mandag 28. januar 2013

Nr. 541: Hva skal en kristen gjøre hvis ektefellen er utro eller svikter på andre måter?

Nr. 541:

Hva skal en kristen gjøre hvis ektefellen er utro eller svikter på andre måter?

Guds ord gir her klare, kraftfulle og svar som er fullt mulig å følge ved Guds nåde og hjelp. Enten leve alene eller forsone seg, her kommer tilgivelse inn som det sentrale fremfor noe annet. Jesus taler om å tilgi sytti ganger syv. Jesus selv tilgav den kvinnen som var grepet i hor som vi leser om i Joh. e. 8Paulus underviste om dette emnet, selv om det er et vanskelig og ømtålig emne

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

For et kristent ektepar har en kun to alternativer lærer skriften. Det er enten å forlike seg, som jeg anbefaler og som er den beste vei. Eller leve enslig. Men hvordan forlike seg? Her er to ting jeg vil anbefale. Det ene er bønn, samtale og veiledning i sammen med andre og alene. Og tilgivelse, fra begge parter om kun den ene har vært utro. Tilgivelse er det bærende elementet for gjenopprettelse.

1.) Bønn, samtale og veiledning i sammen med andre og alene.

Dette er råd nummer en i fra meg og Guds ord. Den mest forsømte samtale forum både i profan og kristen sammenheng er de med ekteskapsproblemer. Her er det også barn, barnebarn og en hel slekt inne i bilde. Det er ingenting som er av viktigere og større betydning enn at ektefolk forblir ektefolk livet ut. Dette er den farbare vei for alle impliserte. Vi kommer ikke utenom at i enkelte kritiske situasjoner i livet trenger enn også en tredje part. Derfor er min oppfordring nummer en, søk hjelp. Men blir du oppfordret til enten å skille deg og finne deg en ny partner, da må du kvitte deg med den «hjelpen». Har dessverre hørt mer enn en gang at selv troende får det rådet å skille seg og finne seg en ny partner, dette er Satan forkledd som en Lysets Engel.

2.) Tilgivelse er det bærende elementet for gjenopprettelse.

Etter et samlivsbrudd, så trengs det gjennopprettelse, her er tilgivelse det bærende elementet for gjenopprettelse. Jesus talte om å tilgi sytti ganger syv.

Matt. 18. 21 Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror synde mot mig og jeg tilgi ham det? så meget som syv ganger? 22 Jesus sa til ham: Jeg sier dig: Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger.

Er din ektefelle utro eller på andre måter det blir samlivsbrudd er skriften og Det Nye Testamente klar i sin undervisning. Du skal tilgi om det er snakke om gjentatte ganger, du skal tilgi og vise storsinn. Men det er ikke dermed sagt at en skal leve i sammen før den andre har omvendt seg.

Hvis den andre svikter og du forblir tro har vi Guds ord og løfter på at det vil bli forsoning, Hoseas bok og profeten Hosea er et glimrende og meget godt eksempel på det.

Fra min bibeloversikt under bibelkommentarer Hoseas bok: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-hoseas-bokHosea skulle gå ut om å få ut og ekte en «prostitusjonshustru», dvs en hierodul, en hellig prostituert tilknyttet en fruktbarhetskult. Hoseas kone Gomer var trolig tilknyttet Baal-kulten som tempelprostituert, men av teksten fremgår at dette ikke skjedde før etter at deres tre barn var født at hun ble ham tro. Loven krevde at en mann skilte seg fra en utro kone, men Hosea må ha vært glad i Gomer, og tapet av henne må ha vært en knusende opplevelse som gav Hosea innsikt i Guds antatte smerte over å se sitt utvalgte folk være utro med guder som Baal. Han fulgte etter henne og løskjøpte henne fra hennes nye herre. Slik mente han at også Gud ville tilgi sitt folk og gi Israel en ny sjanse. Hosea mente at siden pakten hadde Jahve tatt over Baals plass og giftet seg med Israel, som han beilet til som sin. Hosea ble tro imot Gomer, selv om hun fødte ham først tre «uekte» barn før han fikk barn selv med henne. Dette viser igjen og igjen hvis og når den ene forblir tro selv da den andre svikter så virker Gud.

Sluttkommentar: File 1:9 så ber jeg dog heller, for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, men nu også Kristi Jesu fange.

Det er ikke slik at en nødvendig hvis mener det samme livet ut, om enn ikke forandrer på sin grunninnstilling. Jeg har alltid og tror fremdeles at alt det som står skrevet er Guds ord og det er gitt for:

2Tim 3:16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet.

Til eldre jeg blir, tror jeg egentlig kun en vei som er farbar da vi umulig egentlig kan vite hvilken grunn hvorfor det ligger et samlivsbrudd til grunn. Det er at den/de som gifter seg på nytt som troende skal kastes ut av menigheten og på den måten gå i seg selv da de fører synd, urenhet og en ukristelig livsførsel frem. Ekteskap nummer to er et ugyldig ekteskap for en troende, det er kun det første, inntil døden skiller som gir et virkelig og bibelsk belegg for gjengifte. Alt før det, det er hor! Så får enhver prøve seg selv, om en holder mål! Tilgivel er å vente, og se. Og tro og håpe, at den utro part også skal komme tilbake til Gud, og til den som er forsmådd! Dette er og forblir mer og mer min enkle og klare oppfatning. At det er kun to veier for den troene, i et ekteskap: «For et kristent ektepar har en kun to alternativer lærer skriften. Det er enten å forlike seg, som jeg anbefaler og som er den beste vei. Eller leve enslig.»!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://www.tosko.no/ http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-363-hvis-dere-ikke-far-tukt-som-alle.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html

Ingen kommentarer: