tirsdag 28. september 2010

Nr. 23 Jeg tror at Jesus kommer å henter bruden eller menigheten før den syvårige Antikristelige trengsel.

Spørsmål 23:

Hei! Synes det er bra at du forkynner GUDS ord! Ingen har ennå hatt vondt av å høre om GUD! Men all denne elendigheten som finnes så er det en annen inne i bildet! Det er så mye styggedom her i verden det er til å få frysninger av! Men jeg hører mye på historie på den kanalen å de er blitt utrolig opptatt av år 2012 av en eller merkelig grunn ! Det har med tiden tilbake å gjøre at det skjedde alltid noe av det som er skrevet igjennom tidene på bestemte årstall! Så de mener liksom hvorfor skal ikke det skje i 2012 også! Min datter på 17 år er så opptatt også av akkurat det! Har du noen svar å gi meg som jeg formidler videre til min datter?

Elisabeth Gundersen

Svar:

Hei!

Ja Elisabeth vi forkynner Guds ord og det er herlig.
Der er positivt at din datter stiller spørsmål som er veldig viktige selv om det kan virke noe overdrevet og ting som du ikke er opptatt med.
Men hun er 17 år og må og skal ta egne valg og da er det ikke ler å velge.
Jeg tror på ingen måter å tidfeste begivenheter for det er alene Guds Fader og Jesus som vet når bruden (de kristne skal hentes).
Ingen vet dagen men tiden skal vi kjenne. Og nå lever vi i den ytterste tiden. I de siste av de siste dager.
Du skal si til din datter og alle andre at det viktigste er å være rede og beredt å møte Gud hver dag.
Amos 4. 12 Derfor vil jeg gjøre med deg, Israel, så som jeg har sagt. Og fordi jeg vil gjøre således med deg, så gjør deg rede til å møte din Gud, Israel!

Dette er underbart og viktig:" Så gjør deg rede til å møte din Gud, Israel ( dette gjelder alle i dag)! ".

Jeg tror at Jesus kommer å henter bruden eller menigheten før den syvårige Antikristelige trengsel.
Her er fra bibelkommentarene Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.
Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.
Vi skal ikke gå rundt å være bekymret for noe eller noen, men våke og be. Alle utfordringer og vanskeligheter som kommer i vår vei har Gud gitt oss en ressurs til dispensasjon. Sin egen Ånd, den Hellige Ånd som skal gi oss de rette ordene i rette tid i enhver anledning.
12 Bror skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død.
En skulle trodd at så mye forkynnelse som det er om kjærlighet at det hadde skapt mer kjærlighet. Men det er sannheten til kjærligheten som mangler, da blir resultatet deretter. Normløshet skaper harde og kalde hjerter.
13 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.
Dette gjelder alle frelste og troende til alle tider å holde ut til slutt skal bli frelst og berget. Men allikevel spesielt Israel og Jesus troende mennesker som Antikrist, den Falske Profet og hele verden ville forsøke å utrydde. Det som Hitler mislykkes med vil Antikrist gjøre alt for å lykkes med.
Åpenb. 14. 12 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud (Israel) og troen på Jesus (alle som tror på Jesus). Dette er Satans største mål å få utryddet Israel og alle Jesus troende, da spesielt når Antikrist kommer til makten i sammen med den Falske Profet.
Men under den store trengsel som er en periode på 7 år delt i to perioder på 3 1\2 år. Det er Profeten Daniel som taler om det gjenstår en årsuke på 7 år i Daniel 9.
Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så engelen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst.
Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn... Han kom på den rette dag og time
14 Men når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå der den ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
Den ødeleggende styggedom hva det er og hvilket innhold det er taler Paulus om i 2. Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.
Når den GT ofringene blir gjenopptatt i Jerusalem igjen, de som Jesus har avskaffet med sitt offer på Golgata. Hebr.10. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.
Da må de som er i Judea og ellers er Jøder som har sitt liv kjært, flykte opp i fjellene og over mot Jordan til klippebyen Petra og der en kan gjemme seg. Dette er Jesu klare oppfordring til sine landsmenn etter kjødet, Jødene.

Ingen kommentarer: