tirsdag 14. september 2010

Nr. 6 Hvorfor skal en i dag følge slike kulturelle forskrifter som gjengifte, tildekkelse og andre ting?

Spørsmål 6:

Hvorfor skal en i dag følge slike kulturelle forskrifter som gjengifte, tildekkelse og andre ting?
Dette er skikker ikke anvisninger fra Gud?
Morgan

Svar:
Vi må ikke gjøre bibelen til en kulturell bok, det er Guds ord renset syv ganger.
2 .Tim. 3. 16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.
Men Guds ord har også noe å si om disse tingene, men det er også noe positivt med dette. Vi alle skal være kulturelle tilpasningsdyktige så lenge det ikke strider imot Guds ord.
Tildekkelse er ikke for menighets skyld men for englene som er usynlig tilstede på våre møter, spesielt under bønn og lovprisning gjelder dette.
Når du spør om gjengifte så er gjengifte tillat for en troende hvis en er lovlig skilt. Men er en ikke lovlig skilt men gifter seg på nytt driver en hor.
Det er 3 grunner for gjengifte eller for å si det på en annen måte. Det er 3 grunner for lovlig skilsmisse for troende.

1.) Hvis ektefellen dør.
Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. 3 Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

2.) Hvis en er blitt gift som ikke troende men en blir født på nytt og da ønsker den gjenværende ikke troende å fortsette ekteskapet.
1. Kor. 7. 12 Til de andre sier jeg – dette er mine egne ord, ikke Herrens: Dersom en kristen bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. 13 Og dersom en kvinne har en mann som ikke er troende, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. 14 For den ikke-troende mann blir helliget gjennom sin kone, og den ikketroende kone blir helliget gjennom den kristne bror. Ellers ville barna deres være urene, men nå er de hellige. 15 Men hvis den ikke-troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfelle er ikke en kristen mann eller kvinne bundet. Gud har kalt oss til fred. 16 Vet du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet du, mann, om du kan redde din kone?

3.) Hvis en er gift og den andre ikke lengre følger Kristus og hengir seg til et ugudelig liv og driver hor. Da er den gjenværende som holder fast på Kristus fri til å gifte seg igjen. Ikke hvis en faller i synd men lever og boltrer seg i verden og det verdslige livet.
Matt. 5. 31 Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Når du spør videre om kulturelle ting så er det mange ting en kan komme inn på slikt som jul, feiring av gebursdag, hvilken dag en skal holde hellig og etc.
Dette er ting som det står om en del på hjemmesiden vår om og disse andre spørsmålene du kom med Morgan.

Vår hjemmeside der du finner artikler om gjengifte, tildekkelse og annet:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hoved
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hoved

Ingen kommentarer: