torsdag 3. august 2017

Nr. 2033: Nazistene må sees på med mildest mulig måte, da de kan bli voldelige og aggressive, mens meg kan de gjøre med hva de vil, da de vet at jeg aldri kommet til å gjøre noe annet enn hva Jesus selv sa; å snu det andre kinnet til!

Nr. 2033:
Nazistene må sees på med mildest mulig måte, da de kan bli voldelige og aggressive, mens meg kan de gjøre med hva de vil, da de vet at jeg aldri kommet til å gjøre noe annet enn hva Jesus selv sa; å snu det andre kinnet til!

Bilde av Satan som er den som står bak all den motstanden vi opplever imot meg og den Himmelske blogg. Ingen andre, det ser vi kommer mer og mer frem nå!
Det er veldig underlig at jeg skal tas kraftig, langt over streken og har ikke fått en rettferdig og god behandling i Norsk rettsvesen.
Mens nynazister blir tatt på mildest mulig måte.
Da er det ikke likhet for loven.

Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn en form for innskrenkningen av tros- og ytringsfriheten!
Der veldig viktig å forstå, fordi jeg er ikke voldelig, og tas så hardt som mulig.
Men de som er voldelige og kriminelle, blir det sett mellom fingrene på.
Det er ikke likhet for loven!
Vi står overfor at tros- og ytringsfriheten blir innskrenket til et minimum for ikke voldelige personer som meg.
Mens det for aggressive og voldelige personer blir den utvidet, for å skape på ro og orden!
At dette er et angrep på våre verdier som politiet gjør, og samtidig går det ondes og Satans ærend. 

Det er jeg ikke tvil om et sekund!
Det lønner seg å være kriminell, og å være snill gutt blir en straffet for!
Jo, politiet er det ondes og Satans løpegutt!
Matt. 5. 38 I har hørt at det er sagt: Øie for øie, og tann for tann! 39 Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham, 40 og om nogen vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen, 41 og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham. 42 Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder, 45 forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 For om I elsker dem som elsker eder, hvad lønn har I da? Gjør ikke også tolderne det samme? 47 Og om I hilser bare på eders brødre, hvad stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme? 48 Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Nazismen sier det motsatte. Selve idelogien er voldsforherligelse og fremfor alt annet, Jødehat!
Det fikk vi sett under den 2. verdenskrig der de gjorde alt for å utrydde hver eneste Jøde, og klarte det langt på vei med å ta livet av 6 - 7 millioner Jøder i gasskamrene og på andre måter.
Nå ser vi at disse menneskene blir behandlet på mildest mulig måte da de holdt en ulovelig demonstrasjon i Kristiansand her i sommer!

Mens jeg og den Himmelske blogg, blir på hardest mulig måte forsøkt rammet av det samme politiet der hatet sprenger alle grenser imot meg og den Himmelske blogg.

Dette ble skrevet i 2 kommentarer hos avisen Dagen:

Nils-Petter Enstad:
Heller enn å gi inntrykk av at dette er en debatt om nazisters ytringsfrihet, bør man debattere politiets rolle i denne saken. Det var altså en gruppe som tok seg til rette og gjennomførte en demonstrasjon det ikke var gitt tillatelse til. Etter et tafatt forsøk fra politiets side på å "snakke med" denne pøbelgjengen, valgte ordensmakten å stå stille og se på mens marsjen gikk. Nazigjengen forsto selvsagt intuitivt at fra denne gruppen av politimester Bastian-er var det ikke noe å frykte. Men da to - 2 - enkeltpersoner valgte å stå opp mot denne selvtekten, ble Bastian plutselig svært så høy og mørk og raslet både med håndjern og bøteblokka. De av oss som kan vår historie, ser paralleller her som jeg i denne omgang skal være dannet nok til ikke å minne om.


Arne Tumyr:
Det skrives her noe klokt og riktig, men som redaktøren dessverre ikke trekker rett konklusjon fra. Det siktes til denne formuleringen: « De (nazistene) representerer en ideologi som ikke bare Norge, men hele verdenssamunnet tok oppgjør med etter 2. verdenskrig og ettertrykkelig plasserte på historiens skraphaug.»
Nettopp, og det som ligger på skraphaugen er dødt og maktesløst. Hvorfor da frykte at det hist og her i Europa finnes noen få forskrudde arvtakere etter Hitlers regime - flest unge politiske avvikere som ikke representerer noen samfunnstrussel?
Hvorfor ikke ta konfrontasjonen mens det ennå er tid mot den gruppen som virkelig er en trussel - nemlig makten bak 1,6 milliarder muhammedanere? De er representert i Europa med X antall millioner og vi kan se dem hver dag i bygd og by som «svartkledde». Med sin uniform demonstrerer de daglig for sharia-samfunnet. De hater begreper som integrering og assimilering.
(sitat slutt).

Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn en form for innskrenkningen av tros- og ytringsfriheten!

Der veldig viktig å forstå, fordi jeg er ikke voldelig, og tas så hardt som mulig.
Men de som er voldelige og kriminelle, blir det sett mellom fingrene på.
Det er ikke likhet for loven!
Vi står overfor at tros- og ytringsfriheten blir innskrenket til et minimum for ikke voldelige personer som meg.
Mens det for aggressive og voldelige personer blir den utvidet, for å skape pålitelige ro og orden!
At dette er et angrep på våre verdier som poltiet gjør, og samtidig går det ondes og Satans ærend. Det er jeg ikke tvil om et sekund!

Sluttkommentar:

Politiet er satt for å kjempe imot det onde, og stå opp for det gode. Det sier også Guds ord.

Rom. 13. 1. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,  2 så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.  3 For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;  4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens.

Her blir alt snudd på hode, politiet beskytter de voldelige. Mens slike som meg, som ikke er voldspersoner.
Det så vi også i Kristiansand, de som sto opp imot denne demonstrasjonen ble stoppet og lagt i håndjern. Alt under påskudd for å opprettholde ro og orden, snakk om misbruke stillingene og ansvaret sitt.

Mens de tar meg på hardest mulig måte for å få meg straffet!
Jo, politiet er virkelig det ondes beskytter og hindrer det gode.
De er rett og slett Satans løpegutter, blitt som SS og andre var det for Hitler før han kom til makten, og dette skjer i Norge i 2017.
Skal vi ikke begynne å si i fra, før det kan være for sent???????
Er det så dramatisk? Faktisk når Norge kan dømme en mann som meg som er Norges mest lovlydige og snilleste mann.
Mens en idelogi og åndsmakt som vi har sett utfolde seg under 2. verdenskrig, blir tatt på mildest mulig måte!

Relaterte linker:

1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Kong David var sikkert det han også, da han skulle møte Goliat.
Du må huske at det er meg mot «resten» av «verden»!