torsdag 26. desember 2013

Nr. 734: Treenighetslæren «kode» er bryt!» Aldri skal de få lure noen inn i denne lære uimotsagt lengre!

Nr. 734:

Treenighetslæren «kode» er bryt!» Aldri skal de få lure noen inn i denne lære uimotsagt lengre!

Jesus selv kalte seg selv for Menneskesønnen. Ikke en eneste gang så han på seg selv og kalte seg for den eneste sanne Gud. Det var Satan som ønsket å bli den eneste sanne Gud, eller for å si det på en annen måte, å ta Gud Faders plass. Hele treenighetslæren har uten tvil et Satanisk og demonisk opphav da treenighetslæren fortsatte der Satan ble stanset. Jesus har aldri påstått om seg selv at han er den eneste sanne Gud og er andre person i Gud: 1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer. Du er en «åndelig» tyv hvis du tror på treenighetslæren, Jesus har aldri noen gang påstått at han er Gud Fader lik i rang eller er en andre person i Gud etter Fadere. Dette er noe som Lucifer ville tilrane seg i tidenes morgen, men ikke JesusPastor Christensen, gratulerer med artikkelen din Nr. 733: Jesus var, ble og er et menneske, men også en Gud, men ikke den eneste sanne Gud!

Den vår en døråpner for meg i min forståelse av treenighetslæren. Har lest en god del av hva du har skrevet, nå er «koden» knekket for min del. Det var et kunstykke å gå tilbake til Abraham og gi oss en innsikt i hvorfor Jesus var et menneske, og ikke den eneste sanne Gud. Det var en visdom fra en annen verden som Kong Salomo hadde som ga deg den innsikten. Gratulerer enda igjen, takk for du har åpnet mine øyne for treenighetslæren ikke bygger på bibelen. Men kan du si noe mer om at ordet ble menneske etc.

Takk for gode ord, det varmer og styrker!

Du spør: «Men kan du si noe mer om at ordet ble menneske etc.».

Joh 1:14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Hva ble menneske? Jesus som var Ordet ble menneske. Han er selve Ordet som Gud brukte å skape, og som skaper, fremdeles.

Sal 33:9 For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der

Ja, Jesus fikk «overdradd» alt fra sin Fader og til seg selv. Dette var en utvikling der han etter oppstandelsen fikk «alt». Før det, så hadde han fått delvis «alt». Men Jesus titulerte seg selv stort sett alltid som Menneskesønnen. Hvorfor? Han er den samme personen før han kom til verden, mens han var i verden og etterpå. At treenighetslærene gjør ham til en person som er lik Gud Fader i et og alt, da går de Satans ærend. Hvorfor? Det var det Lucifer gjorde, vil ta Gud Faders plass og ble Satan. Altså, treenighetslæren er fra ham, ingen andre.

Ordet som ble kjød, hva menes med det?

1 Kor. 10. 4 og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus.

Legg merke til at den personen som var med Israels folk i Egypten, i ørkenen og i Kanaans land var Kristus. Med andre ord, gjennom alt det de gjorde, og når Gud åpenbarte seg for dem. Så var det fordi Kristus var med dem. Og vi vet at alle forbilder og bilder i GT. Om det er ofringene, tabernaklet, templet eller hva det enn måtte være. Alt peker hen imot Kristus Jesus som skulle komme sier Apostelen Paulus, da dette var skyggebilder og bilde mot det som skulle komme, når selve virkeligheten kom; Kristus Jesus.

Kol. 2. 16 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; 17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.

Hebr 9:24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.

Hva er så feil med treenighetslæren? Alt, da det er en løgn!

Det er klart at vår forståelse av det meste vil både bli feil, misvisende og i ytterste konsekvens lede oss bort i fra Gud hvis vi bygger på feil lære og ikke riktig lære. Derfor, forkast treenighetslæren!

Når ordet Gud brukes så kunne en trodd at alt ble satt på «autopilot».

Det er her som treenighetslæren er verst synes jeg, at en driver med an ansvarsfraskrivelse. Tvert imot, alle Guds skapninger om det er Jesus, englene, oss eller hvem det nå er. Alle er vi ansvarlige overfor Gud med alt det vi gjør, sier og er. Derfor hadde Jesus sviktet Gud under sitt jordliv, hva hadde da skjedd? Ja, bare tanken gjør oss redd. Men faktisk, da måtte Gud ha sendt en ny frelser som var fullkommen, men heldigvis, Jesus valgte alltid det rette. Og Jesus var ikke den eneste sanne Gud her på jorden da vi leser ved flere anledninger at han hadde begrenset kunnskap og annet som viser at han var et menneske. Ikke 100 % Gud og 100 % menneske, men 100 % menneske. Det var derfor han kunne dø i vårt sted at han hadde «tatt» på seg Adams falne drakt.

Hebr 10:5 Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig.

Jeus hadde et legeme også før dette, og fikk et nytt legeme da han ble som oss. Og etter oppstandelsen fikk han et nytt legeme. Men ble Jesus annerledes etter oppstandelsen? Nei, han var, er og forblir et menneske i all evighet, som vi også skal være. DERFOR HETER DET AT HAN ER DEN FØRSTEFØDTE BLANT – MANGE BRØDRE, HALLELUJAH, GLORY TIL GUD!

Rom 8:29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre.

Jesus er den førstefødte – for vi skal bli ham like. Guds mål med oss er at vi skal bli Konger. Hva menes med det?

Åp 5:10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden!

Åp 22:5 Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.

Hvem skal regjere? Gud eller oss mennesker? Da vil det bli en sammensmeltning, og vi vil være som Jesus fullt ut og han som oss. Derfor er Jesus den FØRSTEFØDTE!

Når Jesu oppdrag er utført, hva da? Skriften sier at da overgir han alt tilbake til Faderen – den eneste sanne Gud og Far for oss alle.

1 Kor. 15. 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Selve hovedtanken med frelsen er at Gud Fader vil ha mange, mange som Jesus. Som er som ham, derfor er han den førstefødte, utgått fra Faderen og lik ham. Slik skal vi bli, derfor heter det at vi skal være Konger i all evighet!

Sluttkommentar:

Er glad for dette som her beskrives at nå er treenighetslæren demoniske åk bryt. I hvert fall for den som vil ha sannheten. Selvfølgelig er det mange godtroende, naive og uskyldige troende som blir opplært til å tro på en triade Gud. Men gjennom det vi skriver på bloggen og hjemmesiden vår, så er vi som en motvekt imot dette å tro på tre likeverdige Guder i en Gud.

Og lurer du på noe? Ikke er enig, eller du er enig? Du har fremdeles lov og anledning å både skrive inn til meg spørsmål som jeg vil svare på. Eller å blogge her på bloggen. Du er hjertelig velkommen til å både skrive inn spørsmål og å blogge. Vær velkommen i den Herre Jesu Kristi navn.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: