tirsdag 21. september 2010

Nr. 12.Er bibelen troverdig i dag for dagens mennesker? Eller skal vi tilpasse budskapet etter dagens mennesker?

Spørsmål 12:

Er bibelen troverdig i dag for dagens mennesker? Eller skal vi tilpasse budskapet etter dagens mennesker? Hva skal være relevant og kan vi overse deler av bibelen for at det er for vanskelig å leve etter i 2010?
Dagny

Svar:
Dette var et meget godt og relevant spørsmål. Her er det mye å gripe fatt i men jeg vil ta et utgangspunkt i mennesket selv.
Vi mennesker er skapt i Guds bilde og har ikke forandret oss siden skapningens begynnelse i de aller grunnleggende behov. Slik som mat, luft, kjærlighet, nærhet osv.
Det får meg til å tro at de rent ytre ting er ikke av avgjørende betydning men at vi som da henvender oss til menneskets hjerte og det indre i menneske.
Gjør vi det, så treffer vi menneske i dets egentlige jeg.
Det er ei heller noen ting som tyder på at menneskene var så mye annerledes før enn i dag. Eller at vi i dag er så annerledes enn før.
Så har alle vekkelsesbevegelser alltid gjort seg bruk av datidens teknologi for å fremme budskapet.
Luther og de som var med på reformasjonen tok i bruk boktrykkerkunsten.
Åge Samuelsen og Maranta brukte datidens dansemusikk osv.
Som kristne er vi ikke kulturfiendtlige men vi skal ei la oss overkjøre. Det er lov å si både nei og ja.
En må ikke ha Rocke musikk, dans og drama for å tekkes ungdommen. Her må hver menighet og troende finne sin vei og hvordan Gud leder.
Det som fremfor alt er viktig er å holde seg til Guds ord og bønn.
Ingenting av Guds ord skal oversees men alt har sin gyldighet!
Her er vår program erklæring for menigheten Smyrna Oslo fremover:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hva-naa-jan-kaare
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=hva-naa-jan-kaare

Ingen kommentarer: