søndag 22. desember 2013

Nr. 732: Ingvar Torsvik blir ikke leder i Normisjon, sluttet før han begynte. Lederne i Normisjon kaster glør i øynene på Torsvik som er en karismatisk og liberal kristen!

Nr. 732:

Ingvar Torsvik blir ikke leder i Normisjon, sluttet før han begynte. Lederne i Normisjon kaster glør i øynene på Torsvik som er en karismatisk og liberal kristen!

Det var et luftslott fra dag en å satse på en mann som Ingvar Torsvik, tragisk for begge parter. Det eneste rette nå er at lederen i Normisjon Formann Tormod Kleiven går fra sin stilling. Men dessverre, dette tror jeg ikke kommer til å skje da kristne holder på sin stilling og posisjon om de har sviktet Herren til de grader, dessverre!Luftslott

Normisjon, Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Langesundsfjordens indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon fusjonerte som ble Normisjon. Har nå trukket stillingen til Ingvar Torsvik som skulle bli den nye lederen fra 1. januar 2014.

Men Torvik og Normisjon, det har vel aldri passet? Hva er Normisjon? En konservativ Luthersk Misjons orgenasjon. Hvem er Torvik? Gjør forskjellige klipp fra nettet der Torvik forteller om seg selv som en karismatisk person med gode lederegenskaper. Her er noe av hva Torvik har ment om seg selv:

1.) Spørsmålet om homofile er et perifert anliggende for meg. Dette er ting som jeg synes er vanskelig.

2.) Jeg liker å tro at jeg er en god strateg.

3.) Jeg kjenner ikke Kjøde så godt, men jeg kjenner uttrykket å hoppe etter Wirkola. De fleste som har hoppet etter ham har hoppet lenger.

4.) Torsvik sier han ser på det som en stor tillitserklæring og en enorm utfordring å bli spurt om å bli generalsekretær i Normisjon.

5.) Det viktigste temaet for meg er nåde, at alt er ferdig.

Torvik synes for meg som en ganske selvsikker person, med stor tro på egne ferdigheter.

At ikke ledelsen i Normisjon som ansatte ham oppfattet det før, er en aldri så liten fadese. De bør ta sin hatt og gå fra sin stilling og overlate den til mer duelige og personer som evner å skille ting. Og som behandler mennesker godt. Dette de har gjort overfor Torvik er å kaste glør i øynene på Torsvik som er en liberal kristen, og var en liberal og homsevennlig mann. Derfor er han ei skikket og duelig til å ha et leder- og ansvarsområde og verv i en kristelig sammenheng og der en legger vekt på å forkynne evangeliet.

Sluttkommentar:

Det som bør skje nå er at Torvik får en skikkelig økonomisk kompensasjon for å ha blitt lovet en jobb som han ikke fikk og at gjennom denne prosessen er hans navn og ryktet blitt svertet. Dernest at Normisjon Formann Tormod Kleiven går fra sin stilling da han har ansvaret for dette samrøret.

Skal ikke kristne lære av sine feil og la det få konsekvenser, eller er det alltid «nok» nåde å få?

Når Normisjon har til de grader «driti på draget» skal dette få konsekvenser, da er det riktig at noen gå. Torvik har ikke gjort noe gærnt, han har kun søkt på en stilling og fått den. At han ikke var rette mann, det burde en ha undersøkt for lenge siden. Og når de i utgangspunktet hentet en slik mann utenforbi, hvorfor var ikke selve prosessen bredere der de hentet inn en tredje part og etikk spørsmål burde virkelig bli vektlagt da Normisjon tross alt står for noe som dessverre de aller fleste kristne har forlatt av standpunkter?

Emanuel Minos og lignede er av samme ulla som Torvik, de skulle nå kunne fått et godt samarbeid? Begge synes at det Guds ord taler klart om er vanskelig. Guds ord har klare svar på det meste, men det som er vanskelig. det er at vi mennesker har så vanskelig for å bøye oss for Guds ord da vi har et så stridlynt og vanskelig kjød. Men for den som bøyer seg for Guds ord og Guds bud, vil erfarer velsignelsen og storheten ved dette, ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: