søndag 13. august 2017

Nr. 2041: Profeten Jeremy Hoff mener at Jan Aage Torp har avslørt seg selv ved å politianmelde meg, som er stikk i strid med hva Guds ord sier, da vi som troende skal dømme mellom brødre, ikke verdslige myndigheter!

Nr. 2041:
Profeten Jeremy Hoff mener at Jan Aage Torp har avslørt seg selv ved å politianmelde meg, som er stikk i strid med hva Guds ord sier, da vi som troende skal dømme mellom brødre, ikke verdslige myndigheter!

Bilde av profeten Jeremy Hoff som støtter meg og som mener at narreApostelen og «Pastor» Jan Aage Torp har avslør seg selv foran hele kristen Norge og alle andre som en mann som ikke følger Guds ord. Skriften sier klart at en hverken skal gifte seg på nytt etter en skilsmisse. 
Samt skriften advarer imot å anmelde hverandre, da dette er noe som Herren gjennom menigheten eller selv skal rydde opp i!
Ikke verdslige myndigheter som ikke kjenner Gud eller har forutsetninger å forstå åndelige og teologiske spørsmål og håndterer det deretter!Eller for å si det på en annen måte, min kamp er ikke imot Torp, men imot Satan da Satan og de forførende ånder bruker Torp fremfor noen andre.
Det er et angrep imot meg og den Himmelske blogg p.g.a. min forkynnelse imot oppadgiftede forkynnere som Satan hater mer enn noe annet!

Derfor, at Torp lar seg bruke, det viser at han er som Kong Saul, en frafallen.
Skriften sier klart at en hverken skal politianmelde andre troende eller gifte seg på nytt etter en skilsmisse.
Hva gjør Jan Aage Torp?

Jesus sa at enten er dere med eller mot meg, ikke en gylden middelvei.
Jan Aage Torp er ingen kristen, han lever i hor og står for ubibelsk lære med å gi seg selv ut for å være apostel.
Han har fått denne ugudelige verden i sitt race imot meg og den Himmelske blogg.
Skriften advarer imot å anmelde hverandre i apostelen Paulus brev til Korinterne.
Det koster Jan Aage Torp ingenting å bryte Guds bud og gå imot Guds befaling hvis det er til fordel for ham selv som Kong Saul gjorde det!
Alliansen imot meg og den Himmelske blogg er det forførende Ånder som står bak.

Skriften er veldig klar på at vi ikke skal anmelde hverandre, men innbyrdes i menigheten skal vi behandle ting.
Det er klart at for å få meg frikjent, så er dette nå en «kamp» mellom Meling og domstolene.
Men den som står bak hele denne elendigheten, og som skal svare innforbi Gud med dette.
Så er jeg overbevist det er Jan Aage Torp fremfor noen andre.
Poltiet og alle andre, er egentlig hans «lydige» lakeier.
Men hvem tjener Torp i bunn og grunn? Det er da enten Satan eller Gud. Da snakker vi om på det åndelige område, hvilken av disse to han tilhører.
Er det Gud? Nei, det er Satan.
Hvordan vite det?
Det er to riker som står imot hverandre. Tilhører du Gud og hans rike, så følger du hans lover og lever som en borger av Guds rike.
Torp lever akkurat som en borger av Satan og hans rike. Slik som Kong Saul som kortet svingene i sitt liv hvis det var til hans fordel.
Ellers så gjorde han som det passet ham, rett og slett levde etter sitt kjød og det gamle menneske.
Nå anser jeg politiet og de folkene rundt der som ugudelige og som dypest sett «lydige» pudler til den Onde.
Med andre ord, skriften advarer oss imot å blande verdens barn inn i våre konflikt, dette er noe vi som troende skal ordne opp oss imellom!
Jan Aage Torp bryr seg overhode ikke om Gud og hans ord. Alt gjør han som han lyster, bare det er til hans fordel!

1 Kor. 6. 1. Våger nogen av eder, når han har sak mot sin næste, da å søke dom hos de urettferdige og ikke hos de hellige?  2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!  4 Når I da har saker om timelige ting, så setter I dem til dommere som ikke aktes for noget i menigheten!  5 Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  6 men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  8 Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Her har Jan Aage Torp gjort urett som han også har gjort med å inngå et nytt ekteskap. Da sier skriften at han ikke skal arve Guds rike!

Da jeg påpekte dette var å leve i hor, skrev om dette. Så gjorde Satan gjennom Jan Aage Torp «kort prosess» å kom med en fiktiv politianmeldelse.
Hadde han fulgt Guds ord, så hadde han gått til menigheten og lagt det frem i forbønn. Og bedt dem tatt seg av saken. Alt annet enn å politianmeldelse, men her avslørte han seg som Jeremy Hoff påpeker så klart.

Tar vi med at Torp har sendt drøssevis med personlige mailer til meg og mine støttespillere. Så skjønner vi at vi har med en person som overhode ikke selv er krenket, men krenker andre. Her er noen personlige mailer han sendte til mine venner på Sørlandet:

Dette skriver Torp:

Jeg merker meg at de offentlige medstifterne (2 av 4 stiftere) av partiet i 2013, Randi & Johnny Ingwersen, er sterke forsvarere av bloggeren Jan Kåre Christensen, som jo sjikanerer, ærekrenker, mobber og netthetser alle som er skilt, gjengift, og som han for øvrig misliker (og det er mange). Her er det en grumsete samhørighet mellom “Norges Kristne”/Magnar Tanem på den ene side, og Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg på den andre siden, sammenbundet ved Randi & Johnny Ingwersen.

Kanskje det er enda flere som er med i dette samrøret?

Å stifte et politisk parti er ikke en privat, skjult sak. Politikk er offentlig. Et parti, registrert i Brønnøysund, er offentlig. Særdeles underlig at du ikke har gjennomtenkt dette. Er du like overfladisk i alt annet også?
At du som sentral stifter av et parti som programfestet kriminalisering av skilsmisse, samtidig er den eneste åpne støttespiller av JKCs selekterte mobbing av skilte/gjengiftede - det er uhyre interessant. Og du er en offentlig person, fru Ingwersen, uten at JKC påpeker din skilsmisse og gjengifte. Interessant.... Her tyter det ut av dobbeltmoral....
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.

Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Kjør på, fru Ingwersen!
Du får sikkert gode råd fra JKC, Magnar Tanem og andre av samme kaliber og dømmekraft.
Jeg har merket meg dine sanseløse støtte-erklæringer til JKC. Det sier vel det meste. Da jeg oppdaget i morges deres sentrale rolle i fjor i stiftelsen av Norges Kristne, skjønte jeg at vi har å gjøre med et lite miljø med særdeles ubibelske holdninger og standpunkter. Tror det er greit å belyse disse sammenhenger så vi skjønner hvor patetiske slike de er. Ingen tvil om at du hører hjemme hos JKC og Norges Kristne, utfra dine egne skriverier og ferske stiftelses-handlinger.
---
Jan-Aage Torp

Sluttkommentar:

Jan Aage Torp har aldri følt seg krenket, men han er den krenkende. Samt at han hater meg og den Himmelske blogg fordi vi har påpekt hans dobbeltmoralen. Han kan advare imot de homofile, og det i sterkeste ordelag.
Samt leve selv i synd med å være gjengiftet!

Han kan ta imot 1.5 Millioner av nevnte Serber, og etterpå si han skal beholde pengene som han har brukt opp. Når vi sier han skal betale tilbake pengene, så får vi høre at nevnte Petar K er veldig syk! Med andre ord, vi står overfor en ulv i fåreklær i «Pastor» Jan Aage Torp. En av «sjefene» i mørkets rike!

4 kommentarer:

Anonym sa...

HYKLER: Du har politianmeldt minst 10 personer, noen opptil flere ganger!
Dessuten er det STOR forskjell på en sivil sak og en straffesak. Det Paulus taler om er sivile saker, ikke straffesaker.
Eller tenkte du at vi skulle slutte å varsle politiet om drap, voldtekt og innbrudd???
Ansgar

Anonym sa...

Hei Jan Kåre. Her bommer du og Jeremy nok.
Paulus viser til det vi i dagens samfunn kaller sivilrettslige saker. Når det gjelder straffesaker, så stiller det seg selvsagt helt anderledes.Og du er jo som kjent straffedømt.
Bernt Ove

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg er ikke straffedømt, har kun fått et forelegg.

For Torp at jeg kalte han psykopat og annet, var kun en måte å få «tatt» meg på.

Det jeg ble dømt for, var ikke det at jeg kalte ham for dette, men mengden av skriverier.

Dette blir også feil, da 95 % er skrevet etter hans fiktive anmeldelse. Og hva Torp og min motpart har skrevet, overgår meg mange ganger.

Hele saken er ET REGELRETT JUSTISMORD!

Jan Kåre Christensen sa...

Ansgar, drap og mene at en person er en falsk apostel, du vil sidestille dette?
Det er det du gjør med det rolpet ditt!