torsdag 23. september 2010

Nr. 14 Sang Evangelist og bibellærer Finn Arne Lauvås en vranglærer!

Spørsmål 14:

Den kjente forkynneren i frie Evangeliske Forsamling Finn Arne Lauvås hevder at Israel som nasjon er avskåret fra Guds løfter for alltid pga deres vantro. De kan kun komme inn som enkeltpersoner. Hva mener du?
John

Svar:
Dette er noe jeg vet meget godt om hva FA lærer da jeg har hørt ca. 15 bibeltimer om dette emne. Jeg kjøpte 15 CD`er jeg hørte igjennom. http://blog.janchristensen.net/2012/08/nr-456-evangelist-finn-arne-lauvas-har.htmlEvangelist og bibel-lærer Finn Arne Lauvås er en vranglære og erstatnings-teolog http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Dette her FA forkynner er erstatningsteologi som det heter på fagspråket.
Det er selvfølgelig noe sant i det, men allikevel blir det en løgn når en ikke tar med helheten og en omtolker andre sider ved Guds ord. Dette villfarelse og erstatningsteologi i høyeste grad!

Når en ikke tar med de vanskelige skriftstedene som taler om og mot et 1000 års rike for Israel (se Åpenb. 20). Det gjelder i dag hevdes det?!

Når en ikke ser at Israel er delvis avskåret men skal komme inn igjen i full tall (Rom 9-11). Og de er elsket pga fedrene og at de er Guds eiendomsfolk til evig tid.
Rom. 11. 25 Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob,
27 og dette er den pakt jeg vil slutte med dem
når jeg tar bort deres synder.
28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud – for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. 32 Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle.
33 Å, dyp av rikdom
og visdom og innsikt hos Gud!
Hvor uransakelige hans dommer er,
og hvor ufattelige hans veier!
34 Hvem kjente Herrens tanke,
eller hvem var hans rådgiver?
35 Hvem gav ham noe først,
så han skulle få vederlag?
36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
Ham være ære i evighet! Amen
Jeremias 31. 35 Så sier Herren,
han som satte solen til å lyse om dagen
og ordnet det så
at månen og stjernene lyser om natten,
han som rører opp havet så bølgene bruser,
– Herren, Allhærs Gud, er hans navn:
36 Lar jeg disse ordninger vike,
lyder ordet fra Herren,
skal også Israels ætt for alltid
opphøre å være mitt folk.
37 Så sier Herren:
Hvis himmelen der oppe kan måles
og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
da vil jeg også forkaste
hele Israels ætt
på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
En omtolker naturlige og fysiske hendelser og ting til kun bli åndelige og metafysisk (metafysisk i betydningen «uforståelig» eller «svevende»).
Slik som at lammet og løven skal beite i sammen gjelder ikke fysisk men åndelig i det at vår natur er som løven blir smeltet i sammen med lammet som er den nye skapning.
Her kunne jeg ha fortsatt i det uendelige men vil stoppe her for korthets skyld å si at Israel har en lys og herlig fremtid. Men dette er knyttet opp imot deres anerkjennelse av Jesus som deres Messias og det kommende 1000-årsriket.
Åpenb. 1. 7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen! http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=enda-mer-vranglaere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

Ingen kommentarer: