onsdag 14. mars 2012

Nr. 384: EN TID SOM DENNE?. (Sharon Stone)

Nr. 384:
EN TID SOM DENNE?. (Sharon Stone)

Sharin Stone Av EVA TORILL NILSSEN

Det burde være liten tvil om at vi lever i den siste del av ?den siste tid? og det anbefales å studere Matteus 24 og Lukas 21 og Judas brev som er bare ett kapitel, men som beskriver dagens situasjon ganske konkret. I tillegg til Bergprekenen, kap 5,6 og 7. Når disiplene spør Jesus om hva som er tegnet på hans komme og ?tidsalderens ende? så svarer Jesus aller først med å advare mot forførelser og ber oss se til at ingen fører oss vill.. (For forførelser MÅ komme. Matt.18;7). Og de kommer i HANS NAVN. Matt.24;24. For å føre OGSÅ DE UTVALGTE vill, om det var mulig. ?For falske messiaser og falske profeter skal stå fram, og gjøre store tegn og under??. Altså er det herved slått fast at vi i dag lever MED forførelser OG forførere i vår egen midte, midt iblant oss, i denne tid. For det er jo de kristne, de som tror på Jesus ? som blir forført. Likevel ser og hører jeg at ?de kristne? ? de som sier de tror på Jesus - løper etter enhver lærdoms vind etter som de finner det for godt, eller finner det spennende eller tilfredsstiller deres mange behov det være seg åndelig eller kjødelig. Og EN ting er sikkert, nemlig at det er behov uten ende i denne verden ? og dermed også stort marked for gribber - som Jesus sa: (Matt.24;28) ?Der åtselet er , samles gribbene.? Det virker ikke som om det er så mange som ?gransker Skriftene? eller gjør som det står i 2. Timoteus 2 vers 15 hvor vi blir bedt om å legge vinn på å kunne fremstille oss for Gud som en som holder prøve. I Engelsk Amplified versjon står det: ? Study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved (tested by trial, a workman who has no reason to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing (rightly handling and skilfully teaching) the Word of Truth . DETTE SKRIVER JEG IDAG etter å ha hørt enda en i rekken av Visjon Norges amerikanske importer? denne gangen Sharon Stone.

Jeg gjentar at jeg ikke engasjerer meg i å skrive om enkeltpersoners liv og lære ? men når de står frem som ledere og kaller seg både dr. og profet samt er en del av ledelsen i et organisert nettverk er jeg av natur slik at jeg vil vite mer, særlig når jeg ikke fant det særlig ?profetisk? i Bibelsk sammenheng , å tale en strøm av ord over enkeltpersoner som man ikke kjenner. Og jeg vil dele fakta om Sharon Stone med Kristi sinn, han som kalte Judas for ?venn?. Og som sa ?Venn, hva gjør du her?? til bryllupsgjesten som manglet de rette klær. Matt.22;11-14. Han som tiet lik et lam som skulle slaktes når de hånet og spottet. Han som satte øret på igjen da Peter grep til sverd og hogg øret av soldaten som skulle arrestere Jesus..

Jesus sier i Matt.7;15-16 at vi skal kjenne de falske på fruktene deres. (Ref også Gal.5). Og at de som farer vill også fører vill. 2.Tim.3;13.

Sharon Stone er grunnleggeren av A Kingdom expanding international ministry samt den europeiske apostelen for Christian International Ministries som ble startet av Dr.Bill Hamon ? også han en profet, den mest innflytelsesrike sådan ? i den apostolisk-profetiske bevegelsen fra USA som øker mest. I dette nettverket finner vi også bl.a. C.Peter Wagner og Cindy Jacobs. Dette nettverket har doktriner som ?The manifest sons of God?. ?Joel?s Army? og den mest kjente ?Kingdom Now? bevegelsen. Før jeg skriver linkene til disse her vil jeg skissere noe av det som de står for ? og lærer - i helt enkle og grove trekk: 1. De hevder at Israel i både GT og NT betydning henspeiler på menigheten alene. Dette er såkalt erstatningsteologi og i strid med den kristne majoritet og Bibelens lære. (Dermed kommer jo Hanvold på en måte i strid med seg selv på dette punktet). 2. De tror ikke på en fysisk bortrykkelse av noen Jesu brud , bare en slags ?følelsesmessig? bortrykkelse. De mener at Gud mistet kontrollen over jorda ved syndefallet og at Gud derfor har holdt på med å gjenopprette sin kontroll over denne verden ved å søke ut en spesiell gruppe troende som bl.a. kalles ?paktens folk? og ?de seirende? ? eller Joel?s army og at Gud gjennom disse , som ?infiltrerer? det sosiale samfunnet gjennom sosiale institusjoner, regjeringer og lovverk, vil bli bragt under Guds autoritet. (Min kommentar her: Da er jo Jesu Blod og korset gjort unødvendig da?) Videre hevdes det at vi har den samme Hellige Ånd som Jesus og at vi derfor harr all autoritet i himmelen og på jorden og derfor har kraft og tro til å tale til ting som ikke er til ? til eksistens og på den måte bringe tilveie manifestasjonen av ?Kingdom Age?. De ser Jesu tilbakekomst i 2 stadier: .Først gjennom de troendes kroppslige liv (spessielt dagens apostler og profeter) og deretter kommer hanpersonlig for å få kongedømme overlevert til seg av de ?seirende?. Derfor må de seirende rense jorden for all ond innflytelse før hans annet komme og hevder at Han ikke kan komme tilbake før alle Hans fiender er lagt under menighetens føtter. Alt dette er totalt utenom kristenhetens hovedstrømninger samt i strid med en rekke Bibelske tekster og lære. Mange av deres doktriner og lære finnes ikke i Bibelen men Hamon sier det ikke spiller noen rolle fordi dagens moderne apostler og profeter kan gi menigheten nye doktriner som supplement til de opprinnelige apostler og profeter.

Jeg skal ikke gå mer i detaljer her og nå men jeg har ingen vansker med å kalle dette for vranglære og falsk doktrine med elementer av andre falske strømninger av i dag. Til slutt: Siden Jan Åge Torp er aktuell på din Himmelblogg nå ? så vil jeg tillate meg å nevne at Torp har vært involvert i flere sammenhenger innen dette nettverket , og har også hatt noen av dem som predikanter i sine tidligere menigheter - og for meg er det en bekreftelse på at de som går under disse ?forførende hoder? til slutt blir forført selv.? De fører vill og farer vill . En sann profetisk nådegave i menigheten ønskes å være i tråd med 1.Kor.14;24-25. Hvis ikker, så er det formaning, oppbyggelse og trøst (v.3). Et profetisk tjeneste derimot ? er i tråd med definisjonen av ordet profet,i all enkelhet nemlig å tale som Guds Ord på rett sted til rett tid, drevet og inspirert av Den Hellige Ånd. Mange av dagens ?profeter? har innrømmet at de har ?profetert? feil. Da sier Skriften at vi ikke skal høre på dem og ikke følge dem. Når Gud taler, er det ALDRI FEIL. La meg legge til en personlig observasjon: Når man i årevis har stått foran forsamlinger og sett utallige varianter av mennesker og uttrykk så er det helt klart at man har opparbeidet seg en sans og en teft til å ?lese? mennesker. Da tjener man enten i kjøttet eller i verste fall en spådomsånd.. La meg advare med tårer: Jesaja skriver i kap. 36;16-17 om Israels fiende som spotter kong Hiskia og sier ? gjør fred med meg så skal dere få ete av sitt EGET vintre og sitt EGET fikentre og drikke vann av deres EGNE brønner, til jeg kommer og henter dere til et land som LIGNER DERES EGET land?. !! (Studer Jesaja kap. 36 og 37.). Dessverre, med sorg og med undring er det bare å si at det er mange som lokker med noe som ?ligner? i dag. Og kristne følger etter og gir bort penger år ut og år inn mens de stadig tror på disses fagre løfter om både tjeneste og velstand av ymse slag. Og de snakker mye om mirakler og undere mens det eneste vi ser er folk som ?faller? eller ?mister kontroll over lattermusklene?. DET er slett ingen mirakler, ei heller noe under. Men folk GIR! Og gir! Og den eneste stort sett som blir rikere og rikere er mannen som lover og lover alt mulig når du gir til? HAN ? eller til HUN ? eller til DET? Jeg snakker av årevis med erfaring. Har vært igjennom og en del av det meste av dette. Og Gud har ført meg igjennom alt, og bevart meg, under over alle under! Kanskje for å redde en eneste sjel ut fra forførelsene? I så fall var det verdt det. De aller fleste har jo oppriktige hjerter og lengsler, men de kjenner ikke Skriften. Mangler åpenbaring og har for lite intimitet med Den hellige ånd i lønnkammeret.

Relaterte linker: www.gotquestions.org / kingdom-now.html and www.jesus-is-savior.com/Wolves/bill_hamon.htm and www.cieurope.org and www.cieurope.org / about.php and http://en.wikipedia.org/wiki/Dominion_Theology http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html

1 kommentar:

Unknown sa...

Så bra innlegg,Eva :) ærlig ! Mvh Randi