onsdag 5. oktober 2016

Nr. 1695: Biskop Tor Berger Jørgensen er kommet frem til at ingen går fortapt, dette er så selvmotsigende det kan forbli at våre valg ingen konsekvenser har eller får!

Nr. 1695:
Biskop Tor Berger Jørgensen er kommet frem til at ingen går fortapt, dette er så selvmotsigende det kan forbli at våre valg ingen konsekvenser har eller får!
                                
Bilde av Jan Aage Torp som har gått frem så ille det er mulig med å ødelegge sin egen familie, og prøve å ødelegge for meg og den Himmelske blogg med en fiktiv anmeldelse og mye annet. Hvis jeg skulle ha møtt en slik person i himmelen, så hadde himmelen vært ingen himmel. Det er klart at det er to utganger på livet. Enten en evig herlighet i sammen med Gud og Jesus. Eller så går en fortapt, og her er det ulike meninger hva fortapelse innbefatter.

http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1657-jan-aage-torp-far-i-fra-helvete.html

http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1655-kvinne-ble-kalt-stalker-av-jan.html
 

Bilde HatPastor og narreApostel Jan Aage Torp Oslo, Norge!

Laget av Kristin B. Bruun som Torp kaller stalker i sammen med meg, mannen er åpenbart en lystløgner av rang!
http://kristin.no/pastor-jan-aage-torp-fester-grepet-kristin-b-bruun/

Men skriften er veldig klar at livet har to utganger!

Dette skriver Biskop Tor Berger Jørgensen:
 
Bibelen forteller at en gang skal alle bøye kne og bekjenne at Jesus Kristus er Herre.
 
Det forutsetter ikke at noen skal gå fortapt, komme til helvete eller leve borte fra Gud i all evighet.
 
Det er tid for å si dette tydelig.
 

Dette verset er da veldig enkelt å parere.
I år ble Rosenborg seriemestere, og dette «bekjenner» alle, men det er allikevel få av alle som «bekjenner» at Rosenborg vant serien som er Rosenborg tilhengere.

Slik er det også med Jesus, at mange vil, eller alle vil bekjenne at han er Herre. Det vil ikke si at alle anerkjenner ham, ellet Jesus anerkjenner dem.
 
Da tolker en et skriftsted så totalt feil det er mulig å gjøre!

Her fra mine bibelkommentarer nevnte skriftavsnitt:

Filipenserbrevet 2. 6 Han var i Guds skikkelse,
men så det ikke som røvet gods å være Gud lik.

Her er selve inkarnasjonen. Jesus som den førstefødte og som eneste som var Faderen fullt ut lik og Faderen delte alt med. Jesus var i sin preeksistens hos Faderen fra eldgamle dager av sier Mika. Men i tidens fylde kom han inn i verden og ble menneske. Gud selv steg ned i Jesus Kristus.

7 Han gav avkall på sitt eget,
tok på seg en tjeners skikkelse
og ble mennesker lik.
I sin ferd var han som et menneske;

Vi leser flere plasser om den intime kontakten det er mellom Faderen og Sønnen. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jesus gav avkall på denne herligheten av 2 grunner.

1.) Det behaget Faderen at Jesus viste 100 % underkastelse under hans vilje.

2.) Ved at han ble menneske kunne han sone vår synd og dø i vårt sted.

8 han fornedret seg selv
og ble lydig til døden, ja, korsets død.

Det var en fornedrelse for Jesus å bli et menneske og til slutt lide en forbryters død ved å dø på et kors. Men han var lydig imot sin Fader akkurat som Isak var det i 1.Mos.b. 21. Men Jesus ble ikke bare fornedret i sin død, hele hans liv var en fornedrelse med måten han ble behandlet, hånet og motarbeidet. Det kulminerte i en total rettsløs måte å bli dømt på foran Pontius Pilatius og ved senere når dommen ble utført ved at han døde som en straffet.

9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,

Ved at han ble slik fornedret ble han også opphøyet. Gud har allerede opphøyet han men dessverre så ser ikke de aller fleste menneskene dette, men vi som troende ser det, hallelujah. Jesus har et navn som er større en alt. Sykdom, problemer, motganger, Konger, Presidenter og alle andre navn og titler!

10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,

Alle tilstede i Himmelen bøyde seg nok for Jesus etter han kom tilbake, bortsett fra Faderen. Men en dag skal hele jorden gjøre det. Under jorden må forstås med alle mennesker som er døde og alle demoner, selv Satan skal en dag bøye seg for Jesus og måtte erkjenne det som vi frelste allerede i dag gjør; Jesus er Herre!

11 og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Nå nevnte jeg dette allerede under v.10. Men det å bekjenne Jesus som Herre er et tegn på en er frelst og født på nytt. Når Jesus er Herre så er det ingen ved siden av ham som Herre. Idoler, statsleder, religions stiftere, andre dyktige og flinke mennesker, men de kommer aldri i nærheten som Jesus fordi han er Kongens Konge og Herrenes Herre (Åpenb.19.16).

Her en del relaterte artikkler til dette emne som jeg anbefaler deg å lese:

http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1683-den-endelge-dom.html

http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1682-sadisme-i-guds-navn_24.html

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Vi-skal-alle-staa-innfor-Guds-domstol

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ildsjoen

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=guds-domstol

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-helvete-og-den-evig-brennende-ild-en-realitet

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Oppgjeret-si-time-men-Herrens-tenarar-kan-gleda-seg

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=en-dag-skal-gud-fader-utrydde-og-utslette-alle-onde

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html

http://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-730-livet-har-tre-muligheter-ga.html

http://blog.janchristensen.net/2012/08/nr-459-alt-du-gjr-fr-du-blir-frelst-er.html

Ingen kommentarer: