mandag 31. desember 2012

Nr. 525: Kong David hadde valget mellom å stå imot og avvise fristelsen eller åpne opp for den og gi etter for den. Valget var Hans, ikke Guds!

Nr. 525:

Kong David hadde valget mellom å stå imot og avvise fristelsen eller åpne opp for den og gi etter for den. Valget var Hans,ikke Guds!

Kong David valgte selv å synde og følge sine egne kjødelige lyster selv om han viste bedre. Når vi velger synden fremfor Herren er det aldri noe galt med Herren, men oss. Her illustrasjonsfoto av Kong David og BatsebaJakob 1. 13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. 16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Gud frister ingen og alle som blir fristet lokkes og drages av sitt eget begjær og ego!

Satan dukker opp i 1 Krøn 21. 1. Men Satan stod op imot Israel og egget David til å telle Israel. Men at selve navnet dukker opp der for første gang betyr ikke nødvendigvis at ikke skikkelsen har dukket opp tidligere. Han går også under betegnelser som Slangen, Dragen, Djevelen etc. (og her vil jeg minne om at de fleste er nok enige i at Djevelen og Satan er én og samme - men vit at begrepet "djevelen" ikke dukker opp før i Matteus-evangeliet. Det betyr likevel ikke at ikke Djevelen opptrådte også i GT). Særlig med en mariologisk forståelse av arvesyndens historie er det lett å se sammenhengen mellom djevelen fra 1. Mosebok og djevelen fra Åpenbaringen. Det står skrevet: "Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham" (Åp 12, 1-2). Djevelen forførte hele verden ved å lokke de to første menneskene til synd, nemlig Adam og Eva. Dermed er vi alle besmittet av arvesynden (med noen få unntak), og djevelen har altså "forført hele verden". Dette er den klassiske historien fra 1. Mosebok hvor djevelen i slangeham lokker Eva til å spise av Livets tre, hvorpå hun igjen lokker Adam med seg.

Kong David hadde alle forutsetninger for å erfare et liv borte fra Synd

På mange måter levde Kong David i Guds spesielle velsignelse. Gud sier om ham at alt han ønsket og pekte på, fikk han. Gud sparte ikke på konfekten overfor ham. Snakk om å ha alle forutsetninger for å leve hellig og rent!

1 Sam. 12. 7 Da sa Natan til David: Du er mannen. Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet dig til konge over Israel, og jeg fridde dig ut av Sauls hånd, 8 og jeg gav dig din herres hus og din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels og Judas hus, og var det for lite, så vilde jeg ha gitt dig ennu mere, både det ene og det annet. 9 Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort hvad som er ondt i hans øine?

Det å få alt eller ingenting er aldri betingelser for å erfare seier over synd

Vi leser her om Kong David som falt dypt, virkelig dypt. Han drev hor og for å skjule sin egen synd, drepte han mannen til den kvinnen han drev hor med og dermed åpnet opp for synden og Satan på vidt gap i sitt liv.

2 Sam. 12. 9 Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort hvad som er ondt i hans øine? Hetitten Uria har du slått med sverdet; hans hustru har du tatt til hustru for dig selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. 10 Så skal nu sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet mig og tatt hetitten Urias hustru til hustru for dig selv. 11 Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke komme over dig fra ditt eget hus; jeg vil ta dine hustruer for dine øine og gi dem til en annen mann, og han skal ligge hos dine hustruer, så solen her er vidne til det. 12 For det du gjorde, gjorde du i lønndom, men jeg vil gjøre dette for hele Israels øine og midt på lyse dagen.

Det fantes ingen unnskyldning for Kong Davids synd!

Salmisten skriver følgende om et av Guds fremste paktsløfter: “Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper.” (Sal 89:31-35). Vi fryder oss når vi leser disse vidunderlige ordene fra den Nye Pakt. Gud lover å aldri ta bort sin miskunnhet fra oss, uansett hvor ille vi måtte svikte. Men mange troende hopper lett over den alvorlige advarselen i dette verset: Dersom vi forlater Guds lov og nekter å holde hans bud, så vil han hjemsøke våre overtredelser med sitt guddommelige ris. Det finnes ganske enkelt ingen måte man kan avsvekke disse ordene på. Gud sier oss rett ut: “Dersom du fortsetter i synd, så kommer jeg til å måtte ta meg av deg på en meget streng måte. Jeg vil gi deg nåde og tilgi deg. Men jeg må gjøre gjengjeld for din synd. Og du vil føle mine piskeslag på din rygg.”

Bibelen forteller at den som Herren elsker, tukter han. Vi ser denne sannheten levende illustrert i Davids liv. Tenk på hvordan Herren handlet med denne mannen, en trofast tjener som nøt glede av Herrens gunst. På et tidspunkt i livet sitt syndet David grusomt – rettferdiggjorde det og holdt det skjult i månedsvis. Tilslutt sa Gud: “Nok” – og sendte profeten Natan for å avsløre Davids synd. Natan brukte en analogi for å rive i stykker enhver unnskyldning David måtte ha, inntil kongen tilslutt innrømte: “Jeg har syndet – jeg er skyldig.” Men å ganske enkelt innrømme synd er ikke nok. Gud ikke bare avslørte David – han lot også sin guddommelige stav falle over sin tjeners rygg. Vi vet selvfølgelig at Herren alltid bruker sin stav i kjærlighet. Men Davids liv viser oss tydelig, at å føle Guds korrigerende stav ikke er noen liten sak. De slag som faller er smertelige og pinefulle. Og ofte faller ikke staven bare på oss, men også på våre kjære og de som står oss nær. Se på de direkte resultatene av Davids synd på dem som sto ham nær: Det uekte barnet han avlet med Batseba døde. Tusener av israelittiske soldater ble drept i strid. Han førte skandale over sin nasjon, og gjorde Israel til latter i fiendens øyne. Og som om dét ikke var nok av plager, gikk David gjennom en endeløs personlig smerte på grunn av sin synd: Han mistet Israels trone til sin opprørske sønn Absalom. Han ble jaget av Absaloms hær som et vilt dyr. Han måtte flykte ut i ødemarken fra sin sønn som han elsket så høyt. Og han gråt ubehersket da Absalom ble drept. David visste at alt dette kunne ha vært unngått. Hver opprørende begivenhet var en smertefull påminnelse om konsekvensene av hans synd. Han uttrykte sin uendelige smerte gjennom Salmene, og skrev at hans sjel var i stadige kvaler, at han var nedslått av forvirring, at hans leie var en seng full av tårer. Han ropte ut i smerte: “Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Og han gråt i frykt: “Gud ta ikke Din Hellige ånd fra meg!”. Guds overbevisnings stav førte David til randen av hans forstand. Og, som du snart vil få se, så førte det ham også til gravens rand.

Dersom du fortsetter i synd, så vil du erfare et stadig tap av fred og styrke.

David skrev: “Min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttært.” (Sal 31:11). Lik et hull i bensintanken på en bil, så vil din synd sakte tømme deg for alle ressurser. Din fred, glede og styrke vil bokstavelig dryppe bort, helt til det er fullstendig tomt. David bekjente: “…. det er ingen fred i mine ben for min synds skyld.” (Sal 38:4). Han sa: “All min styrke er borte på grunn av min synd. Min kropp har blitt svak på grunn av det jeg har gjort. Min synd gir meg ganske enkelt ikke lov til å hvile.” David erfarte Guds gjennomtrengende piler. Han skrev: “For dine piler har rammet meg og din hånd ligger tungt på meg.” (Sal 38:3). Atter måtte den kjære tjeneren bli opplært i frykt for Gud. Og en del av den smertefulle leksen han måtte lære var at han hadde mistet Guds fred. Nå ropte han ut: “Han har svekket min kraft ….” (Sal 102:24). Jeg kjenner kristne som lever et liv i den ytterste forvirring fordi de fortsetter å hengi seg til synd. Disse hule sjelene er alltid nedbrutte, svake, alltid kjempende, men kommer ikke av flekken. Jeg kjenner også pastorer som ikke kan sitte stille på grunn av sin synd. De er stadig på farten, jobber og kommer aldri inn i Herrens hvile. Det betyr ingenting hvem du er – dersom du gjemmer på en skjult synd, så vil du erfare stadige forstyrrelser i ditt liv, ditt hjem, din familie, ditt arbeide. Alt du rører ved vil komme i uorden. Du vil bli stadig mer hvileløs, forvirret, kastet omkring av endeløse bekymringer og frykt. Og all din fred og styrke vil bli tappet ut av deg. Men det er håp, bekjenn synden for Gud og mennesker og ikke minst deg selv og vend deg bort fra den og vær bevisst imot syndens hesslighet, så vil du oppleve at syndens grep slipper taket.

Trenger vi mer og større tid til forberedelser for å unngå å falle eller leve i synd?

Jeg vet at det er de som mener at Kong David ikke levde nok innviet forut før han syndet med Batseba

1 Sam. 11. 1. Året efter, ved den tid da kongene pleier å dra ut i krig, sendte David Joab avsted med sine tjenere og hele Israel, og de herjet Ammons barns land og kringsatte Rabba. Men David blev i Jerusalem. 2 Så hendte det en aften at David stod op fra sitt leie og gikk omkring på kongehusets tak; da fikk han fra taket se en kvinne som badet sig; og kvinnen var meget fager av utseende.

Vi trenger alle tid til å være alene med Gud og oss selv. Kong David også. Men han misbrukte denne tiden ved å se på datidens porno. Han ble «pornoavhengig». Hans hus lå høyere enn de andre der det meste foregikk på hustakene med hensyn til bading etc. Kong David benyttet dette til å studere andre damer da de badet nakne og det egget og hisset ham opp. Sannheten var at han var besmittet og inntatt av samme ånd og holdninger som de som ser og er avhengig av porno i dag.

Porno skaper avhengighet og det igjen åpner opp for synd og demonisk aktivitet i ditt og mitt sitt liv hvis vi åpner opp for det! Porno er en døråpner for alle andre synder, men det begynner med porno. Derfor avsky det som pesten!

Leser vi gjennom Jesus undervisning så forstår man at Jesus gikk lengre enn Moses ved bl.a. å si "Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte" Matt 5:27-28 Å begjære eller lyste på en annen kvinne en den du er gift med er feil. Fordi du åpner hjertedøren opp for synd og å bli plaget av demoner. Altså, frukten er til syvende og sist selvplaging. Det betyr dermed ikke at de fleste menn klarer å overvinne alle tanker, men det er heller ikke umulig. Det omhandler vel det som Jesus sier veien til livet er smalt, Matt 7:14. Det omhandler til syvende og sist hva som er bra for din egen sjel, og målet er alltid å leve ett helliggjort liv. Pornografi er satans store attraksjon i dag, for å vende menneskers sinn bort fra Gud. Det er rett og slett ondskap. Og vi bør prate om det, fordi narkotika og alkohol hører vi ofte om og får advarsler mot, men sjelden pornografi. Men det kan være like vanedannende og nesten umulig å bryte av om ikke Herren griper inn.

Jeg hørte en gang en historie om et lite sted i USA som forbød pornografisk utsalg (før internetts tid). Og kriminaliteten gikk ned med over 50 %. Jeg vet at vold og pornografi henger gjerne sammen. Noen ganger søker oppriktig kristne pornografi på nettet fordi de søker å trøste seg selv eller forsøke å fylle opp ett slags tomrom/smerte i livet sitt. Men som oftest utøker smerten, og man få gjerne problemer med relasjoner til mennesker som er viktige i ditt liv. Dessuten, om du driver med pornografi i det skjulte, er det godt mulig at dine egne barn, vil gjøre det samme. Åpner man hjemmet for ulike ånder av begjær, så får det også konsekvenser for flere. Se bare på frukten av Davids begjær.

Saken er hvordan blir man fri? Man prøver og prøver men blir ikke fri. Det er faktisk ikke alltid så enkelt som det ser ut.

Oftest er begjær som man ikke kan kutte ut, ånder, eller hva vi kaller demoner. De slavebinder deg. Man kan kaste ut demonen, i Jesu navn. Men som oftest, om du er bundet av dette, kan det være dypere ting som sitter i sjelen. Det kan være utilgivelse/bitterhet f.eks. mot sin far, eventuelt mot andre. Og da må man faktisk begynne der. Man må velsigne de man har snakket negativt om og tilgi alle som du mener har gjort noe dumt mot deg, eller autoritetspersoner (inkl foreldre) som kanskje har forgrepet seg på deg/eller utført vold mot deg. Det omhandler ikke følelsene dine, bare at man gjør det i tro. Gjerne velsign dem du ikke kan velsigne, 2-3 ganger pr dag, helt til de bitre følelsene forsvinner. Dessuten må man også elske seg selv. Man kan ikke elske sin neste uten å elske seg selv og tilgi seg selv. Så må man sette navn på de ulike typer av åndsmakter som binder deg, ved å søke Gud i bønn og faste. Man tar bare ned ett papir, og skriver ned de tankene Herren gir deg (lyst, bitterhet, mindreverdighet, forkastelse, selvforakt etc. etc....)

Så finn gjerne en broder (eventuelt søster om du er kvinne) og bekjenn dine synder, og da i Guds øyne, så finnes de ikke mer. Jesu blod er nok! Så må man faktisk drive ut demonene. Og man må ikke gi opp. Dette kan ofte være en drøy kamp. Demoner vil ofte ikke forlate deg (det er tross alt deres bosted) og ofte forsøker de å gjømme seg. Demoner kan lette trykket av lysten, og plutselig merker du for en stund at det er bra. Men så kommer du i Guds nærhet, og lysten blomstrer opp igjen. Demoner tåler ikke Guds nærhet, akkurat som de ikke gjorde det når Jesus dukket opp i synagogen, Markus 1:23 (men noen ganger holder det med å si: Jeg avsier deg ånd av lyst/begjær, og den forlater deg på flekken). Mange kristne, som kanskje aldri har overgitt seg til Herren på dypet, vil kanskje se pornografien som noe "naturlig". Men om du har Guds Hellige Ånd på innsiden, så vil det bli en kamp på dine dårlige valg, og hva som er de rette valgene, en kamp på det rene og det urene i ditt liv. Det er også mye av det Paulus skriver om i Romerbrevet 8 (les hele Romerbrevet) Derfor vil noen kristne synes det er helt ok med pornografi, men for en som er gudfryktig, vil han/henne føler at dette er galt. Og om man blander det urene med det rene, kan man få et psykisk sammenbrudd. Når bibelen snakker om troens kamp, så er mye av kampen det som skjer inni en selv. Mer enn ytre press. Når Gud har renset oss på innsiden, og bygd et dypt fundament på sitt Ord, vil heller ikke noe ytre press kunne rive deg over. Man står uansett "vær og vind". Fordi røttene henter næring fra den rene kilden, og alt ugresset er luket ut.

Sluttkommentar: Synd i alle former er og forblir farlig, destruktivt og negativt for en troende. Det gjelder å ta sine forhåndsregler og avsky synden i alle dets former som pesten. Hvis enn ikke det gjør så vil synden skape et skille mellom deg og den eneste sanne Gud og ham han utsendte Jesus Kristus. En vil tape samfunnet og det er ikke en gang frelst og alltid frelst. Frelse er noe vi trenger å oppleve stadigvekk og leve i frelsen!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-181-samson-gapte-over-for-mye.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-403-pornografi-i-alle-former-og.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=konsekvensen-av-kong-davids-synd http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/david_i_fare.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer: