tirsdag 4. oktober 2016

Nr. 1693: Kristne mennesker tror ikke at en går fortapt hvis en lever i synd, men samtidig bekjenner Jesu navn!

Nr. 1693:
Kristne mennesker tror ikke at en går fortapt hvis en lever i synd, men samtidig bekjenner Jesu navn!

Bilde av Derek Prince som var en fenomenal bibellærer, men enda dårligere vurderingsevne at han kunne som en troende gifte seg med ei fraskilt dame!
 
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-283-mot-dig-alene-har-jeg-syndet-og.html

http://blog.janchristensen.net/2014/08/498-katastrofen-for-bibellrer-og-pastor.html1 Kor. 12. 2 I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget.  3 Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

Alle kristne kan, og det skjer, vi faller i synd. Det går an å si Jesus er Herre, men det er å ha Jesus som Herre vi trenger Guds Ånds hjelp til for å klare!
Dette er «vanlig» at vi av og til kommer til kort, men da renser Jesu blod oss hele tiden.

1 Joh. b. 2. 1. Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

Er det slik at det er en gang frelst – da er en alltid frelst?

Tenk seriøst, vi står overfor en hellig Gud som ikke aksepterer synd eller noen form for ulydighet fra vår side. Vi har Jesus, men han kan ikke gå god for oss hvis vi ønsker og velger å leve i synd. F.eks. leve som homofil, være gjengiftet eller i andre synder. Da vil Jesu blod ha null virkning og betydning.
Hvis vi velger å leve i en eller flere beviste synder.
Jeg er veldig, veldig glad for at det er mulig å komme til Gud, uansett hva en har gjort. Selv som en kristen, og som meg å ha vært en troende i over 35 år.

La meg ta et konkret eksempel!

Jan Hanvold har bekjent at det var synd å skille og gifte seg. Han har bekjent synd for ganske så mye, men det står igjen det aller viktigste. Hva da?

Han gjør så mye godt sier mange. Da vil Gud se i nåde til ham. Han har bekjent sin synd sier andre. Tredje sier at han tror i hvert fall. Og andre sier annet, men allikevel. Det aller viktigste mangler, og det vanskeligste. Hva er det?
Å omvende seg, og komme i en rett stilling til Gud, og hva er det?
Han må da enten leve singel, eller gå tilbake til hans første kone.
Dette høres vanskelig ut? Ja, selvfølgelig er det veldig vanskelig, men skal Jan Hanvold ikke gjøre noe med det livet han har selv valgt å leve?
Selvfølgelig, han har selv bragt seg selv oppe i denne situasjonen, og må «selv» løse den. Han må ta de første stegene, og da er det at han må forlate Inger som ikke er hans kone etter Guds ord, men hans elskerinne etter Guds ord.

Ingen kommentarer: