tirsdag 1. januar 2013

Nr. 526: Demonene har fotfeste i de alle fleste menigheter og kirkesamfunn i Norge!

Nr. 526:

Demonene har fotfeste i de alle fleste menigheter og kirkesamfunn i Norge!

Demonisk aktivitet er besnærende og farlig, men dette er fullt mulig å avsløre ved Guds ord og Guds Ånd! Det er veldig åpenbart at det er mange forkynnere som er demonisk inspirert. Pastor Jan Åge Torp er et godt eksempel på det som lever helt imot Guds ord og som har fått så mange falske profetier av Emanuel Minos og andre over sitt liv at her er det kun en ting å si; «demonisk aktivitet!».Jes 52:2 Ryst støvet av dig, stå op, ta sete, Jerusalem! Gjør dig løs fra båndene om din hals, du fangne Sions datter!

Du fangne Sions datter er et budskap ikke til verden og verdens barn i første rekke. Men til Guds menighet. Det er Guds menighet som skal bli satt i frihet og løse båndene av sin hals. Slik at en blir fri, i sannhet fri. Jeg erfarer at vi lever i den tiden Guds ord taler om er endetiden der Satan mobiliserer sterkere enn noen gang. Derfor er det slik om å gjøre at vi får øynene opp. Avslører ham og kaster ham på dør!

Fra mine bibelkommentarer Markus evangeliet 1. 23 Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: Her var det en fast møtegjenger som gjorde tilkjenne hva som egentlig bodde i hans hjerte. Han hadde sittet der før og mange hilste på ham og han hilste tilbake. Men det var først når Jesus kom inn i synagogen at åndene i denne mann kom frem. Slik er det også i dag, det er først når lyset fra himmelen begynner å åpenbare seg at Satan blir avslørt. 24 «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» Dypest sett så hadde Jesus skapt denne demon som han nå sto ansikt til ansikt med. Vi leser i Kol.1. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. Men denne demonen kjente også ham igjen.

25 Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Her tar Jesus autoritet og tillater denne ikke lengre å gi seg til kjenne. Det hadde vært nok av de som hadde blitt blendet av denne annonseringen her: Jesus fra Nasaret? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 26 Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. Selv ovenfor Jesus ga han seg ikke. Den ville ikke ut fordi den trivdes der den var. Var en fast møtegjenger men ble aldri avslørt før Jesus kom. Det er nok av demoner som trives i religiøse møter fordi de vet de aldri vil bli avslørt, før Lyset fra himmelen kommer. 27 Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» Fariseerne og de skriftlærde spilte egentlig på lag med Satan og demonen. Det gjør også de religiøse i dag. Hvordan vet en det? Legg merke til at tom åpenbar synd som gjengifte, statsstøtte etc. blir det aldri noen virkelige konsekvenser av blant de troende. De smiler og sier, det er ikke bra, men de tar aldri et oppgjør med synden som igjen gjør at demonene får fritt leide inn i menigheten og blant de troende.

Demonstyrte mennesker som Pastor Jan Hanvold og andre vinner terreng innforbi kristen Norge, det er alarmerende!

1 Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære 2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.

Kommer det en tørr og kjedelig teolog som en sovner av å høre så skjønner en at vedkommende beveger seg kun på det sjelelige planet. Men i dag innforbi Kristen Norge er det ikke de trøtte og kjedelige teologene som vinner terreng veldig ofte. Men de som tror på bibelens lære om det overnaturlige og at Gud stadfester sitt eget ord med tegn og under. Vi leser om slike flere plasser i Guds ord. Bl.a. i bergpreken der Jesus sier vik bort fra meg dere som levde i syndeskyld.

Matt. 7. 21, Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himmelens kongedømme, men den som gjør Min Fars vilje som er i himmelen, 22: Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, og kastet ut djevler i Ditt navn, og gjort mange forunderlige gjerninger i Ditt navn?» 23: Men da skal Jeg bekjenne til dem: «Jeg har aldri kjent dere; gå bort fra Meg, dere som gjør syndeskyld!» (Bibelen AV 1611. Copyright: Morten Gjemlestad 2003)

Hanvold og alle andre som er gjengiftet som troende påfører seg selv og alle andre syndeskyld p.g.a. at de lar Satan og demonene styre deres liv. Det er åpenbart før tiden at deres endelikt er dom, ikke frelse hvis de fortsetter å leve i åpenbare synder som hor og gjengifte!

Hanvold er et redskap fra Satan for å prøve de troende om de vil følge Jesus eller ei!

Gud gav meg en drøm om Hanvold der jeg fikk se ham som halvt menneske og halvt demon. Han har nok lenge før han kom med i de troendes rekker vært demonbesatt. Han forteller selv om at hans nærmeste nabo der han vokste opp var det trykkeriet som trykte hard porno bladet Cocktail som var hans lektyre både på skolen og i hjemmet etter hans eget utsagn her på Radioen i Oslo 107.7. Vi skjønner at han er og alltid har vært styrt av den onde og har aldri kjent Herren. Derfor er han oppreist eller tillatt kommet frem for at Guds folk skal bli prøvd hvem de følger. Satan eller Gud!

Her er den drømmen jeg hadde om Jan Hanvold

Gud gav meg en drøm for en tid tilbake der jeg fikk se at Pastor Jan Hanvold var en kentaur. Kentaurene tilhører en rase som er delvis hest og delvis menneske; den har et menneskes overkropp og hode, som sitter på kroppen av en hest i stedet for hestens hode og hals. De er kjent som en vill og ubehersket rase, som er fullstendig underlagt de dyriske kreftene i seg. Det er dette vi ser mer og mer tar form blant den Pinse Karismatiske bevegelse at det er en blandingskristendom som er avskyelig og uren for Gud. Det er det dyriske som trer frem selv om de sier de tror på Jesus, men de fornekter ham med sine gjerninger og liberale teologi. Hanvold selv er et eksempel på det da han er sterkt infiltrert av onde og demoniske åndsmakter og er hva bibelen beskriver en falsk profet som fører og farer vill!

Sluttkommentar: De realiteter det er med demonisk aktivitet prøver alltid Guds folk å overse og pakke bort ved å feie alle realiteter under teppe. La meg ta et eksempel på det. Jeg har f.eks. skrevet inn til flere kristne aviser hvorfor de ikke har tatt opp Hanvolds utsvevende livstil med pengeforbruk, sex og maktbegjær men ingenting blir tatt opp. Og det vitner om en ting, at den Norske kristenheten ikke er styrt og ledet av Gud, men av Satan og hans demoner! En tør og ikke ønsker engang å ta det opp og få det frem i lyset, slik at det kan og skal bli avslørt. Skriften sier at ved slik fremtredning lever og vandrer en i mørke, og da er en også styrt av mørke. Og det er som jeg allerede har sagt at det er Satan og demonene som er på fremmarsj i kristen Norge, ikke Gud, hans ord og Ånd som virker fritt og i samsvar med Guds gode hellige vilje!

Joh. e. 3. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-395-pastorer-og-forkynnere-som-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-417-falske-anklager-imot-meg-fra.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-447-et-profetisk-milj.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-512-det-er-forskjell-pa-demonisk.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: