tirsdag 3. desember 2013

Nr. 719: Er mann en kristen hvis en bekjenner Jesu navn, lever i synd og driver med vranglære?

Nr. 719:

Er mann en kristen hvis en bekjenner Jesu navn, lever i synd og driver med vranglære?

Det er åpenbart at det er en form for Nikolaittenes lære vi i dag ser i store deler av kristenheten, ikke minst de pinse karismatiske sammenhenger. Det er egentlig et kjempebedrag dette vi ser foregår i dag der en setter kjødets gjerninger som om det var Åndens frukt og Åndens liv. Sensuelt og kjødelig er blitt erstattet med åndelige ord som kjærlighet, Guds velsignelse og jeg vet ikke hva. Bare for at en selv skal få leve i synd. IllustrasjonsbildeHei igjen!

Jeg skjønner ikke helt alltid hva du skriver. Jan Hanvold og andre du skriver imot bekjenner Jesu navn men har ikke fått det til i livet sitt. Er de ikke frelst da, selv om de lever imot Guds ord som kristne?

Hilsen igjen en ivrig blogg leser

Ivrig blogg leser, har full forståelse for at dette kan virke selvmotsigende og vanskelig. Men vi finner mange, mange plasser i Guds ord, både det gamle og det nye testamente at det alltid har vært mennesker som har bekjent en ting. Og levd og vært noen helt andre. Faktis, det er dette vi har kamp imot hver dag, vårt kjød. Men hva gjør disse? De kjemper egentlig ikke imot kjødet og verden lengre. Men har blitt inntatt av mørke, men så bytter de dette ut med å kalle dette for noe helt annet. Har en ikke omvendt seg fra sin synd, gjort opp synden sin. Så gagner det overhode ikke å bekjenne Jesu navn.

Jesus sa ikke at et nytt ekteskap var «godkjent» eller noe annet, men at den du nå har er ikke din mann så han til den samaritanske kvinne som levde med en ny mann etter å ha skilt seg:

Joh. e. 4. 16 Han sier til henne: Gå avsted, kall på din mann, og kom så hit! 17 Kvinnen svarte: Jeg har ingen mann. Jesus sa til henne: Med rette sa du: Jeg har ingen mann; 18 for du har hatt fem menn, og den du nu har, er ikke din mann. Der talte du sant.

Jan Hanvold og alle andre som er gjengiftet som kristne lever i et ugyldig ekteskap. Det er som Jesus sa det: «den du nu har, er ikke din mann (eller kvinne). Med andre ord så gjorde Jesus ekteskap nr. 2. nr. 3. nr. 4 og alle andre er ugyldig. Dette er synder til døden hvis en ikke omvender seg før det er for sent!

Dagens Pinse Karismatiske kristendom med Visjon Norge og Jan Hanvold er fra Satan og de hverken tilhører eller tjener den sanne Gud er et faktum!

Vet dette høres voldsom ut, men når forførelsen er blitt så sterk og akseptert, så må en si ting rett ut. Her lever en i synd, driver med vranglære og lever akkurat som en selv lyster. Men bekjenner Jesu navn, det hjelper ingenting!

Vi har kamp imot vårt eget kjød, men Hanvold og likesinnede har sluttet å kjempe denne kampen, men gitt etter for kjødet. Etterpå så turer de videre som om alt er i orden uten å ha omvendt seg. Dette er å leve i selvbedrag og synde på nåden!

Hvor vil dette ende? For å gjøre en meget lang historie kort. Dette vil ende i ildsjøen der Hanvold og alle andre som ikke levde etter Guds ord vil bli kastet ned for å bli tilintetgjort i sammen med alle ugudelige, falne engler og Satan! Hvis han da ikke omvender seg før han går ut av tiden og dør.

Ivrig bloggleser, du spurte: «Er mann en kristen hvis en bekjenner Jesu navn, lever i synd og driver med vranglære?».

Nei, man er ikke en sann kristne hvis en ikke lever som Guds ord lærer og forkynner i samsvar med Guds ord.

Synes også dette er innlysende. Andre må kjempe imot sitt eget kjød, og gjør en ikke det. Så får Satan og mørke innflytelse og styringsrett over og i vårt liv. Derfor er valget vårt. At Hanvold og likesinnede har tatt sine valg er åpenbart. Men tar vi de samme valgene, så vil det også for oss være katastrofalt. Gud ser ikke gjennom fingrene med synd, men den må vi få oppgjort og ryddet ut av vårt liv, før det vil være for sent!

1. Joh.519: Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.

Denne verden ligger i det onde. Er vi født av Gud, så tar vi ikke del i denne verden. Men går og lever vi våre liv i samsvar med Gud og hans ord, da får ikke den Onde noen plass i vårt liv. Og vi vil for alltid både være og forbli overvinnere!

Sluttkommentar:

Jeg synes også en bør og skal tenke at Gud ikke gjør forskjell på noen. Hvordan er det med oss andre enn Jan Hanvold og likesinnede? Vi andre må kjempe, innrette oss og avstå fra alt som Guds ord taler om. Men er Hanvold og likesinnede fritatt? Nei, han og de som lever som han gjør tilhører ikke Kristus, men Satan. Gud selv sier i sitt eget ord, at det er den som lever etter Guds ord tilhører ham og elsker ham gang etter gang.

Joh.e. 14. 23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Hvem elsker Jesus? Hvem tilhører ham? Den som gjør hans vilje, lyder hans ord og har hans Ånd. Har Hanvold og likesinnede dette? De lever i synd, driver med vranglære og gjør ellers alt som det står i Guds ord som kjødets gjerninger. Hvem tilhører disse? Selvfølgelig ikke Kristus, men hans mostander Satan. Enten så tilhører vi Kristus, og gjør hans vilje. Eller så tilhører et menneske den onde. Den onde og hans demoner vil gjøre ansprog på alt som er hans eiendom, før eller siden. Derfor vil jeg også si, ikke tro på alle som bekjenner Jesu navn og sier de er kristne. Det skjuler seg mye mer bak mange av disse enn det som godt er. Derfor vil du hvis du ikke kommer deg ut favntaket på disse, før eller siden lomme under deres innflytelse av den onde. Det er derfor den onde mange ganger holder seg unna Hanvold og likesinnede, det er at han skal få flere i sitt favntak og under sin paraply. Han må da være demonbesatt ved leve, tale og oppføre seg som det han gjør? Og da vil de som står ham bi, før eller siden bli så preget av ham, at de vil bli et med ham også når det gjelder demonbesettelse, og til slutt vil en få samme dom og være medskyldig med ham og de som lever som en selv lyster og vill som troende. Det hjelper ingenting å bekjenne Jesu navn uten en lever som han taler om i sitt eget ord. Da først og fremst i det nye testamente! I den nye pakt, etter Jesus og Apostelen Paulus undervisning så er det synd til døden å gifte seg på nytt som kristen eller gifte seg med en fraskilt! En kan bekjenne Jesu navn fra en står opp til mann legger seg, det gagner ingenting før en omvender seg 100 %.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ADAMSBooKENE.pdf http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf http://janchristensen.net/Aandens_daap_Werner_Skibsted_1939_filadelfiaforlaget.pdf http://focusonthekingdom.org/Norwegian.pdf http://janchristensen.net/Bibelens_store_profetier_John_F_Walvoord.pdf

Ingen kommentarer: