onsdag 21. mars 2012

Nr. 385: HODE? HALE? … ELLER PARAPLY?

Nr. 385:

HODE? HALE? … ELLER PARAPLY?

Av Eva Nilssen

Olav Fykse Tveit i sammen med Paven som er en falsk profet da han sier han er Jesus stedfortreder på jorden og på den måten gjør seg lik med Jesus, noen som ingen mennesker har lov og kan gjøre!http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html

”SOUND, SEALED and DELIVERED”? Var navnet på en gammel slagermelodi som kom i tankene mine forrige dagen – relatert til tilstanden generelt i dagens offisielle kristenhet – i den vestlige verden generelt. Har vi ”et grunnfestet sinn” (sound mind). Er vi testet, prøvet og veiet og stemplet med forseglingen ”godkjent”? (Den prøvede tro er dyrebar for Gud). (Sealed) . Og er vi ”utfridd” fra kjødelige begjær, egne ambisjoner og sensuelt ”føleri” under navnet ”kristen”? Jeg svarer som Skriften sier i 2. Kor.13;5: ”Ransak dere selv, om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke i dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.”

Jeg har lenge brent inne med et par spørsmål relatert til overskriften her, som jeg nå kommer med: Er det ikke lenger Kristus som er HODET for menigheten? ( Efes.1;22 og Koloss.1;17-18). Og står det ikke skrevet at vi er hode og IKKE HALE i kapitelet om velsignelsen og forbannelsen (5. Mos.28;13) dersom vi hører og gjør Hans vilje. I denne sammenheng at vi - relatert til Guds fiender- er de førende, da Satan som kjent er hale i tråd med Matt.16;23 og 4;10. Kristus er fortsatt det eneste hodet for sine egne. Er det nå blitt slik som i Gal.3;3. 1b at ”… dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød?”. ?? Så til PARAPLYEN: Hvordan og hvorfor har da en samlet pinsebevegelse” i Norge kunnet melde seg inn i og gå inn under den PARAPLY-organisasjonen som heter Kirkenes Verdensråd?? Sammen med ”Norges Kristne Råd”? For fakta er som følger: Nå en norsk leder der, Olav Fykse Tveit. Som sier det er godt og ikke moralsk klanderverdig med homofile samboerskap. Tvert imot sier han. Han sier også at han er åpen for homofilt samboende i vigsla stillinger. I tillegg er de tydelig på sine saker i PRO-palestina og ANTI-Israel. Jesus sier i Matt.7;21 at ”ikke enhver som sier Herre, Herre til han skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.” Og i Lukas 10;16 sier Han at ”de som hører dere, hører meg”. Hvilke røster hører vi på i dag? For denne ”røsten” fra Kirkenes verdensråd stemmer ikke med Jesu Ord (røst). Jesus sa at MINE får hører MIN røst. (Joh.10;27)! Hvofor har den norske pinsebevegelse gått inn under en PARAPLY som representerer HODER som har tydeliggjorte antisemittistiske, anti-Israelske holdninger og moralbegreper som begge strider imot Skriften? Derfor står det også skrevet til den som tror, om skjøgekirken (på godt moderne norsk: horekirken) : ”GÅ UT FRA HENNE, MITT FOLK for at dere ikke skal ha del i hennes synder og for at dere ikke skal få del i hennes plager ”. (Åp. 18.4). Derfor stiller jeg meg undrende til pinsefolkets innmelding under en slik paraply og dermed også deres samfunn med deres mange andre ”HODER”. I Kirkenes Verdensråd er ”Pentecostal World Fellowship” medlem.

Og ikke minst: www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committ.. hvor det står i 4. avsnitt at..” vi alle må være ett, - som kirker – og å tjene den ene menneskehet i Guds ene skaperverk, og jage etter disse mål som en forenet organisasjon”. (Fritt oversatt til norsk fra engelsk av meg). Jeg personlig kan ikke se annet enn at dette er misbruk av Jesu yppersteprestelige bønn i Joh.17, spesielt versene 20-22 da Jesus her taler BÅDE om sine disipler samt om de som ved dem kommer til å tro på han og at enheten her utgjør Hans legeme som er usynlig og slett ikke består i ytre organisasjonsbånd. Det er og forblir ÅNDENS ENHET. Se.Joh. 3;6-8. For det som er født av kjøtt er kjøtt og det som er født av Ånden er Ånd. Den Hellige Ånd, som blåser dit DEN vil, som du hører suse men ikke vet hvor den kommer fra eller farer hen. .. Mon tro hvorfor pinse”bevegelsen” i Norge er i behov av en slik paraply? For her blir ubefestede sjeler indirekte forført i det øyeblikk de melder seg inn i noen av disse samfunn som er med i dette verdensrådet. Så til spørsmål nr. 2 som ligger meg på hjertet - nemlig all den skilsmisse og annen umoral iblant troende kristne i dag. . Bl.a. fordi det er skrevet så mye om det. La meg aller først si at for meg er det Ordet (Skriftene) og Ånden som er Livet med stor L. ALLE har prøvelser og fristelser. ALLE. Og Guds Ord har svarene. På ALT. Personlig tar jeg Ordet på alvor når det sier at” jeg ikke skal avdekke noen av mine nærmestes nakenhet”. (Bl.a. i 3.Mos.18) og er derfor i utgangspunktet uenig i å offentliggjøre andre troendes ”synder”. Dog allikevel, når de står i ledende stillinger samt er hyrder for Herrens menighet – så er de ansvarlig innfor Gud på vegne av disse og skal derfor kunne være gjennomsiktig. Og være hellige, rene kar til eksempel for andre og til Herrens ære. Det er da dessverre ikke disse. Mine tanker går da til frelsen og til det å stå i prøvelser og å seire. (Åp.2;17,26 og 3;21). For Gud frister ingen og Han sier at Han har gjort både prøvelsen og utgangen på den slik at vi kan tåle den.( Jakob 1;12-16.). Jeg må da med sorg si at mange av disse har gjort som Esau og solgt sin førstefødselsrett for en ”suppetallerken”…(1.Mos.25;29-34 ). I dagens sammenheng er det samme prinsipp, nemlig at de har gitt etter for sine lyster og begjær som Esau i stedet for å gjøre som Josef; nemlig å løpe ut av kappen sin med ordene ”Det være langt fra meg å synde mot Herren” (sjekk også Hebr. 12;4) da Faraos kone ville true han til å ligge med seg. (1.Mos.39;12). Vi er alle svake leirkar. Syndere frelst av NÅDE. Men NÅDE og SANNHET må ”kysse hverandre” og vi har fått Den Hellige Ånds kraft til å kunne stå imot om vi bare søker Herren om hjelp og veiledning. Det er også tålmodighets lekser å lære i en kristent liv og lære. Midt i dette er det dog hjelp å få når vi bekjenner våre synder for Han, evnt. For Gud OG mennesker. Da ER Han trofast og rettferdig og tilgir oss.!! . (1.Joh.1;9-10). Dette ble lengre enn jeg hadde planlagt men det er en hjertesak.. Så la meg avslutte med å si at det som sagt alltid er nåde og gjenopprettelse hos Kristus Jesus for en angrende synder! Men det er ikke rett å ”synde på nåden”, det vil si å synde med vitende og vilje! For det ER forskjell på å ”snuble over noe”og det å handle med vitende og vilje. Og jeg kan ikke forstå annet enn at det er noe man gjør med vitende og vilje når man gifter seg flere ganger til tross for at man kjenner Skriften og er opplyst og endog skal lære andre. Da kan man umulig være ”bevisstløs i gjerningsøyeblikket”. Men NÅR man i en slik setting forsvarer sine handlemåter og fortsetter som om ingenting skulle ha hendt er jeg nødt il å henvise til et par skriftsteder med anmodning til leseren å slå de opp. : Jak.1;10. Hebr.10;26-27 samt 1.Kor.5;11 og Åp.20;7-8.

Om jeg ved å skrive dette kunne ha vært med på åpne ett eneste hjertes øyne – så er det verdt hver bokstav! For ”Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med forlokkende tale”. (Koloss.1;4). Bibelsk troskap:. Jesus sa at Hans Ord skal dømme oss på den siste dag. (Joh.12;48).

Relaterte linker: www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.4489140 www.oikoumene.org/en/member-churches/regions/europe/no www.oikoumene.org/en/handbook/church-families/pentecostal http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-374-undergrunns-kirken-i-norge-hva.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html

Ingen kommentarer: