fredag 6. desember 2013

Nr. 721: Skal vi som troende be Israel eller Palestin-Arabere om tilgivelse for noe vi ikke selv har gjort?

Nr. 721:

Skal vi som troende be Israel eller Palestin-Arabere om tilgivelse for noe vi ikke selv har gjort?

Nå har noen Israel venner reist ned til Jerusalem og bedt om tilgivelse for noe som jeg ikke har gjort. Jeg har ikke bedt dem å reise, og det de gjør er søkt og lite til å bli imponert av. Dag Øyvind Juliussen er pådriver her, og han søker oppmerksomhet rundt seg selv og sin egen person som få andre med dette «stuntet», stiller opp på Visjon Norge og annet mye rart. Mens Aril Edvardsen nærmest hatet Israel og elsket Muslimer da han drev mye arbeid i Arabiske land. Da vant han innpass og trodde selv at Allah og vår Gud var den samme, derfor forkynte han også fra Koranen, pleide omgang med Arafat og andre Muslimske ledere. Hans omgang med muslimer og andre, gjorde meg kvalmen og uvel! Han også ba Palestin-Araberne om tilgivelse på vegne av Norske kristne noe som var både frekt og smakløst. Jeg hadde for det første ikke bedt ham om dette eller vært enig med ham om det. For det andre, jeg har aldri gjort noe vold eller vært negativ overfor dem! Da blir og er det meningsløst å be dem om tilgivelse, men Apostelen Paulus hadde forfulgt de kristne før han ble frelst. Da er det på sin plass å be om tilgivelse, men ikke uten å ha gjort noe gærnt! Bildet viser den nå avdøde falske profeten Aril Edvardsen under en bønneseanse med sine muslimske brødre.Hadde tenkt å slutte å skrive på bloggen på et par år, men har ikke kjent at det er helt slutt. Går bare inn for «landing» da jeg må få med neo få betraktninger og noen spørsmål som er kommet inn de siste mnd.

Utdrag fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem Norsk Avdeling sin hjemmeside: Norske kristenledere ba Israel om tilgivelse

I dag, onsdag 4.desember, kl. 11, ble deklarasjonen, signert av 28 pastorer og ledere ifra 21 forskjellige deler av det kristne landskapet i Norge, offisielt overlevert til medlemmer av Knesset. Visepresidenten i Knesset, Gila Gamliel, tok imot deklarasjonen på vegne av Knesset og det israelske folket. Under kan du lese deklarasjonen som alle pastorene og lederne stilte seg bak og signerte.

ERKLÆRING

Tilgi oss, Israel!

Erklæring fra pastorer og kirkeledere i Norge

Vi taler som kristne ledere i Norge. Vi taler som ledere av kirker, tjenester, kristen TV og aviser i Norge. Vi representerer de forskjellige regioner, nord, sør, øst og vest. Vi representerer de to opprinnelige etniske gruppene, nordmenn og samer.

Som kristne ledere i Norge omvender vi oss og ber om tilgivelse for Norges holdning både i menighetssammenhenger og i andre deler av det norske samfunnet. (sitat slutt).

For det første, etter min oppfatning så har de som har gjort ille imot Israel ingen assersjon og forbrødring hos meg. Det er for meg tre grupper som har gjort ille imot Israel representert opp imot Norge og Israel, om det er langt flere å trekke frem. Men de har det til felles, jeg har stått og sikker mange med meg milevis under dem å det meste.

Nevner de tre grupperingene som jeg vil nevne.

1.) Korstogfarerne.

2.) Den katolske og Lutherske kirka gjennom sin erstatning teolog,

3.) Sosialistene eller Arbeider bevegelsen gjennom Oslo avtalen og Utøya marsjen dagen i forveien før massakrering der ute.

Hvem andre skulle Juliussen be om tilgivelse for? Ned gjennom tidene så har alltid vekkelse kristne blitt forfulgt av de samme stort sett som ønsker at Israel skulle bli utryddet. Derfor oppleves dette stuntet fra Juliussen som like rart som det å stille opp på den okkulte TV kanalen Visjon Norge. Hva er det han holder på med spør jeg meg selv? Skal han bli skuespiller eller hva? Underlig er det, og underlig forblir det.

Gjengir en del av et intervju med ham og Terje Liverød her:

Ukjent initiativ

Paraplyorganisasjonen Norges Kristne Råd kjente ikke til initiativet. Generalsekretær Knut Refsdal sier at saken naturlig nok ikke er drøftet i rådet, men at han personlig synes deklarasjonen er svært lite balansert i Israel-Palestina-spørsmålet.

Innledningsvis i deklarasjonen heter det at delegasjonen snakker som «kristne ledere i Norge». «Vi uttaler oss som ledere fra kirker, organisasjoner, misjonsorganisasjoner, kristent tv og aviser i Norge», heter det. Under deklarasjonen er det 21 logoer for en rekke selvstendige frimenigheter på Østlandet, samt God TV, Norge idag og Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Verken Den norske kirke, Den katolske kirke, store misjonsorganisasjoner eller nasjonale trossamfunn er med. En gjennomgang Dagen har gjort, viser at menighetene har rundt 1.000 medlemmer til sammen. – Vi representerer en bred organisasjonsmessig bakgrunn, sier organisasjonssekretær Dag Øyvind Juliussen i Internasjonale Kristne Ambassade, som er pressekontakt for delegasjonen.

– Tar dere ikke munnen for full når dere sier at «Dere uttaler dere som kristne ledere i Norge»? – Vi mener at vi er presise. Vi sier at vi er fra 21 ulike menigheter, organisasjoner og bibelskoler, sier Juliussen.

– Perifere sammenhenger

Generalsekretær Refsdal reagerer på at delegasjonen omtaler seg «kristne ledere i Norge» og som «ledere fra kirker» uten å spesifisere nærmere. – Det er med respekt å melde temmelig feil. De snakker ikke på vegne av norske kirker som sådan. Dette opplever jeg som til dels perifere sammenhenger innen noen av de kirkelige miljøene. De påtar seg en rolle hvor de ber om unnskyldning. Det er etter det jeg vet ingen i de kirkelige strukturene som har bedt dem om det. De påtar seg en rolle og et mandat de ikke har fått av noen, sier Refsdal.

– Vi representerer oss selv

– Vi snakker kun på vegne av oss selv, understreker Juliussen. – Vet mottakerne av dokumentet hvor få kristne dere representerer? – Vi har ikke gått inn i noen analyse av størrelser i norsk kristenhet, svarer Juliussen.

– Hvilket mandat har dere til å be om unnskyldning på vegne av nasjonen? – Som kristne nordmenn ønsker vi å be om tilgivelse for det Norge har gjort, sier Juliussen.

Profetisk syn

Terje Liverød er initiativtaker til turen til Israel. I et visjonsdokument Dagen har fått kopi av, henvender han seg til personer som «vi tror har en nøkkelrolle som åndelig leder i Norge i tiden framover».

I det fem siders visjonsdokumentet beskriver han at han hadde et profetisk syn om at han så en flokk av kristne ledere fra Norge i Jerusalem som stod sammen som en enhet. «De var kommet til Israel på vegne av Norge, de var kommet som et åndelig lederskap fra Norge, for å be Israelske og jødiske ledere om tilgivelse».

Kristenlederne skulle velsigne Israel og formidle at man ikke står bak «det politiske Norges anti Israelske holdninger», heter det i visjonsdokumentet.

Liverød skriver at han opplevde at Gud sa til ham at Norge ikke kommer inn i sitt kall uten forsoning med Israel. På et møte på konferansen Winter Celebration i Tønsberg i desember i fjor forteller Liverød at han ble plukket ut av mengden med 3.000 fremmøtte og fikk et budskap fra Gud om at han skal være en brobygger mellom Norge og Israel.

– Er ikke en slik bakgrunn for initiativet noe man skal tillegge vekt, Refsdal?

– For meg er det en fremmed verden å påberope seg myndighet på bakgrunn av den type visjoner. Det er greit å oppleve at man har slike visjoner, men kan ikke dermed si at man opererer på vegne av kirker i Norge, sier Knut Refsdal. (sitat slutt).

Er Juliussen og Liverød på «druen» eller lever de slik i sin egen verden at de evner ikke å se virkelighetens verden?

Det er klart vi skal stå opp for Israel og tale deres sak. Men det som disse gjør, er å kjøre et eget svermerisk opplegg der alt er tillatt bare det fremmer deres sak. Det hjelper ikke å stå opp for Israel, hvis uredelighet, svermeri og løgn får komme inn, som det åpenbart her gjør. Liverød og Juliussen sier f.eks. at de bekjenner mine/våre synder. For det første har jeg ikke begått noen overtramp imot Israel, for det andre har jeg ikke bedt dem om å reise til Jerusalem og bekjenne Norges kristnes synder. Det bommer på målet med flere enn en pil, men med alle egentlig, hvor vil dette ende?

Kan Israel-venner leve som de selv lyster og vill? Dette er et betimelig spørsmål når f.eks. Juliussen har et eget TV-program hos horebukken Jan Hanvold. og Terje Liverød var med på oppstarten av den samme TV-kanalen da han var på TV ruta tit og ofte.

Jeg kunne ha fortsatt, men dagens kristendom, spesielt blant protestantene er Bileam og Nikolaittenes lære og forkynnelse rett ut!

Hva bringer dagens forkynnelse? Mennesker som innbiller seg noe veldig, slike som Juliussen, Liverød og mange andre.

Waldensere, frankernes, hugenotterne, puritanerne, presbyterianere og mange andre er som vekkelse folket har sine røtter til, ikke den katolske Kirke.

Waldensere, frankernes, hugenotterne, puritanerne, presbyterianere og mange andre ble forfulgt av den etablerte kristenheten med først og fremst den Katolske Kirke, senere den Lutherske også. Disse ble forfulgt, drept og på andre måter prøvd stoppet av den etablerte kristenheten. Og det var de samme som også prøvde å drepe, forfølge og stoppe Jødene. Mitt åndelige slektskap går først og fremst tilbake til dem, da blir dette å be Jødene om tilgivelse totalt meningsløst, historieløst og egentlig banalt og dumt!

Sluttkommentar:

Må jeg alltid tale imot hva som foregår blant de troende? Nei, men når løgn, historieforfalskning og så mye annet rart får slik fotfeste og annerkjennelse blant de såkalte evangeliske kristne, skal en ikke da få lov å si i fra? Hva skapet splittelse og forførelse? Uten tvil slike som Juliussen, Liverød og andre som ikke er erstatningsteologer, men egentlig er åndelig fullt ut beruset. Skriften taler om være åndelige edru, disse er det ikke. Vil ta med til slutt, ønsker du at vi og jeg i Smyrna Oslo skal være en motvekt i tiden? Støtt oss da først og fremst i forbønn, dernest økonomisk, takk på forhånd kjære venner!

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: