mandag 20. september 2010

Nr. 11 Jeg har vært en troende og da var jeg gift med en troende. Så ble jeg frafallen mens min tidligere hustru gifte seg på nytt. Nå vil jeg treffe

Spørsmål 11:

Jeg har vært en troende og da var jeg gift med en troende. Så ble jeg frafallen mens min tidligere hustru gifte seg på nytt. Nå vil jeg treffe en ny da jeg savner nærhet og ikke ønsker å gå alene. Kan Gud velsigne og akseptere dette?
Morgan

Svar:

Du har levd et brokete liv i en hvis forstand. Jeg leser mellom linjene at du har vært utsatt for overgrep fra kristne ledere og står selv svakt i ditt liv.
Her er en link som viser dessverre den forfatningen menigheten er i overfor å takle mennesker som er søkende og vil følge Herren.
Her er linken med et eksempel:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--OEdelegger-mennesker-317447.html
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--OEdelegger-mennesker-317447.html

Jeg anser at mange leder og Hyrder i menigheten for å være som de dårlige Hyrdene i Esekiel 34.
Men nå har “skaden” skjedd!
Som en voksen person må du ta ansvar for eget liv og egne handlinger selv om de råda og den veiledningen du har fått ikke har vært særlig gode. Det har vært mangel på sunn veiledning.
Nå har livet gått men du føler at du ligger tilbake med en “brukket” rygg.
Din tidligere kone har giftet seg på nytt mens du var frafallen slik jeg forstår deg?
Da er muligheten for gjenforening ikke tilstede.
Men du ønsker å gifte deg på nytt og starte på nytt.
Hvis du det gjør så mener jeg at med den bakgrunn du beskriver ikke gjør synd. Men du avskjærer deg selv for å ha en tjeneste i menigheten som eldste, Evangelist og menighetstjener.
En som er en person med ansvar i menigheten skal være en kvinnes mann og en blir strengere dømt.
Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. 2a Alle feiler vi ofte.
Jeg forutsetter dette svaret er at jeg har forstått deg riktig med at mens du levde borte fra Gud så giftet din tidligere kone seg på nytt mens du var frafallen.
Men nå er du kommet tilbake til Gud og ønsker å gå med Herren og å leve som en troende.
Begrunnelse for gjengifte:
Når Paulus underviser med hensyn til disse ting i 1. Kor. 7 så tillater han gjengifte hvis den ene parten ikke ønsker den andre når en blir frelst, for Gud har kalt oss til fred.
Det er noe av det samme jeg ser her. Forsoning er ikke mulig her da din tidligere kone er gift på nytt mens du levde borte fra Gud og du har blitt utsatt for overlast av ledere i menigheten som har gjort din livs situasjon vanskeligere.
Ønsker deg lykke til og når du nå er kommet tilbake til Gud er det løfter på at Herren vil gi deg fremtid og håp.
Jeremias 29. 11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Ingen kommentarer: