onsdag 25. desember 2013

Nr. 733: Jesus var, ble og er et menneske, men også en Gud, men ikke den eneste sanne Gud!

Nr. 733:

Jesus var, ble og er et menneske, men også en Gud, men ikke den eneste sanne Gud!

Vi leser i 1 Mosebok at Jesus og to engler kom til Abraham. De blir omtalt som tre menn og Jesus som Herren. Skriften sier at Jesus VAR ET MENNESKE FULLT UT LENGE FØR HAN BLE FØDT INN I DENNE VERDEN FOR 2000 ÅR SIDEN.

Legg merke til at Jesus og de to andre englene blir nevnt som mennesker eller tre menn. Og de alle tre åt. Hvorfor? Ble Jesus et menneske for 2000 år siden? Nei og atter et nei, det ble han i tidens morgen da Faderen fødte ham. Og etterpå, så ble også englene til. Og hvem skapte oss mennesket, i sitt bilde? Jesus og englene lærer skriften. Det står i 1 Mosebok at det var Elohim i grunnteksten som betyr Guder i flertallsform. Med andre ord, englene er også en del av vår skapning, eller for å si det rettere og bedre. Vi mennesker er en del av Englenes verden. Dette er mye å skrive om, men hele treenighetslæren er egentlig en stor misforståelse som har ingen rot i Guds ord og virkeligheten!

Abraham fikk her besøk av tre menn, eller tre mennesker for fire tusen år siden der den ene er Jesus. Legg merke til at det var tre menn som spiste og hadde det akkurat slik vi mennesker lever og har det, også i dag. Jesus er for alltid den samme sier skriften: Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid. (8 Jesus Kristus er i går et menneske og idag et menneske, ja til evig tid et menneske, dog uten synd).Jesus som det fullkomne menneske han var, hadde fått en spesiell makt av sin Fader.

Joh 14:11 Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!

Jesus og hans engler – nevnes som Guder – skapte menneske i sine egne bilder, eller eget bilde, som skriften sier.

Alt som er Jesu hovedoppgave vil kulminere i det kommende 1000 års riket og dommen deretter som Kristus vil være i sentrum av, som det fullkomne menneske og en Gud som han er. Den eneste sanne Gud er Faderen, ingen andre!

Joh 5:22 For Faderen dømmer heller ikke nogen, men har gitt Sønnen hele dommen,

Jesus var et menneske før han ble født inn i denne verden, men da var han «bedre» enn oss da han ikke hadde et legeme som oss. Men Jesus måtte ta på seg en skikkelse som oss som hadde fallets følger i seg. At hvis han syndet, måtte han dø! Derfor står det i skriften, at et legeme laget du for meg.

Jesus og Englene som var med å skape menneske, ble selv et menneske. Han skapte alt ved sitt eget ord, da han er Ordet. Derfor står det at Gud og Ordet ble menneske eller kjød. Uten den forståelsen vil en misforstå. Det var altså han som skapte menneske, som ble kjød. Vi leser flere plasser at det var ikke Faderen, men Jesus som «overtok» for Faderen alt, også skapelsen.

Kol. 1. 15 Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; 16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham.

Jesus sier skriften: «alt er det skapt ved ham». Hva leser vi?

1 Mosebok 1. 26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Hvordan kan vi vite at dette ikke var Faderen – den enste sanne Gud – som skapte menneske? Dette har jeg nå allerede forklart både her i andre artikler.

Tonaturlæren er løgn i fra Satan

Jesus var et menneske, og ikke den sanne Gud, hverken før skapelsen, eller etter skapelsen og har selv aldri krevd å være det. Det er kun Gud Fader, og ingen andre som er det.

Hva sier Tonaturlæren? At Jesus var Gud 100 %, ble også 100 % menneske. Hva sier skriften? I hvertfall ikke dette. Jesus hadde alle de samme egenskapene før han kom inn i verden, når han var i verden og etterpå. Han drakk og spiste også som menneske før han ble født inn i verden. La oss stoppe ved det eksemplet, og ikke ta alle andre da det å spise, drikke og ta til seg næring er det mest fremtredne med å være menneske.

1 Mosebok 18. Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. 2 Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden 3 og sa: Herre! Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så gå ikke din tjener forbi! 4 La oss få hente litt vann, så I kan få tvette eders føtter, og hvil eder under treet! 5 Og la mig hente et stykke brød, så I kan vederkvege eder før I drar videre - siden I nu har lagt veien om eders tjener. De sa: Ja, gjør som du sier! 6 Da skyndte Abraham sig inn i teltet til Sara og sa: Skynd dig og ta tre mål fint mel; elt det og bak kaker! 7 Og selv sprang Abraham bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til drengen, og han skyndte sig å lage den til. 8 Så tok han rømme og søt melk og kalven som han hadde latt drengen lage til, og satte det for dem; og han stod hos dem under treet mens de åt. 9 Da sa de til ham: Hvor er Sara, din hustru? Han svarte: Hun er der inne i teltet. 10 Da sa han: Jeg vil komme igjen til dig på denne tid næste år, og da skal Sara, din hustru, ha en sønn. Og Sara hørte det i teltdøren, for den var bak ham. / 11 Men Abraham og Sara var gamle og langt ute i årene; Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. 12 Derfor lo Sara ved sig selv og sa: Skulde jeg, nu jeg er blitt gammel, ha attrå, og min mann er også gammel. 13 Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og tenker: Skal jeg da virkelig få barn, nu jeg er blitt gammel? 14 Skulde nogen ting være umulig for Herren? På denne tid næste år vil jeg komme til dig igjen, og da skal Sara ha en sønn. 15 Men Sara nektet og sa: Jeg lo ikke. For hun var redd. Da sa han: Jo, du lo. 16 Så stod mennene op for å gå derfra, og de tok veien bortimot Sodoma; og Abraham gikk med dem for å følge dem på veien.

Legg merke til at Jesus og de to andre englene blir nevnt som mennesker eller tre menn. Og de alle tre åt. Hvorfor? Ble Jesus et menneske for 2000 år siden? Nei og atter et nei, det ble han i tidens morgen da Faderen fødte ham. Og etterpå, så ble også englene til. Og hvem skapte oss mennesket, i sitt bilde? Jesus og englene lærer skriften. Det står i 1 Mosebok at det var Elohim i grunnteksten som betyr Guder i flertallsform. Med andre ord, englene er også en del av vår skapning, eller for å si det rettere og bedre. Vi mennesker er en del av Englenes verden. Dette er mye å skrive om, men hele treenighetslæren er egentlig en stor misforståelse som har ingen rot i Guds ord og virkeligheten!

Sluttkommentar:

Jeg hadde egentlig tenkt å slutte for en tid å skrive her på bloggen, noe jeg også vil gjøre. Men det kommer opp så mange ting, og jeg har fått inn noen spørsmål som jeg ville svare på. Du har fremdeles god anledning til å komme med spørsmål og skrive inn på bloggen. Men husk, frekke og usmakelige innlegg slipper jeg ikke igjennom lengre, det bare forsurerer debatten og har svært liten nytte. Men saklig innlegg, også motinnlegg, det slipper jeg igjennom.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-637-alle-trosbekjennelser-at.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: