lørdag 10. mars 2012

Nr. 379: SV rakner – er det et bønnesvar eller tilfeldigheter?

Nr. 379:
SV rakner – er det et bønnesvar eller tilfeldigheter?
Joh. e. 3. 27 Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen. Matt. 10. 29 Selges ikke to spurver for en øre? Og ikke en av dem faller til jorden uten at eders Fader vil. Joh. e. 16. 23 Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn. 24 Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!

Får håpe at Audun Lysbakken blir SV siste leder og vi får se lite og ingenting til dette partiet fremover


Her et utdrag fra SV sitt parti program. Men som ofte i uttalelser er de mye verre en i deres parti program. Her deres hat og motstand imot jøder og Israel, de er antisemitter: «SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktningenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden i henhold til uttalelsen til den internasjonale domstolen i Haag. Israel må forhandle med palestinernes valgte representanter, uansett parti. Manglende internasjonalt press på Israel er en vesentlig årsak til at Israel kan fortsette okkupasjonen. SV vil arbeide for internasjonale sanksjoner mot Israel, og mener det må vurderes både økonomiske sanksjoner og sanksjoner innen kultur, idrett og akademia. Det er vesentlig at disse har støtte blant palestinerne. SV vil arbeide for en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel så lenge staten fortsetter sine angrep på den palestinske sivilbefolkningen».

Her deres forhold til ekteskapet der egentlig homoseksuelle og lesbiske blir foretrukket foran heterofile: «SV vil arbeide for større aksept for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i etniske minoritetsmiljøer og religiøse miljøer, blant annet gjennom holdningsskapende arbeid. Kampen mot tvangsekteskap må også omfatte lesbiske og homofile som tvinges inn i heterofile ekteskap. SV mener Norge må være en pådriver i det internasjonale arbeidet for å sikre rettighetene og bedre livsvilkårene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner».

Deres forhold til statskirken i Norge som i utgangspunktet er god, men da de egentlig er opprørere imot Gud så blir også alt deretter: «Statskirken er skapt i en annen politisk tid enn vår. Den er et ektefødt barn av enevoldstiden, og tok ikke høyde for et samfunn fundert på demokrati og folkestyre. Dagens grunnlovsendringer innebærer at referansene til den norske kirke som statsreligion i grunnloven bli fjernet etter en demokratiseringsprosess av kirka. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje».

SV har selvfølgelig sine gode sider, men vi ser gang på gang at de snakker om et likestilt og inkluderende samfunn. Men styrer mer og mer imot et totalitært og pyramide samfunn med SV og sosialistene i spissen. Vi ser at SV har en forferdelig Israelspolitikk, og for homo og lesber like ille da de lever i synd og er imot Guds skaperordning. Men deres forhold til den Norske statskirke er sunn da DNS alt for lenge har hatt særrettigheter som er forferdelige. Der arbeider faktisk KRF imot oss frikirkelige og ingen kommenterer det, det er en katastrofe!

SV støtte til andre

Nå får SV problemer med at de har støttet flere andre organisasjoner som om Statskassa var deres egen partikasse, det er dypt tragisk og mot Norsk lov. Men de som får aller mest penger av sosialistene i Norge, det er Palestina-Araberne på Vestbredden og Gaza strippa, opp imot 1 milliard i året helt sikkert. De får penger uten at sosialistene kan fremlegge et eneste dokument på hva pengene går til, det er helt horribelt og direkte udemokratisk. At det går an. Men her bryr ingen seg om dette, men er det noen Israelsvenner som gir noen kroner frivillig til noen Israelitter, da skriker SV og alle andre sosialister til. Jeg ser frem til 1000 års riket da rettferdighet, sannhet og godhet skal råde og da er i hvert fall sosialistenes og SV`s tid forbi, Gud være lovet!

SV er i ferd med å oppløses, er det et bønnesvar?

Jeg vet at flere troende har både ønsket og det er sågar de de som har bedt om at dette partiet må gå dukken, er dette som nå skjer Guds dom? Det tør jeg ikke å si, men jeg vet at Gud har den fulle og hele kontroll. Og ingenting skjer uten han vil det. Derfor ser det ut som at deres motstand imot kristne verdier og staten Israel er i ferd med å bli «kronet» med at de også opplever så mye problemer og vanskeligheter. Jeg synes SV har også sine gode sider i utgangspunktet. Men da slagsiden er så stor, da imot Israel og kristne verdier. Da er og vil det alltid bli et tidsspørsmål før de går dukken. Slik har det gått og vil gå med alle de partier og alle andre som går imot den Jødisk-kristne arven: Fra Wikipedia: Jødisk-kristne (i britisk engelsk, jødisk-kristne) er brukt i USA siden 1940-tallet for å henvise til standarder for etikk er felles med jødedommen og kristendommen. Begrepet brukes også i en historisk mening å referere til sammenhengene mellom forløperen til kristendommen og jødedommen (sitat slutt).

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-301-norge-blir-ikke-spart.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-365-lysbakken-viser-sosialistenenes.html

Ingen kommentarer: