torsdag 3. januar 2013

Nr. 527: Hvordan vite at en har en sunn åndelig tjeneste eller lever i et selvbedrag!

Nr. 527:

Hvordan vite at en har en sunn åndelig tjeneste eller lever i et selvbedrag!

Det er en ting som er viktigere enn alt for å kunne tjene Gud, det er at en lever moralsk og etisk etter skriften. Renhet er med andre ord det mest avgjørende. Josef i GT hadde sine feil, men hans moral og etiske standard var på høyden med den Herre Jesus Kristus og er derfor det største forbilde på Jesus i hele bibelen. Her i illustrasjonsfotoHovedgrunnen for om en har en åndelig sann tjeneste går ikke på hvilke gaver og anerkjennelse en har, men på moralsk og personlig moral, etikk og integritet!

Jesus talte om hvem som er den største i Guds rike i bergpreken: Matt. 5. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

Bergprekenen er Det nye testamentes grunnlov er gyldig for alle troende også i dag!

Jesu undervisning var enkel og klar: «den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket». Dette er de bud vi ikke finner i Moseloven men i Det nye Testamente. Det er kun fire ting av Moseloven vi som troende i dag skal holde:

Ap.gj. 15. 28 Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, 29 at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel!

Jeg tror på Åndens gaver!

Jeg har skrevet om Åndes gaver flere plasser. Også om helbredelse og det overnaturlige. Her om noe hva jeg har skrevet: Akkurat som mange i menigheten i Korint var syke, skrøpelige og døde før tiden, er Guds folk det i dag. Sykdom er fra Satan, og alt dette overvant Jesu på korset! Guds ord taler om at ved hans sår er vi legt, ikke bare skal erfare det senere 1Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt. Når Jesaja gjengir dette ordet sier han at ved hans sår har vi helbredelse, mens Peter sier vi er legt. Ved Golgatas offerdød er alle troende legt rent objektivt sett. Det er for oss å ta ut av vår rikdom og helbredelse vi har i Kristus Jesus NÅ!

Men det er på vår renhet i livet, vår tjeneste og kristenliv skal prøves på, ikke hvilke gaver og fremgang vi har! Hvordan da prøve om en person har en sann åndelig gave? Det er flere aspekter, men det aller viktigste er vedkommendes renhet i liv, vedkommens hellighet. Eller mangel på hellighet!

Josef – det største forbilde på Jesus gjennom hele det gamle testamente. Alt på grunn av hans hellighet og renhet

1 Mosebok 39. 1. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde tatt ham med dit. 2 Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende i huset til sin egyptiske herre. 3 Herren hans så at Herren var med ham og lot ham lykkes i alt han gjorde. 4 Josef vant velvilje hos herren sin og ble hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus og lot ham ta hånd om alt han eide. 5 Og fra den tid egypteren satte ham over sitt hus og alt han eide, velsignet Herren hans hus på grunn av Josef. Herrens velsignelse hvilte over alt han eide, både i huset og på marken. 6 Han lot Josef ta hånd om alt han eide, og bekymret seg ikke for noe bortsett fra maten han spiste. Josef var velskapt og vakker. 7 En tid etter hendte det at herrens kone kastet sine øyne på ham. «Ligg med meg!» sa hun. 8 Men han ville ikke og sa til henne: «Se, min herre trenger ikke å bekymre seg for noe i huset, han har latt meg ta hånd om alt. 9 Han er ikke større i dette huset enn jeg. Han har ikke nektet meg noe unntatt deg, for du er hans kone. Hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud?» 10 Hun snakket til Josef dag etter dag, men han hørte ikke på henne og ville ikke ligge med henne eller være sammen med henne. 11 Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre arbeidet sitt. Ingen av husets folk var inne. 12 Da grep hun fatt i kappen hans og sa: «Ligg med meg!» Men han rømte ut av huset og lot kappen bli igjen i hendene hennes. 13 Da hun så at han lot kappen bli igjen i hendene hennes og selv rømte ut, 14 ropte hun på husets folk og sa: «Se! Mannen min har tatt inn i huset en hebreer som gjør oss til latter. Han kom til meg og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. 15 Og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han kappen være igjen hos meg og rømte ut.» 16 Så tok hun vare på kappen til herren hans kom hjem. 17 Hun fortalte ham den samme historien: «Den hebraiske slaven som du har tatt inn til oss, kom til meg og ville gjøre meg til latter. 18 Men da jeg satte i å rope, lot han kappen være igjen hos meg og rømte ut.» 19 Josefs herre ble brennende harm da han hørte hva hans kone fortalte. «Dette har slaven din gjort mot meg», sa hun. 20 Han tok Josef og satte ham i fengselet der kongens fanger satt lenket. Han ble sittende der i fengselet. 21 Men Herren var med Josef og viste ham godhet. Han lot ham finne godvilje hos fengselsbestyreren. 22 Han lot Josef ta hånd om alle fangene i fengselet og alt som skulle gjøres der. 23 Bestyreren selv hadde ikke tilsyn med noe av det Josef hadde fått hånd om. For Herren var med Josef. For Herren lot alt han gjorde, lykkes for ham.

Vi kjenner denne Søndags skole beretningen de aller fleste, men allikevel så lærerik og så innholdsrik. Josef fikk muligheten ikke bare å bli Potifars høyre hånd, men også hans kones elsker og forfører! Hvem hadde ikke sagt ja takk begge deler. Vi ser at det kostet mer å si nei enn ja i første omgang. Slik var det da, slik er det også i dag. Det koster alltid mer å si nei takk til Satan enn ja takk til Gud, i første omgang.

Josef tok et valg – før han kom ut i fristelsen derfor vant han seier!

Det er de som tror at de som vinner OL eller WM gull egentlig vinner den på stadionen, de som vinner Gull har vunnet det gjennom lange, tunge og slitsomme treningsøkter lenge før de vant Gull. Slik er det også på den åndelige rennebanen. Det er de som tror de kan ha vekkelse i sit liv og se på internett porno, da lever en i et selvbedrag de lux. Pengekjærhet, baktalelse og annet var synd før. Og det er synd i dag også. Gud er og forblir den samme, hans lover og bud likeså. Josef hadde en holdning og attetyd som han hadde blitt besjelet med lenge før han møtte Potifar og hans hustru. Da brødrene så ham som en bortskjemt hovmodig pappagutt, virket Gud i og gjennom ham. Det er så viktig å ikke kjenne personer etter kjødet, men etter ånden.

2 Kor. 5. 16 Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således.

Forskjellen på en åndelig og kjødelig troende er når en kommer opp i vanskelige situasjoner om en klarer å takle fristelsen eller gi etter og opp.

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Det er selvfølgelig herlig å stå med opprakte hender å prise Gud. Det er herlig å være en beundret og beæret forkynner. Men det er ikke der som viser om en har den virkelige åndelige styrken eller ikke. Det er når en blir skvist opp i et hjørne, og har ingen utvei. Hvordan reagerer en da?

Josef taklet utfordringen fullkomment!

2Tim 2:22 Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Josef måtte fornekte seg selv og alle sine kjødelige lyster. Han måtte fly ungdommens og kjødets lyster og begjæringer. Satan fristet ham med det beste han hadde men Josef sa nei og flyktet: «Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre arbeidet sitt. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa: «Ligg med meg!» Men han rømte ut av huset og lot kappen bli igjen i hendene hennes. Da hun så at han lot kappen bli igjen i hendene hennes og selv rømte ut».

Josef ble stående etter å ha overvunnet alt!

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Derfor oppfordrer apostelen de troende til å ta Guds fulle rustning på slik at de kan gjøre motstand på den onde dag (v. 13). Dagene er forskjellige. Noen dager ser vi tilbake med glede, andre vil vi helst glemme. Dagene som kommer vet vi ikke noe om, men erfaringsmessig vil noen være gode, andre onde. Vi skal merke oss at Djevelen er strateg og finner gjerne en dag da vi føler alt er vanskelig og tungt, da kommer han med sin list og fristelser for å prøve å føre oss til fall. Særlig onde dager for Guds folk er forfølgelsestider. I vår tid er det mange i verden som blir forfulgt for sin kristne tro, og verden opplever flere martyrer enn noen gang i historien. Forfølgelesetiden vil kulminere ved Antikrist komme og den store trengsel. Derfor er det viktig at vi tar på oss Guds fulle rustning, så vi kan bli stående.

Josef ble det store forbilde på Jesus ikke p.g.a. hans kjærlighet men for hans renhet, renhet i livet er det som skiller klinten i fra hveten.

Lukas 3. 16 da svarte Johannes og sa til alle: Jeg døper eder med vann; men den kommer som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 17 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle hveten i sin lade, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.

Hva er det som skiller klinten fra hveten?

Dette er en gammel måte å få frem hvete på da en kastet opp i været kornet og det som var godt ble liggende på bakken mens klinten tok vinden. Da ble det gode tatt vare på og skilt fra det dårlige. Eller det dårlige ble skilt fra det med verdi. Slik er det også i dag hvordan vi stiller oss overfor moralske og etiske sider ved vår egen livsførsel først og fremst. Vi kan ikke leve et dobbelt liv og tjene Herren, alt må være opp i lyset og våre liv må være i samsvar med skriften. Vi lurer egentlig kun oss selv med å føre et liv som ikke er Kristus og Guds ord verdig. På hvilken måte lever du, når du kommer opp i vanskelige situasjoner og blir prøvd?

Dagens kristen Norge er motsatt en hva Josef var!

Det er noe jeg har forklart igjen og igjen i mine artikler og bibelkommentarer hvor stor sprik det er på hva Guds ord sier og hvordan troende i Norge lever og vandrer. En ser det ikke heller, da en er blitt åndelig blind som menigheten i Laodikea som trengte øyensalve. Må Gud gi oss alle av sin «øyensalve» der vi først og fremst ser bjelken i vårt eget liv. Så kan vi også se synden eller splinten i vår brors liv. Vi trenger å se begge deler. Først holde vår egen sti ren som Josef. Og lever vi selv som Guds ord lærer er vi store i Guds rike. Og lærer vi andre å leve som vi da lever, er vi «enda» større i Guds rike var Jesu egen undervisning i Bergprekenen: «Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike».

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-521-den-nye-biskopen-i-agder-gifter.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-374-undergrunns-kirken-i-norge-hva.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-454-skal-vi-tilbe-eller-be-til-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-460-trenger-guds-menighet-strre.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-518-hillsong-er-og-forblir-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-521-den-nye-biskopen-i-agder-gifter.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete-%20i-Efesus http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Herrens-kall-og-utvelgelse-av-forkynnere

Ingen kommentarer: