tirsdag 18. oktober 2016

Nr. 1713: God undervisning fra Jeremy Hoff på Youtube!

Nr. 1713:
God undervisning fra Jeremy Hoff på Youtube!

Veldig bra at Hoff går ut på Youtube og formidler det budskapet som Gud har gitt ham.
Vi i Smyrna Oslo har også gjort det samme, se her:
Dette skriver Jeremy Hoff:

Finn Jarle Sæle har referert til meg som en potensiell professor i teologi, og han sa at analogien min med isfjellet er et meget godt bilde av det klassiske evangeliet. Men la oss først og fremst gi akt på hva Guds ord har å si: “For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige.”
(Heb 10:26-27 NB88/07)

Poenget mitt er at vi kan ikke leve i synd, og tro at disse syndene blir dekket av Jesu blod. Hva er så vanskelig å forstå med det?

Det er åpenbart en mer nyansert virkelighet i Bibelen enn hva de fleste i Norge er rede til å ta inn over seg. Trist, mener jeg.

Her er fra videoen på Youtube:


Grepet av en ny og levende vei – nøkkelen til vekkelse

Sluttkommentar:

Dette er ikke noe spesiell undervisning, det var slik pinsevennene forkynte før. Da de hadde vekkelse – liv – fremgang og Herren var med og stadfestet Ordet med de medfølgende tegn, under og mirakler!

Det at han forkynner at vi må leve i et stadig helliggjørelsesprosess er ikke noe nytt i fra Guds ord. Enten lever vi i fornyelse og går videre med Herren, eller så lever vi i kjødet. Og det er tilbakegang, som etter hvert vil føre til frafall. Den biten nevner Hoff, men siden flere henger seg opp i dette. Så kommer nok broderen med en utredning om dette. Alle vet at vi blir ikke frafalne hvis vi synder. Men forblir vi i synden – som vi er falt i!

Så vil og kan den lede oss til et frafall!

Fra mine bibelkommentarerHebrerbrevet 12. 14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

At disse tingene hadde skapt store og indre stridigheter i menigheten i Jerusalem er nokså forståelig. Når u over stemmelser kommer til overflaten kommer også stridigheter med som regel. Men slik skal det ikke være,

Derfor er det nødvendig at helliggjørelse prosessen tiltar og øker hele livet igjennom!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/index2.php?side=taler
http://janchristensen.net/index2.php?side=video
https://www.youtube.com/user/smyrnaoslo

Ingen kommentarer: