fredag 7. desember 2012

Nr. 516: Ha MEG som FORBILDE som jeg har KRISTUS som FORBILDE!

Nr. 516:
Ha MEG som FORBILDE som jeg har KRISTUS som FORBILDE!

Den kristne menighet har alltid trengt forbilder, slik som jeg følger Kristus, følg du ham på samme måten kjære venn og du vil også bli velsignet av Gud Fader!


1 Kor. 11. 1. Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!

Min erfaring med de troende er nedslående!

Det er selvfølgelig alltid farlig å sette seg over andre. Men Gud kaller oss til et liv i etterfølgelse, uten vi går på den veien er vi ikke det Gud har tiltenkt og ment for våre liv. Lar du den standarden og de meningene som ligger til grunn i kristen Norge og ellers i den vestlige verden ligge til grunn for ditt liv som en troende vil du ende med ditt liv i fortapelsen er jeg stygt redd for. Hva er det snart som ikke blir allment akseptert av synd, feil lære, toleranse, lunkenhet, likegyldighet og hva det enn måte være? Jeg har nevnt slike grelle eksempler, men det er ikke bare det. Hele den Norske kristenhet er dullet inn i en åndelig søvn, og få vekt noen av dem. Det er sannelig ikke lett da de tror de er våkne, men sover. At de er seende, men er åndelige blinde. Akkurat som menigheten i Laodikea.

Motsatsen er slike som meg og noen andre som ikke har bøyet seg for Baal!

1 Kong. 19. 18 Men jeg vil la syv tusen bli tilbake i Israel, alle som ikke har bøid kne for Ba'al, og alle som ikke har kysset ham med sin munn.

For profeten som følte seg alene, så var han ikke det. Det var kun et åndelig «synsbedrag». Virkeligheten og sannheten var at det var 7000 foruten ham selv som ikke hadde bøyet kne og hjerte for Ball, som var en avgud. Det er nok like mange i Norge, og ellers i den vestlige verden der frafallet og forførelsen råder grunn som står med Herren. De skjønner å forkaste troen på en såkalt kristen triadegud, tror ikke at Gud skal pine men tilintetgjøre de vantro som han gjorde med Sodoma og Gomorra. Og de vet at gjengifte for troende ikke er tillatt i den nye pakt som vi lever i som troende i dag, og andre dyrebare sannheter som en holder fast på. Som en dyrebar gave gitt i fra Gud.

Se til at du ikke faller kjære venn, det er meget lett å snuble og falle.

1 Kor. 10. 12 Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!

Jeg er fullt ut klar over at det går an å heve seg over andre, bli selvgod, dømmende etc. Men allikevel taler skriften om å ha Gud som forbilde, ha Kristus som forbilde, og å ha andre troende som forbilde. Det er for meg helt utrolig at f.eks. Pastor Jan Hanvold kan få noen som helst oppslutning blant troende. Hva er det som gjør dette? Jeg forstår ikke at såkalt seriøse forkynnere kan støtte ham. Troende mennesker gir inn til Visjon Norge i løpet av 1 år snart 100 Mill, hvorfor og hvordan? Er det fordi Hanvold lever et rent og åndelig liv? Han lever i åpenbar synd, hvordan kan en støtte ham og tro at en støtter Gud og has sak? Det er så selvmotsiggende at selv de som er åndelig blinde burde ha vist bedre, eller? Jeg har snakket med en hel del som sier de støtter Hanvold og Visjon Norge regelmessig. De sier veldig ofte slik at han gjør så mye godt, derfor støtter de ham. Men er det ikke manipulering? Vi ser Hanvold og Visjon Norge vet hvor de kan få inn sitt budskap, det markedsfører og eksponerer de. En dag så er det de fattige i Moldova, som blir profilert lagt ut på skjermen. Hvem kan snu seg bort uten å kjenne på i sitt hjerte at disse trenger hjelp? Så er det Israel etc. Men hva hjelper det å støtte en person som lever i synd, er korrupt og lever godt på naive og kjempe godtroende mennesker som tror de ved å sende penger til Visjon Norge ikke også støtter Hanvold og dermed støtter enn horkarl? Det er som om det er minste felles multiplum? En støtter Hanvold, da er ellers alt tillatt!

Guds folk har en «klovne forståelse» av Guds ord!

1 Tim. 3. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

Det er de som er ulastelige som skal tjene i menigheten lærer skriften. Det er de som «får» det til. Det er ikke snakk om å være god, bedre og best. Men Gud vil også ha enere, for seg. Enn kan komme til Gud som en taper, men bli en vinner. Her blir alt snudd på hodet, ikke sant? Faktisk det normale og som Guds ord lærer, er det de forkynnerne som tar vare på sin første kone, ikke kone nummer to, tre eller mer som skal bekle talerstolen. Men de som lever som de preker, ikke preker en ting, og lever noe helt annet! På mange måter kan en si at kristen Norge er i Old-boys serien, og ikke i eliteserien med den standarden enn legger for dagen! Både i liv og lære, i forkynnelse og undervisning. Ved å allment akseptere de som lever i åpenbar synd, og ikke ta vare på de som lever og preker som Guds ord. Det er dessverre en neglisjering, boikottlinje og forakt for de som går hele veien med Herren, og som ikke slåt av på noen punkter fra og i Guds ord. Apostelen Paulus sa han forkynte hele Guds råd til frelse!

Mitt ønske har alltid vært og er å tekkes Herren, og han alene!

1 Tim. 3. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

Evangelist Emanuel Minos og andre profetere og støtter opp om de falske profetene og Apostlene i tiden, gjør de det med bind for øynene? Før F.eks. den falske Apostelen Jan Åge Torp ble skilt så profetert Minos over ham at han skulle få en menighetet her i Oslo ala Kensington Tempel i London. Torp skilte seg, og hva gjorde han etterpå? Han hadde så store profetier over sitt liv av selveste Emanuel Minos og andre. Da Torp fikk sjansen, så viste han for alle og enhver hva som bodde i hans hjerte. Da giftet han seg sporenstreks på nytt, med ei som er 20 år yngre enn ham selv. Dette er så kjødelig, kvalmende og ekkelt! At Minos stiller opp for ham, også da han giftet seg på nytt viser meg at hele kristen Norge er mer eller mindre korrupt, forført og villedet. Slik fremgangsmåte er det bare en måte å takle på lærer skriften; vende seg bort fra dem og overlate de i Satans varetekt, om de slik kan finne omvendelse. Ikke støtte eller forsvare slike ekstreme handlinger sett i lys av Guds ord! Jeg er så glad at jeg fra ungdommen har hatt den innstillingen at hvis jeg skal være forkynner, så skal jeg leve deretter. Og hvis jeg ikke det gjør, så la meg finne på noe helt annet enn å forkynne og undervise andre. At Torp, Minos, Hanvold og likesinnede ikke trekker seg fra forkynnergjerningen sporen straks vitner om en kraftig villfarelse over deres liv! Og de som støtter opp om slike «tjenester» blir også ført bak det samme lyset og får del i deres villfarelse! Skriften taler om: «Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord». Det er dette som er malen, ikke noe mindre. Vi som forkynnere har eksamen hver dag, lever vi i samsvar med Guds ord? Preker vi og lærer vi i samsvar med Guds ord? Vi skal ikke bare leve og preke i samsvar med Guds ord, men også være fylt med Guds Ånd og være ledet av Gud. Kan ikke se at kristenheten i Norge er det da de f.eks. ikke unisont advarer mot falsk lærerne i tiden!

Leve og prek som meg, da jeg lever og preker som de første Apostlene!

1 Tess. 2. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende.

Det er klart at det går an å leve og preke som de første kristne. Nå mener jeg ikke vi skal legge et blåkopi ark over, vi må leve våre liv i dag ut i fra den tiden og de forholdene vi har i dag. Da går vi ikke utenom Guds ord, men følger Guds ord i et og alt, og nøye. Herren har gitt sine påbud for at vi skal følge dem nøye, eller? Motstanden fra verden er massiv, forførisk og vi alltid lede oss bort i fra Kristus og Guds ord. Hvilken siden har du valgt? Jeg og min familie har valgt å leve og preke som Guds ord lærer i et og alt og så langt som vi ser, ikke mer, eller mindre!

Sluttkommentar: 

Det er som sagt farlig å bli for kjepphøy, men det er like farlig, om ikke enda farligere og dille og dale med synd og vranglære! At Emanuel Minos og mange andre har valgt den veien, det gjør meg enda sikrere på en ting. Jan Kåre, hold deg du til Kristus og Guds ord, og det vil gå det utrolig godt i dette og det kommende livet. Hørte en tale av Pastor Chuck Smith i Calvary Chappel i Los Angeles som fortalte om da han etter hvert opplevde fremgang i menigheten. Så var det en annen Pastor som bebreidet ham og sa følgende: « Hvis Gud kan velsigne Chuck Smith, ja da kan han velsigne alle!». Dette er en sannhet, Gud har ikke en spesielt velsignelse for noen av oss egentlig. Det er i den grad vi alle følger Kristus, lar han vinne skikkelse og innpass i våre liv. At velsignelse, gjennopprettelse og Guds velbehag hviler over våre liv. Jeg følger Kristus, noe jeg har gjort i over 30 år. Følger du meg, så følger du Kristus. Følger du Emanuel Minos, Jan Åge Torp, Jan Hanvold etc. så følger du ikke Kristus – men Satan! Valget er ditt, gjennom det jeg skriver, meddeler, og taler. Så vil du bli opplyst om sannheten, kunne tatt stilling til det som du dessverre vanligvis ikke hører i de aller fleste kirker og menigheter. Men det er dette som Gud vil ha sagt i denne tiden. Være derfor lydhør, steng ditt hjerte for løgnen. Åpne ditt hjerte for Kristus, Guds ord og hva du her får formidlet. Og Gud vil velsigne, løfte deg opp og la deg få del i den kommende verdens krefter og velsignelse som jeg og min familie har fått del i det. Gud gjør ikke forskjell på noen, Hallelujah og Amen! Satan har ikke noen spesial forbannelse for noen han. Det er bare å vende seg bort i fra Kristus og Guds ord som Evangelist Emanuel Minos og likesinnede har gjort. Og å oppleve velsignelse, er det en umulighet? Nei, kan Gud velsigne Chuck Smith, meg og mange andre. Så kan og vil han velsigne og styrke deg også kjære venn. Vend deg av hele ditt hjerte – daglig – til Kristus og Guds ord. Avstå fra all urett, ikke ta del i det. Følg det lys og den overbevisning du har. Stol fremfor noe annet på Guds ord! Følg de som lever og preker som Guds ord. Vende deg bort i fra dem som ikke det gjør! Velsignelse, gleden og alt godt vil og kommer til å tilfalle ditt liv som det har tilfalt mitt liv! Alt dreier seg om å holde seg nær Gud, bli i Guds ord, da vil du også oppleve og erfare det som Guds ord taler om. Kristenlivet er ikke noe hokus pokus! Det er Kristus. Det er Guds ord, det er å etterfølge og gå i fotsporene av de som følger Kristus, og følger enn Kristus, da følger enn Guds ord. Det er herlig med profetier, oppmuntringer etc. Men stemmer det med Guds ord? Alt dreier seg om dette ene, følge Kristus og Guds ord som jeg følger Kristus og Guds ord. Dette er terping, men jeg ønsker å gjøre dette så enkelt og klart som mulig. Gud har kun en velsignelse – og den er mer enn stor nok! Det er Kristus. Og i den grad vi følger ham, så blir velsignelsen, gleden og alt godt oss til del. Amen!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd http://janchristensen.net/index.php http://blog.janchristensen.net/

18 kommentarer:

Tor Åge Johansen sa...

Synes ærlig talt du skal begynne med noe annet. Du gjør jo ikke annet enn å fordømme folk og kalle andre kristne forkynnere vrang-lærere osv. Ser at du overhode ikke har forstått Guds nåde, og det er det mange andre som også ikke har sett i dette landet. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jeesus, for i Ham er vi perfekte innfor Gud så langt vi har kommet og vår stilling innfor Ham er uforanderlig. Jesus levde det perfekte livet for oss, som om vi skulle ha levd det, og det blir vårt når vi tar imot Ham som vår frelser. Men er Nåden en fribillett til å leve i synd.? Absolutt ikke. Nåden er den kraften som gjør at vi kan leve et liv og herske over synden, men vi er mennesker av kjøtt og blod også, og selv om vår and er født på nytt og er ren, hellig og feilfri så er ikke vår kropp og sjel født på nytt, men blir forvandlet ved at vårt sinn blir fornyet. Rom.12.2. Så det daglige kristenlivet består i å la det indre nye livet komme til syne i det ytre livet og det skjer ved fornyelsen av vårt sinn. Altså at vi begynner å se og forstå hva Jesus har tilveiebrakt for oss igjennom frelsen og hva det vil si å være en ny skapning i Ham. Gud er Ånd og ser oss fra Ånd til gjennfødt ånd og der er vi perfekte, for vi er en ånd med Ham. 1 Joh brev 3.9 sier at hver den som er født av Gud kan ikke synde, FORDI han er født av Gud. Og det som er født av Gud er din Ånd, og den kan ikke synde, fordi den er innkapslet av Den Hellige Ånd. Den Holder det som er godt innelukket og det som er dårlig utelukket. Så hva du gjør eller ikke gjør berører ikke din ånd. Men din kropp ble født av din mor og er ikke født på nytt, så selv om du har fått en ny natur på innsiden så sitter fortsatt avtrykket av den gamle naturen i ditt kjød, derfor kommer forvandlingen ved hvordan du tenker. Du må lå Guds ord få lov til å forvandle deg innenfra og ut.
La Nye livet få springe ut ved at du lar Gud ved sin nåde få lov til å forvandle deg, og virkemidlet er Hans ord. Vi kommer til å gjøre feil, ta feil valg osv mens vi vokser i kristenlivet, men hele tiden er vår stilling innfor Gud den samme. Vi er tilgitt alle våre synder ( fortid, nåtid og fremtidige synder ) og vi er Hellige, rene og rettferdige hele tiden, ikke på grunn av hva vi gjør eller ikke gjør, men på grunn av hva Jesus gjorde for oss, Amen. Det er Han det dreier seg om, ikke om meg eller deg. Og hvis du lurer på det med tilgivelse som Johannes skriver om i 1 Joh.1.9 så er det skrevet til ufrelste som forkynte vranglære i menigheten Johannes skriver til ( I Efesus )Der var det en gruppe gnostikere som mente de var syndefrie uten Jesus så det er disse menneskene Johannes hendvender seg til. Du ser aldri Paulus tar opp dette emne. Nei han sier flere steder at vi skal LEVE I KJÆRLIGHET TIL HVERANDRE OG TILGI HVERANDRE, SLIK GUD HAR TILGITT OSS I KRISTUS JESUS. Ha en god Dag. Tor Åge Johansen.

Jan Kåre Christensen sa...

Største tøvet jeg har lest på lenge. Skriften sier motsatt en hva du fremmer her, vi skal ikke synde da vi er døde bort i fra synden. Og med iver skal vi gjøre gode gjerninger etc!
Du er helt på «tryne»!

Tor Åge Johansen sa...

Så du gjør ikke synd du da, men lever hele tiden perfekt. Da kan du jo sette din lit til deg selv du da. Da trenger du jo ikke Jesus. Nei sånne egenrettferdige fariseere som deg kan vi lese mye om i Evangeliene, og hva kalte Jesus dem Hvitkalkede gravsteiner, flotte på utsiden, men fulle av dødelig gift på innsiden.
Døde bort fra synden, betyr at du er død fra den gamle syndenaturen. Det betyr ikke at du ikke kan gjøre synd eller feil. Som en ufrest kan gjøre mye fint og flott så holder ikke det for Gud, du må ta i mot Jesus og så er din sak i orden. Og sånn som en ufrest kan gjøre mye flott, så kan en som er frelst gjøre feil, gjøre synd eller noe som mennesker reagerer på, men det gjør deg IKKE TIL EN SYNDER I GUDS ØYNE, du er fortsatt ren og rettferdig fordi frelsen er i Jesus, og ikke i hva du gjør eller ikke gjør. Det er han det dreier seg om, ikke Deg. Det er nok det som Jesus gjorde. Det holder,du bør ikke legge noe til eller trekke noe fra. Se å få lys over evangeliet a get før du går innpå her med det søppelet ditt. Du har rett og slett ikke skjønt hva Jesus gjorde for oss. Du har rett og slett ikke skjønt evangeliet. Ha en God Dag, og husk å vandre i kjærlighet nå da..... Hilsen Tor Åge Johansen

Jan Kåre Christensen sa...

Det høres så fint ut, det du formidler, nåde- tilgivelse, og atter mer nåde og tilgivelse.
Men den forkynnelsen er ikke bibelsk.

Vi møter det gjennom hele Guds ord, både det gamle og det nye testamente!
Gud elsker oss, men ikke uten betingelser. Vi skal leve som Guds ektefødte barn, der han oppdrar oss.
Tilgivelse er betinget av flere ting. Og det spørs hva det er også. Det som er så viktig å forstå, det er at hvis du synder. Så finnes det tilgivelse, men da må du søke den for å få den. Og har du gjort noen mennesker urett, så må du også be vedkommende om tilgivelse.
Og når det gjelder ekteskapet, så er det spesielle betingelser. Det er først etter en eventuelt fysisk død, som Guds ord åpner opp for gjengifte. Ikke før!

Nei, du har ikke noe å komme med, bare svada og vranglære!

Tor Åge Johansen sa...

Dessverre, så har du feil. Gud elsker oss betingelsesløst. Ikke på grunn av hva vi gjør eller ikke gjør, men bare på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset. Der forsonet han verden med Gud 2.kor.5.19 slik at Gud IKKE tilregner verden deres overtredelser. Det går vel ikke ann å misforstå dette, når det står sånn rett ut. Det er en synd mennesker trenger å få ordnet opp i og det er at de må komme til tro på Jesus. For hva sier Jesus i Joh.16.9 Synden er at de ikke tror på meg sier Jesus.
Det er den eneste synden mennesker vil bli straffet for kan du si, at de ikke tror på Ham. Resten av verdens synder tok Jesus på seg. Og på korset ble vi tilgitt alle våre synder, til og med de som drepte Ham ble tilgitt. Tilgi dem sa Jesus, for de vet ikke hva de gjør. Der ble vi alle tilgitt og Hebreerbrevet.10.14 sier: For ved ett offer ( Jesu offer ) har Han for all evighet gjort de som helliges fullkomne. Og det er oss. Vi er fullkomne for Gud på grunn av Jesu offer. Så slutt å se på deg selv og andres tilkortkommenhet og begynn å se på Jesus ( og se deg selv i Ham. For vi er plassert i Ham av bare nåde ) Vårt liv er skjult med Kristus i Gud sier kolosserne 3.3. Så nå i den nye pakt er det også bare ett bud som gjelder, og det er å elske sin neste som deg selv Gal.5.14 og vandre i kjærlighet til alle mennesker. Gal 5.6 sier det sånn. For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse ( sagt på en annen måte; I Kristus Jesus gjelder det ikke å holde en masse bud krav og regler, for de har Jesus oppfylt for oss. ) Nei, her gjelder det bare å vandre i tro, og den må være virksom i kjærlighet. Gal.5.6. Halleluja sier jeg da, og jeg ville absolutt ikke kalt dette svada, for dette er Guds nådes evangelium. Håpet det kunne være til hjelp, men vet ikke om du tar det imot, men den som ber han får og den som leter han finner, så forsett å studer guds ord og let og du vil finne. Dette for være greit fra min side i denne omgang Må Gud velsigne deg og må du ha en velsignet påske. Tips til en god forkynner og det ligger masse undervisning på hans hjemmeside; Andrew Wommack ministries

Jan Kåre Christensen sa...

Dessverre, så har du feil. Gud elsker oss betingelsesløst. Ikke på grunn av hva vi gjør eller ikke gjør, men bare på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset. Der forsonet han verden med Gud!

Dette skriver du Tor Åge Johansen, men stemmer det med skriften at Gud elsker oss uansett hva vi gjør?

Så absolutt ikke, alt er betinget om vi forblir i nåden. Det er ikke slik du hevder og formidler budskapet, at vi kan forbli i våre synder da Guds kjærlighet er uendelig.

Det er betinget av at vi lever i daglig omvendelse, fornyelse og vandrer i lyset som han er i lyset. Da har vi samfunn med Faderen og sønnen, ellers så mister vi dette samfunnet.

Jesus sa for 2000 år siden til de som tok imot hans tilgivelse, «Gå bort og synd ikke mere!»

Alle kan begynne på nytt, hvis de omvender seg, om de er troende eller ikke!

Jeg tror rett og slett ikke på hva du skriver Tor Åge Johansen. Du får selv velge om du vil knytte Guds ord opp til det å leve i lyset, eller vandre i mørke som du åpenbart foretrekke og mener at andre også skal gjøre!

f.eks. Jan Hanvold, Jan Aage Torp og andre som er gjengiftet som troende, de må først omvende seg, forlate sin nye ektefelle. Og enten forlike seg med sin tidligere og ekte ektefelle, eller leve singel.

Betingelsen for vårt kristne liv, det ligger fast i Guds ord!


Tor Åge Johansen sa...

Skjønner at det ikke går, så det får være. Skjønner at noen kommentarer fra meg vil ikke forandre noe hos deg så jeg gir meg her, men du skal ikke beskylde andre mennesker for å vandre i mørke, verken meg eller andre. Det er frelste mennesker, frelst av bare nåde, så du skal ikke være noens dommer, den saken tar Herrens seg av. Okey. Og når det gjelder meg selv, så vandrer jeg i lyset, så slapp av. Prøvde bare å hjelpe, og at du ikke tar det imot noe av det er helt greit, men vandre i kjærlighet da iverfall. Ha en påske.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk og i like måte!

Men når du åpner med å skrive følgende: «Synes ærlig talt du skal begynne med noe annet. Du gjør jo ikke annet enn å fordømme folk og kalle andre kristne forkynnere vrang-lærere osv. Ser at du overhode ikke har forstått Guds nåde»

Da kan du ikke forvente så mye………………………..

Eller er dette kjærlighet????????????????

Tor Åge Johansen sa...

Siste innlegg. Prøver igjen å hjelpe.. Ser at du trenger å få litt lys over det å vandre i lyset. Alle kristne vandrer i lyset, fordi Han har latt lyset skinne i våre hjerter og pr. bibelens definisjon så er vi lysets barn. Det er de ufrelste som vandrer i mørke, så jeg kan med stor frimodighet si at jeg vandrer i lyset og det gjør alle andre kristne også. Poenget her er at vi må forstå at vi må se oss slik Gud ser oss og ikke som andre mennesker ser oss. Vi gjør alle feil inne i mellom, tar kanskje feil valg osv, men du vandrer ikke i mørke for det. Vi er lysets barn sier Guds ord, og da må vi ydmyke oss under Guds ord og gi Ham rett. Det handler ikke om rett og galt, for hvis du lever etter det prinsippet så lever du fortsatt etter treet til kunnskap om godt og ondt. Og det virker slik at hvis du får det til så blir du stolt ( noe som er ondt ) og så peker du på andre som ikke får det til og forkynnelsen blir der etter. Og skulle du falle i et eller annet, gjøre noe galt eller noe i den duren så blir du helt slått ut av fordømmelse, noe som vår onde anklager utnytter fult ut, og han prøver å holde deg nede til han får knust deg. Så å leve etter rett og galt, godt å ondt prinsippet er i begge ender ikke godt i det hele tatt. Nei vi er podet inn i livets tre, og der lever vi i kjærlighetens lov, for kjærligheten vil ikke stjele fra sin neste, legge fordømmelse på sin neste, eller i det hele tatt gjøre sin neste noe ondt. Der lever vi nå, I LIVETS TRE. Han er treet, og vi er grenene. Altså vi er ett med Ham. Og det er ikke forskjell på treet og grenene, og her må du igjen se det fra Guds ståsted. Vi er en Ånd med Ham. Tror du først og fremst trenger undervisning om Ånd - Sjel og legeme. Så hvem vi nå er blitt som nye skapninger i Kristus Jesus osv. Så studer du Romer brevet GRUNDIG, Så galaterbrevet osv. Du er sikkert en fin fyr, men ærlig talt. Ikke legg ting ut på nettet, det bare avslører hvor lite lys du har i Guds ord. Vent med det. Ta det siden slik at det kan bli til oppbyggelse for dem som leser. Jeg håper du ikke blir sur for det jeg skriver. Jeg prøver bare å komme med litt lys, og det hadde vært fint om du hadde tatt det imot, men jeg vet ikke. Gud velsigne din påske.

Tor Åge Johansen sa...

Du har rett i det siste du skrev. Skulle ha sagt det på en annen måte. Sorry. Det var vel for at vi begge skulle se hvor skadelig det kan være, når en legger fram ting på en litt ubetenktsom måte....

Jan Kåre Christensen sa...

Tor Åge Johansen du skriver: «Ser at du trenger å få litt lys over det å vandre i lyset.»

Hva mener du med det?

Jan Kåre Christensen sa...

Ikke noe svar, med andre ord, du har ikke noe å komme med. For det har vørt stort sett synsing og meninger du har kommet med til nå.
Du synes og mener etc.
Du kan ikke bortforklare dette at du driver med liberal teologi, vi som troende har ikke lov å gjøre som vi selv vil, men som Herren vil!
Du snur alt på hode, og bryter Guds bud.

Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Tor Åge Johansen sa...

Jeg har nok en del å komme med, men ser at det er meningsløst. En eller to ganger kan en prøve, og går det ikke så er det bare å la vær og komme seg videre. Og nå må jeg videre. Ha en God påske....

Jan Kåre Christensen sa...

Vranglære står du for.
Her er alt tillatt.
God Påske!

Jan Kåre Christensen sa...

Tor Åge det er også småfrekkt slik du går fram.
Du opphøyer deg selv og jeg går i rette med deg.
Så bakker du ut før "kampen" har begynt.
Dette er hverken å vandre i lyset eller noen form for redelighet!

Tor Åge Johansen sa...

Tror du har gått på nok smeller nå, og gidder ikke dra deg inn i en ny. Alle her inne ser hvor du står, og du har egentlig bare avslørt deg selv. Prøvde bare å hjelpe deg å se evangeliet, jeg jeg gir opp. Flere har nok også forsøkt, men de ga nok opp de også. Vil Helst ikke høre mer fra deg, men håper du lar disse kommentarene stå i fred, slik at flere kan se din villfarelse. Jeg skriver ikke mer nå, men synes det er tråkig at du du ikke tar imot, når noen prøver å hjelpe deg å SE. Men det gikk ikke. Så du hører ikke mer fra meg.....Du bør ikke svare, du skader kun deg selv.

Jan Kåre Christensen sa...

Tor Åge Johansen du er full av hersketeknikk og kjødelighet. Det er ikke noe åndelighet med det du skriver, bare oppgulp.

Dette skriver du:
Tror du har gått på nok smeller nå, og gidder ikke dra deg inn i en ny.

Hvilke smeller?

Alle her inne ser hvor du står, og du har egentlig bare avslørt deg selv.

Hvem alle? Hersketeknikk og kjødelighet er denne argumentasjonen.

Prøvde bare å hjelpe deg å se evangeliet, jeg jeg gir opp.

Tull, jeg har sett evangeliet for 35 år siden, og det holder. Hersketeknikk og kjødelighet er det måten du skriver på.

Stopper her, men du argumenterer kun med dine egen følelser og meninger, ikke med Guds ord!

Tor Åge Johansen sa...

https://www.youtube.com/watch?v=Vg-6f294zII Fortsatt god Påske.