fredag 20. desember 2013

Nr. 729: Jeg er blitt stengt ute på samtlige debatt-forum i kristne sammenheng, kastet ut fra møtet etc. fordi jeg har holdt frem en ting; Guds eget ord!

Nr. 729:
Jeg er blitt stengt ute på samtlige debatt-forum i kristne sammenheng, kastet ut fra møtet etc. fordi jeg har holdt frem en ting; Guds eget ord!

En gang, det var i ca. 1985 kom jeg met et profetisk budskap om at vi var i ferd med å gå mer og mer inn i den tiden som Guds ord beskriver som Laodikea tiden. Det var på daværende Karmøy Kristne Senter og Leif Jacobsen beordret meg til å tie stilt og etterpå ble vi, jeg og to-tre andre jaget ut av møte. Av daværende Pastor Sten Sørensen, far til Sten Sørensen jr.

Denne artikkel er dedikert til de som prøvde å si i fra, men som ikke klarte å stå imot presse eller gav opp. Dessverre så er det mange som har sett mye, men å si i fra igjen og igjen. Og ikke gi opp, men holde sannheten og Guds ord frem år ut og år inn, det trengs det en dobbel del av Guds Ånd til og enda mer nåde.

Bilde av Nigeria fossen. En slik foss trenger vi alle å ha i vårt liv og hjerte for å holde ut inntil enden. Det sies om Smith Wiggelsworth sto ved fossen og gråt. Da ba han; slik i min sjel Gud!

Joh. e. 7. 37 Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 38 Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 39 Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort.Mitt møte med de kristne var egentlig veldig naivt, men hvor «godt» jeg hadde det!

Jeg har en bakgrunn der jeg ikke er vokst opp i et hjem med personlig troende foreldre, selv om nok begge trodde på Gud og ville at jeg skulle leve som en statskirkelig mann.

Så ble jeg frelst og født på nytt. Og jeg trodde at de kristne var verdens snilleste mennesker, men, men, det stemmer nok dessverre ikke!

Hva er det som gjør at det finnes så mange onde «kristne» som vil kontrollere og styre andre?

På mange måter er dagens kristendom veldig, veldig hyklerisk og ond. Med det mener jeg at en skal fremstå som veldig snill, tolerant, kjærlighetsfull og god. Men i virkeligheten så er de troende alt annet enn dette. De er motsatt, ja mange ganger mye dårligere enn verdens barn i det meste. Dette er dypt, dypt tragisk. Jeg er også forundres over at ingen reagerer på den måten hundrevis av kristne blir behandlet hvert år i sine egne menigheter. Har selv blitt utsatt for å bli løftet opp den ene øyeblikket for så etterpå å bli behandlet som en kriminell, utsatt for ryktespredning og skittkasting fra menighetens ledere. Min opplevelse er at jeg gjennom mange år som omreisende predikant har møtt mange rundt om kring som ikke blir brukt, som ikke blir tatt på alvor og som blir regelrett kuttet ned og psykisk mishandlet. Hvordan skal det bli forandring her? Selvfølgelig har jeg ikke det fylle og hele svaret her. Men vil gi ti (10) ting i stikkords format hvordan ting kan bli bedre.

1.) Skriften sier: Ef 4:25 Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!

Tal sannhet med dine medmennesker, alltid! Og bær ikke på hemmeligheter og skjulte synder, det vil bli din bane hvis du ikke gjør det opp og tar tak i dette.

2.) Ef 4:29 Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;

Som kristne skal vår tale være med mening, god og positiv.

3.) Sal 36:10 For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

Tal sannhet, og følg det lyset du har i dag, og du vil få mer lys i morgen. Selv kjernen for å utvikle seg på det åndelige område er å følge det lyset en har, og ikke bakke ut.

4.) Matt. 7. 12 Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

Å leve etter den gyldne regel har vært en leveregel gjennom hele livet.

5.) Matt. 5. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Det er når en blir tråkket på, at den vi er kommer frem.

6.) Åp 22:11 La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!

Å passe sitt eget liv, det er det som fører enn frem på det åndelige område.

7.) 1Kor 6:7 Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?

Å kunne og evne tåle urett, det er en kristen dyd.

8.) 1 Tess. 4. 2 I vet jo hvilke bud vi gav eder ved den Herre Jesus. 3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor; 4 at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære, 5 ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud.

Hva er Guds vilje? Det trenger vi ikke å lute på. Det er vår helliggjørelse. Og i vår helliggjørelse er kristen etikk som er bygget på Guds ord som er det aller, aller viktigste.

9.) Matt. 6. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! 34 Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

Synes dette verset er nydelig, og for et løfte. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt annet i tilgift! Bedre løfte enn dette finnes det ikke. Det lønner seg å tro på Gud synger vi, ja sier jeg.

10.) Matt. 18. 15 Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; 16 men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. 17 Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Vi skal ikke tillate synd i våre egne liv, det er aller viktigst. Men ikke i andres liv heller, derfor skal vi stille også andre til ansvar for deres synd. Vi må ikke ha overdreven respekt for andre, og ei heller se ned på noen. Men si sannheten til dem.

Sluttkommentar:

Kristen Norge vil fremstå som noe de ikke er, og nok aldri kommer til å bli heller uten en kolossal omveltning som da må skje. De vil fremstå prektige, snille og noen som «får» det til. Men sannheten er at de er i det store og det hele en gjeng med mennesker som lever akkurat motsatt en det en skulle. En har ikke sannhet hverken i lære, liv eller hjerte, derfor blir dagens kristendom patetisk, sløvende og likegyldig.

Dagens kristendom er ikke demokratisk eller styrt av Gud, men av kjødet til de som kaller seg kristne men ikke er det. Alt blir styrt av kjødet, som er det instrumentet som Satan virker i og gjennom. Dette har jeg gjennomskuet for mange, mange år siden. Dagens kristendom er dessverre gjennomsyret av vårt kjød, og ikke Guds ord og Guds Ånd!

Kunne ha skrevet enda mye mer, og mye mer omfattende. Men nevner kort hvordan jeg har blitt stengt ute får bloggen til de forskjellige avisene. Skriver også for deg som holder frem Guds ord og blir motarbeidet og blir skviset ut.

KS eller Korsets Seier begynte med moderering og hensikten var å stenge meg ute. De er så til de grader ute av kontroll, at dagens KS er bare en patetisk avis, dessverre. KS er og forblir en tragisk avis, som vekker forakt da det skal være en pinse avis og er mer liberal en Lutheranere og andre.

Dagen stengte meg ute fordi jeg holdt frem Guds ord. Det samme gjorde VL. Men jeg fikk «skryt» av VL, men mine innlegg og kommentarer er skapte slik forargelse og mostand. At de måtte stenge meg ute!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: