torsdag 6. oktober 2016

Nr. 1703: Kristendommen kom til Norge med tegn, under og overnaturlige manifestasjoner!

Nr. 1703:
Kristendommen kom til Norge med tegn, under og overnaturlige manifestasjoner!

2 Kor. 12. 12 En apostels tegn blev iallfall gjort blandt eder med all utholdenhet, både med tegn og under og kraftige gjerninger.

Det finnes utallige bevis for dette, men da kristendommen kom til Norge, så kom den som en stor, stor velsignelse.

Også med tegn, under og overnaturlige manifestasjoner!

Fana Kirke der utallige mennesker ble møtt av Gud og helbredet etter kristendommen kom til Norge, selv om den var katolsk de første fem hundre årene, før den som i dag er Luthersk og reformatorisk som er hovedstrømmen.

Her er noen eksempler, fra bl.a. Fana Kirke utenforbi Bergen.

Sagnet om det hellige sølvkorset!Ifølge et gammelt sagn skal to brødre, den ene av dem blind, ha fisket opp et sølvkors utenfor Korsneset i Korsfjorden i Fana. Den blinde skal ha blitt leget etter å ha rørt ved korset.

Så skal de ha brakt korset til kirken, hvor det skal ha leget syke som rørte ved det. De syke skal ha kastet fra seg krykkene på et sted ved kirken som også i dag heter Krykkjehaugen. Det fortelles at presten Peder Simenssen i 1546 skal ha brent seks hestelass med krykker og staver fra dette stedet. Fana kirke var i middelalderen en pilegrimskirke. Etter reformasjonen skal korset ha blitt fjernet av Tord Roed, lensherren på Bergenhus, men båten som førte det skal ha sunket. I vernebrevet fra pave Gregor IX er kirken omtalt som Det hellige kors' kirke.

Arnhild Gjendem forteller om forteller om miraklene som skjedde rundt Olav den Hellige.


Sluttkommentar:

Når det skjedde så mye her i Norge da vi ble «kristnet» av en kristendom som var veldig mangelfull i mange ting. Hvor mye mer skal vi da ikke tro Gud i dag?
Da vi tross alt har et mye større lys over ting, en hva de hadde den gang!

Men det er mange paradokser, et av dem er at før reformasjonen var gjengifte blant troende mennesker utenkelig. Det kom først ved reformasjonen som jeg har omtalt før.

Men min oppfordring, skaff deg noen kors rundt i huset, gå gjerne med det. I korset finnes alt det du trenger, for det åpner opp adgang til Guds trone. Det er ved korset vi finner full seier og forløsning!

Hør denne herlige sangen:


Så titt mine tanker til Golgata går,
der hvile og styrke for sjelen jeg får.
Iblant når jeg tynges av sorg og besvær :
jeg iler til Korset, den plass er meg kjær.

I skyggen av det Kors der vil jeg stå,
der er balsam for min sjel å få.
Mange tusener står der, men der er plass for en og hver.
Så kom til Golgata med hjertets begjær.

Se, smertenes mann tok min synd og min skam.
I hjertet det høres en lovsang til Ham.
Og synden som tynget meg hver dag, hvert sekund,
bar Han på Korset, og jeg jubler hver stund.

Mitt liv er nå skjult i Hans vunder og sår.
Inn for Guds åsyn frimodig jeg står.
Om verden omkring meg i angst nu forgår :
på Golgatahøyden så sikkert jeg står.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2014/05/nr-815-protestantismen-er-kommet-helt.html
http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-751-humanisten-erasmus-fra-rotterdam.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1611-gordon-tobiassen-som-er-en.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Erasmus http://snl.no/Desiderius_Erasmus http://www.vl.no/troogkirke/apen-kirkegruppe-galt-hvis-vi-homofile-skal-ta-ansvar-for-seksuallivet-til-alle-i-kirken/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ildsjoen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=satan http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-85-er-adventistene-en-sekt-hva-er-en.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=fokus-paa-naadeforkynnelsen http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-422-apostelen-peter-vis-vis.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-421-1-uke-i-roma.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-507-paulus-reise-til-spania.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvor-dro-de-tolv-apostler
 

Ingen kommentarer: