søndag 6. august 2017

Nr. 2035: Ynkelig opptreden av politiet og påtalemakten i Norge som indirekte forsvarer nazismen, og prøver å ta meg som er rake motsatsen til nazismen!

Nr. 2035:
Ynkelig opptreden av politiet og påtalemakten i Norge som indirekte forsvarer nazismen, og prøver å ta meg som er rake motsatsen til nazismen!

Da Diego Maradona satte inn den avgjørende scoringen imot England i fotball VM så gjorde han det med hånden. Dette er selvfølgelig fusk og scoringen skulle aldri ha vært godkjent.
På samme måte er dommen imot meg fusk fra a til å.
De har siktet meg for en ting, debattert dette i retten, og skrev inn i dommen noe helt annet og dømt meg for dette.
Selv om dette ikke har vært oppe til behandling i retten.
Når Brynjar Meling tar dette opp i sitt ankeskriv, så aviser Norsk Høyesterett anken da den ble åpenbart for brysomt. Da uten en skikkelige begrunnelse, trist at selv Nord Korea eller Kongo hadde holdt på slikt!

Dette er fusk i fra politiet og domstolene imot meg og den Himmelske blogg.
At Maradona sitt mål og dommen imot meg blir godkjent, er selvfølgelig fusk selv om det er blitt godkjent.
At Maradona kalte dette for Guds hånd og imot meg kaller de det for en rettferdig dom bare fordi det er den Norske stat som står bak, gjør bare bedraget og fusket enda verre og styggere!

 


Dypest sett er det en meget trist historien her i Norge mellom politiet/påtalemakten vis a vis jødene og nazismen.

På mange måter er det «blod» på politiets hender hvordan de var med å få tatt Jøder under den 2. verdenskrig.
(De har aldri bedt offentlig om tilgivelse for dette så langt jeg vet?!).
Samt, etter 2. verdenskrig ble mange som hadde vært nazister og med i politiet sett mellom fingrene på (de hadde støttet fienden og et styre som var helt hinsides).
De fikk enten korte straffer og ble fort gjeninnsatt i sine stillinger, ikke minst innforbi politiet og i det offentlige.
Det riktige hadde vært å slippet andre til, og latt de som støttet nazismen vært utestengt fra slike betrodde stillinger. Det hel var en form for juks og bedrag!

Nå gjentar historien seg at politiet og påtalemakten er helt ute på «glattisen» og gjør slike kardinalfeil som bare viser deres eget hat og udyktighet!
Slik som på Sørlandet der politiet la sin vernede hånd over nazistene og deres sjofle demonstrasjon imot homofile som er et skalkeskjul for noe helt annet. Slik som Jan Aage Torps anmeldelse av meg er et skalkeskjul for hans hat imot meg og den Himmelske blogg for min forkynnelse imot oppadgiftede forkynnere!

Her i saken med meg og dem så skjønner de ikke det mest elementære at selve anmeldelsen imot meg og den Himmelske blogg er fiktiv.
Det er Torps hat imot meg og den Himmelske blogg som ligger til grunn for det hele. Hvorfor hater Torp meg og den Himmelske blogg slik og ønsker å få den fjernet?
Det er fordi jeg har påpekt at han er gjengiftet og lever i hor, ikke for noe annen grunn. Alt annet enn dette vil være en totalt avsporing å tro og mene.
Det er ingen person i dette landet som har vært i så mange verbale klinsjer som han, og som har slått tilbake med sterkere verbale ord og utrykk enn de som har angrep ham.

Derfor at han da mener det er straffbart å kalle ham for spedalsk og psykopat er bare løgn, det er et skalkeskjul for å få meg dømt fordi jeg hevder ut i fra Guds ord at «apostel og Pastor» Jan Aage Torp er en horkarl! Som Nazistene hadde i parolen at de var imot homser, så driver Jan Aage Torp med dette samme renkespillet. Nazistene mål r å utrydde Jødene, og Jan Aage Torps mål er å få fjerner meg og den Himmelske blogg. Med påskudd av noe helt annet, men deres løgner og agenda er avslørt. Da det er løgnens mester og Herre som står bak slike mennesker, aldri blir forledet til å tro noe annet kjære venner!

Da Torp anmeldte meg og i selve siktelsen var det ikke noe i mengde i det hele tatt.
Men da Torp anmeldte meg og politet «trodde» på ham ble det mye skriving fra Torps side og hans «våpendragere» som jeg har svart på.
Det har det blitt mengder av.
Da bruker de dette imot meg, eneste måte å ta meg på. Snakk om å være pillråttent!

Dommen imot meg er også pillråttent og fjusk!

Både i fra dommen i tingretten og lagmannsretten skrives det at jeg virker å være drevet av et «personlig forfølgelsesmotiv».

For det første er dette løgn, jeg har aldri oppsøkte Torp eller hans møter eller på annen måte. Eller prøvd å komme i kontakt med ham eller has virksomhet.
Vi har ikke blitt spurt av dommerne i tingretten eller lagmannsretten om dette.
Dette ligger til grunn for dommen og er det vesentlige i dommen. Da er det både pillråttent og fusk å skrive dette inn i dommen i ettertid, da dette ikke har vært oppe til behandling i retten som Brynjar Meling skriver i sitt ankeskriv så klart og tydelig.
Det var vel derfor anken ble forkastet av Høyesterett at ankeskrivet til advokat Brynjar Meling satte med sitt skriv egentlig dommene fra både Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett sjakk matt!?

Sluttkommentar:

Det som er trist å se, det er det samrøre det er med politiet og påtalemakten. Der begge i enkelte tilfeller slik som overfor Jødene under 2. verdenskrig, gjenoppbygging av landet der mange tidligere nazister fikk jobben tilbake.
Slik overfor meg og den Himmelske blogg, der de går knallhardt ut i imot meg og den Himmelske blogg.
Men de samtidig kan verne om nazister som har en idelogi, der de sprer hat og død overalt de kommer.
Ja, at politiet og påtalemakten i Norge beveger seg på et slikt lavt nivå at en må sammenligne dem med slike primitive stater som Nord Korea og Kongo.
Det forteller meg at dommen som er skrevet imot meg og den Himmelske blogg egentlig ikke er verd papiret den er skrevet på engang, da den er helt løgnaktig, fabrikkert og det er en fuske dom!
Dommerne har skrevet inn i dommen i ettertid det som ikke har vært oppe til behandling i retten, og dømt meg for dette. Dette er lurendreieri og fusk.

Ingen kommentarer: