fredag 17. september 2010

Nr. 10 Hvorfor er det så utbredt blant både vanlige kristne og ledere med synd som gjengifte og begrensning av Guds kraft i dag, mens hvis en ser på B

Spørsmål 10:

Hvorfor er det så utbredt blant både vanlige kristne og ledere med synd som gjengifte og begrensning av Guds kraft i dag, mens hvis en ser på Bibelens kristne var dette langt i fra akseptert både på Bibelsk grunnlag og praksis og spesielt for en “hyrde” eller tilsynsmann (pastor)?

Anonym

Svar:

Hei!

Dette var et dypt spørsmål og ikke lett å svare på. Jeg vil ta et utgangspunkt i Gal. 2. 11 Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, for hans opptreden hadde dømt ham. 12 Før det kom noen fra Jakob, holdt han måltid sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for de omskårne. 13 Også de andre jødekristne hyklet sammen med ham, så til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. 14 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: «Når du som er jøde, ikke lever etter jødisk, men etter hedensk skikk, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» 15 Vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ætt.
Her var Peter og Paulus venner, ha meget gode venner. Vi leser i Gal. 1. 18 Først tre år senere drog jeg til Jerusalem for å få høre mer gjennom Kefas, og jeg ble hos ham i fjorten dager. 19 Noen annen av apostlene besøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror.
Vennskapet var dypt men det var et vennskap som var dypere og mer intimt, det var vennskap med Gud.
Vi leser at Paulus sa Peter imot like mitt opp i ansiktet selv når de kunne ha kostet vennskapet. Troskap mot Kristus og Guds ord var viktige enn alt.
Men her ordnet det seg og Peter anerkjente Paulus og motsatt, men de turte også å være uenig.
Det var for en tid tilbake en fin kristen som kom til meg og sa følgende fritt oversatt. Jan Kåre jeg er helt enig med deg om troendes dåp osv. Men jeg kan ikke døpe meg pga familie og at jeg har gått på Bedehuset i alle år og alle vennene våre er der.
Slik kunne jeg ha fortsatt. Det står meget alvorlig i Guds ord om å ikke ta menneskelige hensyn og stole på seg selv. Her kunne vi tatt mange skriftsteder frem.
Jeg tror at veldig mange, ja helt sikker de aller fleste. Er enig med din beskrivelse og føler et ubehag med den utglidningen som er.
Men når selv ledere som Emanuel Minos, David Østby og mange andre går inn til “Pastor Jan Hanvold” som driver Visjon Norge og lever i åpenbar synd da han er gjengiftet som troende og sier det selv at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Med andre ord nå lever han i hor.
Hadde disse Hyrdene hatt åndskvalitet i seg så hadde de selvfølgelig aldri gått inn i et slikt “horestudio” men advart imot dette. Det kan du være sikker at Apostlene Paulus og Peter hadde gjort, men så opplevde de også Guds kraft og salvelse i sitt liv og tjeneste! Det er her hemmeligheten til å oppleve Guds kraft er; renhet i liv og lære. Det forlanger Herren fordi han gir sin Ånd til dem som lyder ham. De ulydige og gjenstride får ikke det, de skal bo i et tørt åndelig land.
Det er vennskap, tilhørighet, penger og mye annet som binder og styrer “Guds menighet” i dag.
Ikke kjærligheten til hverandre og den bibelske lære og praksis som binder i sammen som den bandt de første kristne i sammen!
Det er å holde kjød for sin arm dette vi ser i en så stor utstrekning og de som det gjør har ikke Gud til venn men som fiende.
Gud arbeider imot sin menighet i dag kan en si, ikke med!
Vi må tilbake til den bibelske og Apostoliske tro, lære og praksis. Det er her hemmeligheten til sant broderfelleskap og sann åndelig utvikling og vekst ligger. Vi kan ikke forandre på Guds ord, men tilpasse våre liv og vår lære etter Guds ord. Laodikea betyr folkestyre og det er helt imot Guds vilje. Et teokrati må og skal det være i menigheten. Det er Guds ord og åndelige pg vel skikkede menn og kvinner som skal lede og styre menigheten. Slik jeg ser det i dag i Norge er det enten unge jyplinger som styrer eller gamle menn som er utgått på dato for lenge siden. Jeg vet det er harde ord, men Gud sier klart og tydelig om og til Laoidikea menigheten skulle forholde seg til Herren og hans ord i endetiden.
Åpenb. 3. 19 Alle jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
Håper dette har hjulpet deg. Det står i Salme 119. 4 Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.
Se her også: http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen

Ingen kommentarer: