fredag 17. september 2010

Nr. 8 Jeg har hørt at Tomas evangeliet og andre ting i skriften er bevist utelatt, stemmer det?

Spørsmål 8:

Jeg har hørt at Tomas evangeliet og andre ting i skriften er bevist utelatt, stemmer det?
Tom

Svar:
Hei!
Jeg har lest Tomas evangeliet og det er mye med innhold der men forsoningen og andre ting står ikke sterkt der. Men her er noen sitater fra Tomas evangeliet:
49. Jesus sa, "Gratulerer dere som er alene og utvalgt, for dere skal finne kongeriket. For dere er kommet derfra, og dere skal vende tilbake dit igjen."
50. Jesus sa, "Hvis de sier til dere, 'Hvor er dere kommet fra?' så si til dem, 'Vi er kommet fra lyset, fra stedet der lyset ble til av seg selv, opprettet [seg selv], og framstod i deres bilde.'
Hvis de sier til dere, 'Er det dere?' så si, 'Vi er dets barn, og vi er de utvalgte av den levende Fader.'
Hvis de spør dere, 'Hva er Faderens bevis i dere?' så si til dem, 'Det er bevegelse og hvile.'"
51. Hans disipler sa til ham, "Når vil de dødes hvile finne sted, og når vil den nye verden komme?"
Han sa til dem, "Det dere ser fram til har kommet, men dere vet det ikke."
52. Hans disipler sa til ham, "Tjue-fire profeter har talt i Israel, og de talte alle om deg."
Han sa til dem, "Dere har oversett den levende som er i deres nærhet, og har snakket om de døde."
53. Hans disipler sa til ham, "Er omskjærelsen nyttig eller ikke?"
Han sa til dem, "Hvis den var nyttig, ville deres Fader lage barn som allerede var omskåret fra mors liv. Men den sanne omskjærelse i ånd er blitt nyttig på alle måter."
Her er det sterkere filosofiske og skjulte betraktninger som en gjerne kan lese men det er allikevel ikke Guds ord, det er kun bibelens 66 bøker.
Men inn forbi bibelens 66 bøker kan og er det også menneskelige og tradisjoner som har vært med å føre ting inn som ikke stemmer med grunnteksten. Akkurat hva er veldig vanskelig å si 100 % men noe vet vi.
Vi vet at de aller fleste troende holder fast på den ubibelske treenighetslæren men deres klareste skriftavsnitt i Guds ord fra 1. Joh. 5 står ikke i grunnteksten, det er en senere tilføyelse. Det står ikke i grunnteksten at det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet og den Hellige Ånd. Det er en menneskelaget oversettelse. Slik kunne en holdt på.
Tar med også en som har studert dette som vi har på vår hjemmeside en link til hans uttalelser, Bart Ehrmans.
For å ikke å gå i dybden så er her en meget inntresann blogg som du kan se på Tom: http://haraldhauge.wordpress.com/2007/07/05/om-a-feilsitere-jesus/
Det er mange og flere plasser i Guds ord som det er dårlig oversettelse, mangelfull og direkte misvisende.
Alle som har vært med å oversette bibelen er preget av sitt åndelige ståsted, mangelfulle oversettelse de oversetter selv i fra osv.
Gjennom hele middelalderen forfulgte, drepte og advarte den Katolske Kirka imot å lese bibelen for vanlige folk. Samtidig var språket mye på latin som selvfølgelig gjorde alt meget vanskelig. Vulgata, folkets bok. Men det var akkurat like misvisende å kalle den det som å kalle isødet oppe i nord for Grønland!
Dette jeg er inne på her er verd et studium i seg og det kan skrives mange bøker om dette emne.
Her fra Wikipedia:
Oversetting av Bibelen
Bibelen ble skrevet på hebraisk, arameisk og gresk. Det gamle testamentet ble hovedsakelig skrevet på hebraisk, men noen få deler ble skrevet på arameisk. Det nye testamentet ble skrevet på gresk, trolig med unntak av Matteusevangeliet, som antagelig først ble skrevet på hebraisk. Noen har holdt frem at også andre deler av NT opprinnelig kan ha blitt skrevet på hebraisk eller arameisk
Antagelig mer enn noe annet litterært verk har Bibelen blitt oversatt og oversettelsene blitt diskutert. Forskjellige lesere har vært opptatt av hva som er den mest korrekte måten å oversette på og hva som er det riktige inntrykket som teksten skal gi. Derfor kan det være tildels store forskjeller mellom hvordan forskjellige bibeloversettelser gjengir deler av teksten.
Bibeloversettelse har blitt et sterkt debattert tema blant teologer. Også spørsmålet om hva det egentlig stod i grunnteksten er det forskjellige meninger om. Gamle bibelhåndskrifter er noen ganger forskjellige på visse punkter. Det har også hatt betydning for bibelutgaver. Iblant har det også vært spurt om oversettelser har vært preget av oversetternes eget teologiske ståsted.
Historie
Den første omfattende oversettelsen av Det gamle testamente som vi kjenner til, var den oversettelsen som vi i dag kaller Septuaginta, som betyr «de syttis verk». På 200-tallet fvt. gikk judeere i gang med å oversette sine hellige skrifter fra hebraisk til gresk. Det fortelles at syttito personer deltok, seks fra hver stamme. Dette fant sted i Alexandria i Egypt.
Det ble laget oversettelser til syrisk og andre språk i århundrene evt. En kjent oversettelse ble utført av Hieronymus, sekretæren til pave Damasus I. Den ble gjort ferdig omkring 405. Denne oversettelsen av både GT og NT til latin er kjent som Vulgata («folkets bok»). Den blir fortsatt brukt innen den katolske kirke. En annen oversettelse ble foretatt av misjonsbiskopen blant goterne, Wulfila. Denne boken er av viktighet for språkforskere den dag i dag.
I tidlig middelalder var det få eller ingen omfattende oversettelser av Bibelen. Deler av Bibelen ble dog oversatt. Flere av dens bøker ble oversatt til angelsaksisk, som engelsk har utviklet seg fra. Beda den ærverdige var med på å oversette deler av Bibelen. Trolig fantes det også oversettelser til gammeltysk. Bibeltekster som ble lest ofte, fantes antagelig på flere språk. Dette ble lest opp i kirken når prestene holdt prekener.
Kyrillos og Methodios oversatte Bibelen til gammelslavisk på 800-tallet. De oppfant også det glagolittiske alfabetet. Det ble senere til det nåværende kyrilliske alfabetet.
I 1079 kunngjorde pave Gregor VII en erklæring om at Bibelen ikke skulle oversettes. Snart ble det straffbart flere steder om man gjorde det, eller om man kom i besittelse av en Bibel på sitt morsmål. I den følgende tid var det mange som oversatte Bibelen i skjul med fare for straff.
På 1170-tallet var det en gruppe personer i det sydlige Frankrike og nordlige Spania som gikk ut av kirken og dannet et eget samfunn. Lederskikkelsen for denne gruppen var Petrus Valdéz, og de ble kjent som Valdensere. Valdez sørget for at Bibelen ble utgitt på provencalsk.
John Wycliff var en engelsk prest på 1300-tallet som kritiserte prestenes oppførsel, og han er kjent som «reformasjonens morgenstjerne». Han sørget også for at NT ble oversatt til engelsk. På 1400-tallet levde en tsjekkisk religiøs tenker, Jan Hus. Han regnes som en tidlig reformator. Han sørget også for at det ble laget en moderne tsjekkisk Bibel.
Under reformasjonen ble det laget en rekke oversettelser, og noen ganger fikk det dramatiske følger for dem som laget dem. Martin Luther laget en tysk oversettelse. Denne oversettelsen ble snart populær i Tyskland. Samtidig var det folk som ønsket å oversette Bibelen til andre språk, og mye av trykkingen fant sted i Antwerpen. En av de mest kjente oversetterne var den engelske presten William Tyndale. Han og hans medhjelpere oversatte Bibelen og opplevde kraftig motstand. Man foretok undersøkelser og beslaglegninger i trykkeriene, og mange Bibler ble brent. Tyndale selv ble til sist arrestert og henrettet ved kvelning. Men ikke lenge etterpå ble oversettelsen godtatt.
Men snart ble bibeloversettelse en meget utbredt foreteelse, og Bibelen kom snart ut på de fleste store språk. På flere språk har Bibelen vært den første bokenhttp://haraldhauge.wordpress.com/2007/07/05/om-a-feilsitere-jesus/ som har blitt skrevet. Flere misjonærer innsats med bibeloversettelse, gjorde at språk som ikke tidligere hadde litterære tradisjoner, fikk skriftspråk.
Vi må tro at Gud har bevart sitt ord og bibelens 66 bøker er Guds ord og innblåst av ham selv, på tross av disse menneskelige og til dels Sataniske påvirkningene det har vært og er i dag også!
http://haraldhauge.wordpress.com/2007/07/05/om-a-feilsitere-jesus/

Ingen kommentarer: