lørdag 17. mars 2012

Nr. 374: Undergrunns Kirken i Norge – hva og hvor er den?

Nr. 374:

Undergrunns Kirken i Norge – hva og hvor er den?

Efes. 5. 23 for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser.

Det er ikke bare i Kina det finnes og er en undergrunns kirke eller menighet

Undergrunns kirken eller undergrunns menigheten er det vi kjenner i fra Kina. I Kina er det kun to godkjente kirkesamfunn, et protestantisk og et katolsk. I tillegg eksisterer det en lang rekke undergrunns kirker og husmenigheter.

Er det undergrunns kirker og menigheter i Norge og i Skandinavia?

Hvis vi følger med hva som skjer i det «offentlige» kristne Norge så er det slik jeg ser det en kristenhet som er råtten, lunken og ligner på Laodikea menigheten. Jeg har f. eks skrevet om Pastor Jan Hanvold som har en ubibelsk teologi og lever i hor men kristenfolket trykker ham til sitt bryst, vi ser her hvor råttent det offentlige kristen Norge er. Videre så har vi de aller fleste tros- og kirkesamfunn som på hver sin måte alltid forkynner de samme sannheten de har forkynt i ti år for ikke si i hundrevis av år. Aldri noe nytt, men de trekker opp de samme ting år etter år. Går en med Gud så får en nye åpenbaringer og Gud talte ikke bare i går, men også i dag. Når hørte jeg en ny sannhet ble belyst av det såkalte offentlige kristen Norge? Aldri! Og kommer en frem med noe nytt, så er det som regel en ubibelsk lære, ikke en bibelsk lære. F. eks nå tillater en det meste om det er gjengifte blant troende, kvinnelige eldste og Pastorer etc.

Hva mener jeg med undergrunn kirken?

Så har en heldigvis en stor skare som en ikke får lese om i Korsets Seier, Dagen, Vårt Land eller andre kristne aviser. Der har jeg funnet ut av Gud arbeider og Den hellige ånd virker. Selv om det ikke er «offentlig» godkjent og anerkjent.

1. Samuels bok, i kapittel 3, fra vers 1: Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med ham. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. 2 Så var det en gang Eli lå inne på rommet sitt. Øynene hans hadde begynt å svekkes, så han ikke kunne se godt. 3 Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste stod. [Guds lampe: en lampe i helligdommen.]

Guds lampe er ikke sloknet, selv her i Norge og Skandinavia

Jeg vil ikke gå her i detaljer, men det er veldig mye en kunne tatt med seg. Men det som kjennetegner på å gå med Gud er at det kommer nye åpenbaringer, det er fordi Gud ikke er statisk som oss! Derfor vil en oppleve at det går mak i kun å holde seg til gamle åpenbaringer. Jeg selv får utbytte av veldig mange troende jeg møter på min vei. Og det som kjennetegner dem er følgende: De er ikke «anerkjent» av den offentlige kristenhet og de har alltid noe nytt å komme med. Slike personer møter jeg i ny og ne, og for en glede.

2. Joh. b. 4 Jeg har gledet mig meget fordi jeg har funnet nogen av dine barn som vandrer i sannhet, således som vi har fått påbud av Faderen. 3. Joh. b. 4 Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.

Jeg vil ta for meg ti (10) nettsteder som jeg personlig har stor utbytte av å lese, og ingen av dem er «anerkjent» av det «offentlige» kristen Norge. Det er som en undergrunns menighet her i Norge og Skandinavia!

1.) http://www.innsyn.com/

Jeg liker de som utfordrer meg ikke bare i følelses livet mitt, men i tanke og tro. Her møter vi en som virkelig har satt seg inn i ting og jeg er ikke enig i alt. Men jeg elsker de som går andre veier enn andre i sin forkynnelse, men allikevel holder frem Guds ord.

2.) http://www.lydmisjon.com/

Her er det en Evangelist fra Sørlandet som tar opp emner og forkynner i sannhet Guds ord i mange deler. Han tar også opp vanskelige emner og jeg liker hans innfallsvinkel da han orienterer seg alltid imot hva skriften sier!

3.) http://www.bibelfokus.se/avfallet

En Svensk broder, Lennart Jareteg. Han har fokus på bl.a. trosbevegelsen og tar for seg forførelsen der. Veldig nyttig og lærerik da han dokumenterer så godt og grundig alt!

4.) http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Vi har lagt ut en hel del linker som du kan gå inn å se på og finne mye spennende.

5.) http://www.gudsogkristikirke.com/

Her er det en enkel mann som nærmest på egenhånd har oversatt bl. a hele det nye testamente på egenhånd og langt bedre enn noen andre bibler her i Norge som jeg vet om da denne treffer mye bedre i forhold til grunnteksten en hva f. eks det Norske bibel selskapets oversettelser gjør. Anbefales!

6.) http://aletheia.se/

En Svensk broder, Andréas Glandberger. Som tar for seg mye interessant og spennende. Bl. a om den katolske kirka.

7.) http://bibeltemplet.net/index.html

Denne mannen har en helt ny og veldig innholdsrik innfallsvinkel på veldig mye. Anbefales på det varmeste å lese her for å få ny viten og kunnskap!

8.) http://www.sokelys.com/index.htm

Her skriver de om seg selv: Søkelys er et kristent nettmagasin som har til hensikt å belyse religiøse villfarelser og profetiske hendelser. Mye av det som rører seg innenfor den kristne kirke i våre dager som ofte kalles "fornyelse" eller vekkelse er i realiteten ikke annet enn frafall og forførelse. Vi ønsker i likhet med mange andre å advare mot det vi oppfatter som usunne trekk med de nye karismatiske retningene. (sitat slutt).

9.) http://www.mensviventer.no/

En Syvendags Adventist som forkaster treenighetslæren, veldig flott! Får håpe at han snart også ser at Sabbaten tilhører den gamle pakt og ikke den nye.

10.) http://degamlestier.net/

Et nettsted med mye god gammel solid bibelundervisning, Anbefales!

Undergrunns kirken i Norge og Scandinavia finner vi i det store og hele utenforbi de etablerte rammer. Her er ikke Guds lampe ennå sloknet og her virker Gud. Vær derfor åpen og søk Herren hver dag, time og stund. Og han vil åpenbare seg for deg og meg, vær du sikker!

Jeremias 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp. 12 Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, 13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte. 14a Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren.

+ Det finnes utrolig mange andre nett steder jeg ikke har nevnt og ellers personer der ute som Går med Herren som Enok.

Hebr. 11. 5 Ved tro blev Enok bortrykket, så han ikke skulde se døden, og han blev ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han blev bortrykket, fikk han det vidnesbyrd at han tektes Gud.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: