søndag 23. desember 2012

Nr. 521: Den nye Biskopen i Agder gifter ikke fraskilte, men utelater å begrunne hvorfor. Har en sagt A, så må en også si B!

Nr. 521:

Den nye Biskopen i Agder gifter ikke fraskilte, men utelater å begrunne hvorfor. Har en sagt A, så må en også si B!

Nyheten om at nyutnevnte biskop Stein Reinertsen ikke vil vie fraskilte har vakt bestyrtelse, sinne og harde ord. Aftenposten formidler reaksjoner fra politikere: - Milde himmel! Jeg er veldig overrasket, er Helga Pedersens umiddelbare reaksjon. Aps parlamentariske leder sier det er «viktig at Kirken utøver klokskap når den utnevner nye ledere, og at de nye biskopene som utnevnes, representerer det mangfold som finnes blant kirkens medlemmer.» Hennes kollega i Sp, Lars Peder Brekk, karakteriserer det som trist at det fortsatt er slike holdninger i bispekollegiet. Han advarer Kirken mot å bli så smal at dens posisjon som folkekirke trues. SV-statsråd Kristin Halvorsen mener biskopen legger «sten til byrden for mennesker som møter kjærligheten på nytt og ønsker å dele resten av livet sammen» og råder ham til å lese Paulus med litt mer romslighet.

Apostelen Paulus underviste og lærte at troende mennesker som ble skilt skulle enten forlike seg eller leve enslig. Jesus lærte det samme, og gikk enda lengre da han underviste og lærte at det også å gifte seg med en fraskilt er å drive hor! Illustrasjonsbilde av den hellige Apostel Paulus som vi ikke må forkaste hans ord og undervisning da han var satt av Gud til å fullføre Guds ord til oss hedningekristne!1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Biskopen er i motsetning til dessverre alt for mange frikirkelige Pastorer og forkynnere på sikker evangelisk mark!

Leste på Verdidebatten på Vårt Land sine sider der en Bore forteller om utviklingen i den Norske kristenhet fra å holde fast på Jesu og Paulus undervisning på dette punktet. Har åpnet egentlig opp for ny-teologi, liberal teologi og synd. Ved å tillatte gjengifte, ikke minst gjengifte forkynnere er mer alvorlig enn noe annet.

Bore: «Jeg husker godt at man lå 50-tallet kjente navnene på de ytterst få prestene som var skilt. Og helt frem til 70-årene kunne det være vanskelig for en skilt og gjengift prest å inneha et embete. I dag er spørsmålet stort sett udramatisk. For noen år siden ble biskop Per Oskar Kjølås skilt og giftet seg igjen – uten særlige reaksjoner. Når skilsmisse inntrer i nærmeste familie, har vi også sett hvordan teologer endrer standpunkt Flere prester har gjennom årene nektet å vie fraskilte, og har argumentert med at Jesus og Paulus forbyr gjengifte. Andre prester har forsøkt å skille mellom den skyldige og uskyldige part, og har vært villige til å vie den uskyldige part. Stadig flere finner det vanskelig – for ikke å si umulig – å felle en slik dom».

Hvordan kan f.eks. Finn Jarle Sele i avisen Norge i dag forsvare Biskopen da han er helt åpen for den gjengiftetde Jan Hanvold?

Jeg hørte på Radio Norges debatt program fredag 19. desember der Finn Jarle Sele støttet den nye biskopen i Agder, Stein Reinertsen i hans praksis av å ikke vie fraskilte. Men hvordan kan da Sele samtidig samarbeide og godta andre skilte og gjengiftetde? Det er for meg en gåte og da driver enn et dobbelt spill. Jeg godtar ikke gjengifte, langt mindre at forkynnere er gjengiftet som troende. Og de samarbeider jeg ikke med, men advarer imot da de fører synd, dom og frafall inn i Guds menighet som Akan, Ananias, Saffira og mange andre har gjort før dem.

Takk til Pastor Jan Åge Torp som beskyldte meg for å stå i ledertog med To sko!

Det er underlig med beskyldninger, men faktisk Pastor Jan Åge Torp beskyldte meg for å stå i ledertog med bevegelsen To sko og den Romersk Katolske Kirke da jeg ikke godtar gjengifte av troende. Og er 100 % imot at fraskilte og gjengiftetde skal inneha et embete eller tjeneste i Guds menighet. Jeg har aldri vært Romersk Katolsk eller hatt noe med to sko å gjøre. Men etter hva Torp har opplyst meg om med sine beskyldninger så har begge nevnte mye godt og rett å si hva Det nye Testamente lærer om skilsmisse og gjengifte.

Dette beskylder Torp meg for som er 100 % løgn, falske beskyldninger og tatt ut av hans urene og perverse sinn: «Jeg oppdaget nylig bloggen til Jan-Kåre Christensen, en pinsepredikant som kjører matebusser i nærheten av vår bolig på Søndre Nordstrand i Oslo. Hans buss-kjøring setter jeg pris på. Verre er det nok med hans skriblerier, der Espen Ottosen opphøyes, og der han kaller Emanuel Minos, Jan Hanvold & meg for “ulver i fåreklær”, “døråpner for demoner”, og han erklærer spedalskhet som med Kong Ussia… Jeg godtar ikke denne type omtale av meg selv, og heller ikke av andre. Vi bør alle samarbeide om å sette en standard for respektfull og akseptabel omtale, uavhengig av meninger. Jeg smiler ikke av forbannelser, men la meg røpe at jeg mister ikke nattesøvn heller. Det kan være nyttig å kjenne tankegrumset som utspiller seg i miljøet som jeg har avdekket i dette blogginnlegget. På sin nettside har Christensen lagt ut en link til en tekst fra “To Sko”, en gruppe på norsk jord som arbeider for gjenopprettelse av ekteskap – hvilket i prinsippet er bra – men som parallelt arbeider ved bønn og info for istykkerriving av ekteskap der den ene eller begge er gjengiftet. Dette er i noen grad et romersk-katolsk syn, men egentlig mye, mye verre, fordi i “To Sko” arbeider man målrettet med “bønner” som er intet mindre enn forbannelser. Christensen har lagt ut på sin side en tekst som er oversatt til norsk av lederen i denne gruppen. Linken inneholder bare en bitte liten del av tankene i “To Sko”, som jeg kjenner svært godt fra det virkelige liv».

Siden Pastor, eller for å bruke den riktige benevnelsen om ham. Den falske Apostel Jan Åge Torp har sagt at jeg står i ledertog med både den ene og den andre så ønsker jeg å ta inn noe av hva som står på hjemmesiden til to sko. Les og studer selv og sammenlign det med skriften, vær som de i Berøa.


Ap.gj. 17. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Her kommer noe utdrag for hva To sko skriver på sine hjemmesider som i motsetning til Agder Biskop Reinertsen også begrunner hvorfor de er imot gjengifte. Det vil aldri kunne gå at Guds menighet åpner opp for gjengifte av troende da det er imot hva Apostelen Paulus og hva Jesus selv lærte og underviste om.

Ingenting annet enn sannheten! ”Nothing but he truth” Covenant keepers Canada –autumn 2007 Volum 10, no 3 Denne våren var jeg i Waterloo på en ekteskapskonferanse arrangert av NAME Canada. Leo Godzich, som alltid har fin innsikt, delte det følgende. «En av de største tragediene i verden i dag er at menneskene glemmer at i hvert eneste menneske er det et uttrykk av Gud. Det betyr at hvert menneske uttrykker noe helt spesielt av Gud som bare kan uttrykkes gjennom det enkelte menneske. Du kan spørre de kristne hvorfor de er mot abort og de fleste vil si fordi de er imot mord og det er en god grunn, men ikke den viktigste grunnen. Den viktigste grunnen til at vi skulle være mot abort, er at det bildet av Gud som den personen skulle gi uttrykk for fikk ikke komme til uttrykk!” Verdiene av ekteskapet får et nytt innhold ved å tenke slik! Leo’s ord ga meg en åpenbaring. Selv hvor tragisk det er at et lite menneske blir drept, er dog den største tragedien at Guds bilde ble ødelagt. Satan angriper mennesker for å ramme Gud og hans rike. Ved at menneske blir drept så visker Satan ut det bildet av Gud som skulle komme til uttrykk gjennom dette mennesket. Han ødelegger Guds hensikt som nettopp det mennesket skulle uttrykke og utfylle. Ser du at dette handler mer om Gud enn om mennesker? Vi er så selvopptatte at vi ser bare at abort handler om mennesker. Det rører ved følelsene fordi det kunne ha vært oss. Vi er såret og skuffet fordi det kunne ha vært noen vi elsker. Vi ser på abort fra vår menneskelige side, fysisk heller enn å se abort fra et evighets- og et Guds synspunkt. Med det samme begynte jeg å sammenligne dette med ekteskap og skilsmisse. Satan angriper og ødelegger ekteskap p.g.a. det de representerer. Men hvor mange mennsker ser egentlig de virkelig guddommelige verdiene i et ekteskap? Mens jeg enda var sammen med min kone så tenkte jeg på ekteskapets verdi som viktig p.g.a. vår egen lykke. Ut over det var det noe som var innstiftet av Gud for å hegne om familien. Mitt perspektiv på ekteskapet har utvidet seg etter at jeg ble skilt. Jeg så på ekteskapet som et sted der jeg skulle trenes til å tjene endre, til å ha intimitet, offer ,trygghet og også mye mer. Alt dette er rett, men Gud lærte meg mer. Jeg oppdaget at ekteskapet er et bilde på Gud, et bilde på den oppofrende evige kjærligheten som Jesus har for hver enkelt av oss. Leo’s illustrasjon vekket dette igjen til live i meg. Hva viser vi verden når vi viser den en skilsmissestatistikk på over 50 %? Hva sier vi om Jesus ved dette? Når vi står i tro for våre ektefeller og våre familier så gjelder det mer enn vår egen lykke og glede !Vi tror det gjelder mer enn hva som er rett og galt og våre kjæres frelse. Selv om vi aldri får se gjenopprettelse av våre familier, så viser vi verden Jesu ufortjente kjærlighet til sin brud! Overgivelsen til Guds vilje er det viktigste i vårt paktsforhold med Faderen, på samme måte som Jesu død viser Faderens paktsforhold med oss. Vårt familiekompass. Hvor tok vi feil av veien i denne saken? De fleste har byttet bort evig gudsfrykt med humanisme. Humanismen er blitt gud for svært mange i vår kultur selv om humanistene ikke ser seg selv som religiøse. Vår falne natur innbiller seg selv at JEG vet hva som er rett og galt, jeg kan selv finne ut av min bestemmelse. Roten til denne holdningen er stolthet. Denne stoltheten viste seg første gang i Edens hage. Satan som er løgnens og stolthetens far fortalte Eva at hun visste best og Adam fulgte Evas råd. Da dette skjedde mistet humanismens moralske pass helt retningen. Kompassnålen peker alltid mot nord. Uansett hvor man er i verden kan man orientere seg etter kompassnålen fordi den alltid, overalt på kloden peker mot nord. Dette gjør At reisende får hjelp til å finne sitt bestemmelsessted. Sannheten er vårt evige kompass som viser oss retningen og hjelper oss å finne vårt bestemmelsessted. Sannheten er det evige perspektivet som vi skulle leve vår liv i tråd med. Sannheten vil alltid peke i en retning, nemlig mot Gud. Hvis vi slår opp/søker i leksikonet :”Encarta” så er Gud det første ordet som dukker opp når man søker opp ordet sannhet. Det er en flott påminnelse om hva sannhet er og hvor vi finner den. Sannheten handler om Gud! Humanismens kompassnål vil derimot alltid peke mot mennesket selv; ekteskapet skal dekke MINE behov og gjøre MEG lykkelig! Sannheten forteller oss at ekteskapet er en pakt som gjenspeiler Guds kjærlighet til hvert enkelt menneske. Et kristent menneskes liv vil alltid peke på Gud og hans evige sannhet, komme ditt rike, må Gud få ære ,må Guds vilje skje her og nå Gud vet best han er Herre, han er min eneste resurs. Det er interessant å legge merke til at det er et punkt hvor kompassnålen kommer ut av fokus. Det er på nordpolen, ved målet. Når vi ankommer nordpolen vil ikke kompasset være til hjelp .På samme måte med Gud. Når vi er kommet til himmelen trenger vi ikke Guds ledelse lenger da er vi jo sammen med ham, da er vi ett med ham i hans perfekte sannhet. Men før vi kommer til himmelen er sannheten kompassnålen som skal lede oss så vi ikke går oss vill. En grunn å bygge på. Etter denne undervisningen av Leo har jeg brukt mye tid på å tenke gjennom hva det vil si at sannheten skal lede oss i våre liv og også hva det vil si for oss som står i tro for våre ekteskap. Urokkelig kom til meg. Noe er urokkelig når det er sikkert, solid og uforanderlig. Det er sannheten som vi må bygge våre ekteskap på. Jesus snakker om det i Matt.7,24-27: ”Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, hen blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, Og det falt, og fallet var stort.” Dette fundamentet ;Jesu ord og eksempler, de vil aldri forandres. De står fast til evig tid! Dette kan vi være sikre på fordi Jesus sa: ”Men han som har sendt meg er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden.”Joh.8,26. Vi vet at det Gud sier er sannhet” Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre.” 4 Mos.23,19. Våre omstendigheter går ofte mot det som står i Ordet. Datoen for betalingen er kommet og Gud har ikke sørget for pengene. Min ektefeller sier at han/hun ikke kommer tilbake selv om Gud har talt om at det skal skje. Vi kan nevne flere ting, listen kan bli lang. Hva gjør jeg når omstendighetene sier noe annet enn Ordet? Valget Når vi står foran slike omstendigheter som motsier Ordet da må vi gjøre våre valg. Disse valgene vil utfordre sjelen vår, følelsene våre og vårt intellekt. Våre øyne og ører sier oss at det er umulig. Følelsene våre roper at det er for hardt for oss. Vi kommer fort til den konklusjon at det vil aldri komme til å skje. Og igjen er vi blitt menneskesentrert og humanistisk og lytter til våre menneskelige råd. I stolthet roper våre sjeler ut at vi vet best! Og vårt humanistiske kompass får oss helt ut av retning. Eller så kan vi velge å tro Guds sannhet som er åpenbart og talt til oss, og gå i lydighet på tross av det vi ser, føler eller tenker. Dette er troens vesen. ”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.” Hebr.11,1. Hvilke bygningsmann vil du være? En som bygger et vakkert hus på sand som ser fint ut, føles behagelig og som alle rundt deg sier vil bli stående? Eller er du av dem som vil bygge en bygning på fjellgrunn, en bygning som blir stående og ikke faller om stormen kommer? Søk sannheten, strekk deg etter den og be Gud åpenbare den for deg. Be Gud gi deg et evig og guddommelig perspektiv over ditt liv og ditt ekteskap. Tilslutt skal vi se at Jesus gir et vidunderlig løfte til de som søker sannheten. Det leser vi i Joh.8,31: ”Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i Sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.” Tro meg, friheten er god.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-279-forholdet-mellom-hustru-og-mann.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-511-ekteskapet.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-405-en-kaffe-kopp-og-to-med-pastor.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-510-jan-hanvold-er-selve-prototypen.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: