mandag 3. oktober 2016

Nr. 1692: Den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp!

Nr. 1692:
Den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp!

Bilde av meg og min kone Berit. Hadde ikke formidlet dette budskapet uten alt hadde vært på stell i mitt eget liv, det er betingelsen for alt vi gjør i Guds rike!

Rom. 15. 17 Derfor har jeg min ros i Kristus Jesus, i min tjeneste for Gud; 18 for jeg vil ikke driste mig til å tale om annet enn det som Kristus har virket ved mig for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning,


Matt. 18. 6 men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp.

Det å veilede mennesker, påta seg den rollen. Faktisk, det er ikke vel noe av Jesus sin undervisning som er så skarp imot disse.

Jesus selv var lærer – Rabbi og det var ikke noe å utsette på ham, han var fullkommen.

Men på oss, som meg og andre som vil veilede andre, viser vi feil vei så er dommen imot oss «beinhard»!
Derfor skal ikke mange av oss heller bli veiledere.

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

La meg gi to eksempler på dårlige og feilaktige råd.

Her er det fra ToSko som det er omtalt i forskjellige aviser.

I pausen denne lørdagen møter Kristelig Pressekontor en fraskilt kristen kvinne og mann. Av hensyn til dem selv og deres tidligere ektefeller har vi gitt dem de fiktive navnene «Berit» og «Knut».

De er begge 58 år og har vært skilt fra sine ektefeller i mange år. Men det har ikke tatt fra dem håpet om en gang å bli gjenforent.

– Når jeg giftet meg så var det klart at dette gjør jeg for resten av livet, forteller Berit.

Stemmen hennes brister og hun tar til tårene. Hennes syv år yngre mann reiste fra henne i 2003. Berit møtte ham på byen og de fikk to barn sammen i ekteskapet som varte i 10 år. Han var ikke kristen.

– Jeg tror han hadde tenkt lenge på at han ville ut av ekteskapet før han endelig kom fram med det. Han var vant med å drive hor og utukt fra før og fortsatte nok i samme bane i ekteskapet. Jeg er vant til å stole på folk, men har nok sett i ettertid at han ikke var helt til å stole på, forteller Berit.

Kunne ikke tro

Da mannen forkynte at han ville skilles var Berits første tanke at hvis ekteskapet ikke skulle vare livet ut, så kunne hun ikke tro på Gud lenger. Troen på Gud og troen på ekteskapets hellighet hang så sterkt sammen.

– Jeg forstod etter hvert at jeg bare må stå i tro. Uansett om han er utro og ikke holder løftet sitt, så har jeg gitt et løfte som jeg har tenkt å holde uansett hva han styrer med, fordi jeg tror på Gud.

Under lørdagens samling delte et ektepar sin historie om hvordan de fant tilbake til hverandre etter skilsmissen. Berits håp er at Gud også vil gjenforene henne med mannen.

– Jeg håper at han blir en kristen og at vi kan bli en familie igjen. For det har barna våre gått glipp av, forteller Berit gråtkvalt før hun fortsetter:

– Jeg har bedt til Gud om at vi kan leve sammen som kristne, og at vi kan være et vitne for andre og leve et liv til Guds ære, sier hun.

Her er skriften klar slik jeg forstå henne, at hun ble forkastet i sammen med Jesus da hun valgte ham? Da er hun fri til å gifte seg igjen, så sant de inngikk dette ekteskapet som ikke troende og hun ble forkastet av den vantro da hun valgte frelsen!

Her er et eksempel på at gjengifte ikke er tillatt, da de inngikk ekteskapet som troende, med andre ord var Guds barn – lysets barn.

Beruset kristen

Knut har vært skilt fra kona i 14 år. Han så på seg selv som en helhjertet kristen og var aktivt engasjert med hjelpesendinger og evangelisering.

– Vi giftet oss etter å ha kjent hverandre i kort tid og møtte raskt på problemer. Vi kranglet mye, vi hadde få felles interesser og jeg hadde til tider et voldsomt temperament, innrømmer Knut.

Etter hvert tok også alkoholen styringen. Det førte til at han nesten var utro.

– Det var egentlig kun fordi jeg var så beruset at det ikke ble et fysisk utroskap, forteller han og legger til at hendelsen ytterligere forverret situasjonen og at kona kort tid senere ønsket skilsmisse.

Ubibelsk bønn

Før han ble skilt hadde ikke Knut gjort seg mange tanker om hva Bibelen sier om skilsmisse. Det endret seg da han kom over en artikkel skrevet av daværende biskop i Pakistans lutherske kirke, Arne Rudvin.

– Jeg fikk møte ham og vi hadde gode samtaler om hva Bibelen sier om den livslange forpliktelsen et ekteskap er. Hadde jeg ikke vært overbevist om hva Guds ord sier ville jeg lett ha blitt forledet til å finne meg noen andre, sier Knut og forteller at han har bedt Gud om tilgivelse for sin tidligere oppførsel.

Selv om det nå har gått 14 år siden kona gikk fra ham, håper og ber også Knut om at han en dag får oppleve å gjenforenes med kona.

– Jeg ble redd da jeg så hvor få kristne ledere og folk rundt meg tok ekteskapet på alvor. Jeg har opplevd å bli lagt hender på og bedt for at ekteskapets lenker må bli brutt og at «alt må bli nytt» slik at jeg kan finne meg en annen. Jeg trodde en stund selv at dette var rett, forteller han.

Først når Knut begynner å snakke om deres felles tre barn kommer tårene frem.

– De fleste barn har et ønske om at foreldrene skal være glade i hverandre, sier Knut og nevner den gangen han skulle fortelle barna sine at han skulle flytte ut.

– De to eldste gråt. Men minsten på 5 år var helt stille og gikk ut på verandaen. Da jeg kom etter rakk jeg bare å si at jeg var glad i ham før han avbrøt og sa: «Jeg vil ikke høre, gå inn og kyss mamma!», forteller han med en følelsesladd latter.

– Skilsmissebarn vil ofte forsøke å være lojale mot begge foreldrene sine. Men i virkeligheten er de blitt sviktet, sier han.

Gifter seg for fort

Barclay Stevenson mener alle kristne som vil gifte seg burde være gjennom et grundig kurs først. Han tror en del yngre kristne tar for raske avgjørelser.

– Man skal virkelig be Gud om den rette ektefellen og ikke gifte seg før man kjenner at det er Guds vei for meg, sier Stevenson som også understreker at Gud kan gjenopprette ekteskap, også de som kom skjevt ut fra starten av.

– Uansett hvordan tilstanden er tidlig i et ekteskap så kan Gud gjennopprette det. Ingen ekteskap er enkle. Det kan til tider være knalltøft og man kan streve med store problemer. Så det kreves at begge er innstilte på å gå Guds vei, sier Stevenson.

Sluttkommentar:

Jesu ord er rimelige dramatiske: «Den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp!»

For min del, så er jeg rimelig frimodig av to grunner. Det ene er at jeg ikke er gjengiftet, den andre er at jeg har fått åpenbaring over dette.

Da blir en i møte med så kraftfulle ord av Jesus først og fremst ydmyk. Men samtidig, det må være noen som har anledning å tale og lære om dette.
Jeg tror at jeg og den Himmelske blogg er et slikt talerør for Gud.
Derfor den veldige motstanden, men samtidig.

Ingen kommentarer: