe annet enn fiendes renkespill og besnærende tale. Lever vi som vi lærer, eller som Guds ord lærer?
Det er mer avgjørende enn 1000 bibeltimer om ekteksapet. Ikke noe er av viktigere betydning enn at forkynnere og andre som skal lære andre, blir stilt til regnskap for sitt liv og virke.

Anonym skriver følgende: «kan du gå ett skritt videre fra rollen som refsende dommedagsprofet og være hyrde for mennesker av i dag?»

Her blir alt snudd på hode og den totale forvirringen er på plass. Den beste hyrden lever selv som han vil at andre skal leve. Derfor, med store seminarer og annet. Alt dette er vel og bra, men eksmeples makt er egentlig alt står og faller på. Uten vi er eksempler, så er alt det vi holder på med dødfødt. Men er vi eksempler, da er jeg sikker på at kristendommen vil både overleve og gå på nytt sin seiersgang!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Takk for svar! Tror jeg forstår hovedbudskapet om å følge skriftens ord etter beste tolkningsevne, ikke gifte seg om igjen etter en eventuell skilsmisse og leve som om man var et ideal og eksempel for andre?

Likevel savner jeg kanskje enda mer konkrete råd for gode samliv og moralsk disiplin, formulert med dine egne ord. Du velger selv om du har kapasitet til å utdype og å formidle betraktningene tydeligere, slik at troende, tvilende og alle svake syndere får enkle, nyttige tips for en travel hverdag i en moderne verden. Det hadde vært interessant med noen punktvise leveregler kanskje, fra deg. Det er som sagt forståelig om du ikke har tid til å svare ytterligere. Takk så langt!

Jan Kåre Christensen sa...

Det finnes da, hvis du vil ha dem?
F.eks. i mine bibelkommentarer over Efeserbrevet 5.

Det var et godt innspill.
Men det som er egentlig, det med å være et forbilde, at ingen forkynnere skal være gjengiftet etc.
Den sannheten har vært så oppslukende. Det har blitt rettsak, det har blitt åndskamper, det har rett og slett vært som å stikke hånden inn i et vepsebol!

Med den forkynnelsen jeg har hatt – og har!

Den har krevd så mye, at det nesten har godt på bekostning av andre ting!
Men det kommer nok!