onsdag 22. september 2010

Nr. 15 Pastor Åge Åleskjær en vranglærer!

Spørsmål 15:

Den kjente forkynneren i fra trosbevegelsen Pastor Åge Åleskjær som også har Norges største frimenighet lærer kort følgende: At loven er den smale vei og har opphørt. Mens nåden er den brede vei og gjelder i dag.
Hva mener du?
John

Svar:
Jeg har studert og lest mye av ÅÅ, spesielt før. Men jeg har lest “Fullstendig frihet” og ”Nå taler han fra himmelen” av den nevnte pastor og forfatter.
Slik jeg ser det så tilhører ÅÅ en kristen avart. Noen ville sagt en sekt men jeg synes en kristen avart dekker mer.
Ågr Åleskjær

En sekt blir sett på å være en minoritet men ÅÅ og trosbevegelsen er et "sidespor".
Slik jeg ser det så er kun de gamle vekkelsesbevegelser egentlige sunne og åndelige bevegelser. Som Frelsesarméen, Baptister, Metodister, frie Evangeliske forsamling, Maranta, Pinsebevegelsen etc. (da i utgangspunktet som vekkelsesbevegelser).

Mens lutheranerne med sin barnedåpslære osv. er et kristent "sidespor".
Katolikkene er et kristent "sidespor" med alt den representerer.
Mormonene, Jehovas Vitner, Adventistene og andre er et kristent "sidespor" som en også kunne benevnt som en sekt eller med sterke sekt lignede trekk. Men en kristent "sidespor" dekker ordet bedre med det jeg vil ha sagt, de bygger ikke sin kristendomsforståelse på en sunn forståelse av Guds ord.

Slik er også den karismatiske bevegelse. “En gang alkoholiker alltid alkoholiker” i ordtaket, slik er det også med ÅÅ og den bevegelse han representerer.
De klarer aldri å stoppe opp med å lære noe vrangt og feil akkurat som en alkoholiker må ha sitt må disse “ha” vranglære!
Det har vært slik til nå.

2. Tim. 3. 7 Og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.

Han har gått i fra en vranglære til neste om og om igjen. Hele tiden uten forbi Guds ords sunne lære. Dette er synonymet på en karismatiker og de som blir værende inn forbi de menigheter og bevegelsene.
Før var det åndelig krigføring, JDS-læren osv.
Nå er det den nye reformasjon og å forkaste Jesus og holde fast på Paulus.
Dette er mennesker som fører og farer vill!
Det ÅÅ nå lærer, enn så lenge. At Loven som bl.a. Jesus representerer er satt til side og nå gjelder kun nåden som han og Paulus representerer som gjeldende.
Dette er så hinsides sunn kristendomsforståelse at jeg vil si han er en ulv i fåreklær uten å blinke.
For å svare litt mer på ditt spørsmål hva han egentlig lærer så kommer det noe mer her:
Fra oppstandelsen\pinsefestens dag er Guds ord gyldig oss hedning kristne.
Alt annet før der, selv Jesu undervisning gjelder ikke oss. Dette er dispensasjons lære i sin aller verste og styggeste form og vranglære.
De i GT hadde også Jesu Ånd og det var de i GT som levde også under nåden som vi, om det er nå i en mye større utstrekning i dag. Her kunne jeg ha skrevet side opp og side ned men velger å stoppe her.
Her fant jeg på nette en veldig matnyttig blogg som vil være god og opplysende:
http://mgnebdal.free.fr/?p=94
http://mgnebdal.free.fr/?p=94
Og når en forkaster Jesu lære så forkaster en også Jesus. Dette burde være meget innlysende? Eller skal Satan avsløre seg enda mer før de kristne våkner opp og advarer imot TB, Oslo Kristne Senter og ÅÅ? Det gjør jeg og vi i Smyrna Oslo vær du sikker!

Ingen kommentarer: