torsdag 31. januar 2013

Nr. 543: Sjarlatan og forføreren «lovsanger» Jan Honningdal

Nr. 543:

Sjarlatan og forføreren «lovsanger» Jan Honningdal

Fra Wikipedia: Sjarlatan er en kjekk mann som lurer og svindler kvinner. En sjarlatan søker å bedra andre gjennom å gi seg selv, sitt arbeid, sin eiendom og så videre høyere verdi enn de egentlig har. Ordet kommer gjennom fransk fra det italienske ordet ciarlatano som betyr «pratmaker». Her bilde av sjarlatanen, «sjørøveren» og bløffmakeren Jan HonningdalHvorfor jeg må advare imot Jan Honningdal er at dette er en egentlig en «kristen» New Ager

Wikipedia om Vannmannens tidsalder som er et sentralt begrep innen New Age.

Begrepet kommer fra astrologien og betegner der hvilket stjernetegn vårjevndøgn inntreffer i. Vårjevndøgn veksler stjernetegn med 2100 års intervaller. Siden antikken har jorden vært i Fiskenes tegn, og dette skal vedvare i noen hundre år til før solen kommer i Vannmannens tegn. Flere årstall vært angitt av ulike astronomer for å datere skiftet: 2150, 2654 eller 234. Andre mener at skiftet allerede har skjedd og knyttet det til begivenheter i historien, i 1433 eller 1844. Noen astrologer mener at overgangen fra én astrologisk tidsalder til en annen vil medfører paradigmeskifter innen religion og vitenskap.

Innenfor New age og populærkultur er det en vanlig oppfatning at Vannmannens tidsalder vil medføre en omfattende ny åndelighet, hvor man søker innover i seg selv, og handler rett av intuisjon, heller enn etter ytre regler. Begrepet er også kjent fra filmen/musikalen Hair (1967).Felles trekket med den karismatiske bevegelse er slående da begge to opperer med en ny tidsalder bare at karismatikerne ser det som en kristen vekkelse. Det er vanskelig å forklare forskjellen på hva som er hva da så my i dag overlapper hverandre og selv innforbi slike forførende retninger som den karismatiske bevegelse er, så finnes det tilsynelatende mye bra! Den såkalte vekkelse som alltid skal komme men som aldri kommer for pinsekarismatikernerne kommer at de ikke lever et sant hellig og innviet liv i samsvar med Guds ord og Guds vilje!

Honningdal blir en artist og som setter seg selv i sentrum

Det er selvfølgelig at Gud bruker redskaper, men her er det en mann som setter ikke Kristus og hans fullbragt verk på Golgata og hva Guds ord sier i sentrum. Men seg selv og seg selv og opplevelser og opplevelser atter og atter igjen! Dette er gammelt nytt, med karismatikerne, men allikevel må det advares igjen og igjen imot da denne okkulte og forførende åndelig retningen som er en forgrening av New Age brer mer og mer om seg.

Tilbedelse av Den hellige ånd leder inn i det okkulte, noe som Honningdal er en promoter for, jeg advarer imot dette på det sterkeste. Såkalt tilbedelse av Den hellige ånd er å promotere for New Age og Satan, det fører og farer vill!

Her fra Wikipedia om gammel norrønt gudetro som er avgudsdyrkeri som tilbedelse av Den hellige ånd også er (Satan og åndsmaktene opperer i dag somhangjorde det for 1000-2000 og flere tusen år siden, han er den samme):

Den norrøne åsatrua var en typisk indoeuropeisk polyteistisk religion hvor gudene hadde makt og kunnskap, men var ikke allmektige og allvitende. Gudene levde omtrent som menneskene selv gjorde, de kjempet, elsket, ble lurt og søkte visdom.

Odin, som sammen med brødrene Ve og Vilje, skapte verden og de første menneskene, blir ofte framhevet som den viktigste norrøne guden. Det fantes også andre guder som Idunn og Balder, men norrøne myter og navntradisjoner antyder at Tor og søskenparet Frøy og Frøya var viktigere for folk flest. Odin synes å ha vært en okkult krigsgud, Tor en værgud, og Frøy og Frøya var fruktbarhetsguddommer som ble dyrket for god grøde. Det synes som om de førkristne trosforestillingene var preget av ritualer, både dagligdagse som ofringer (bloting). (sitat slutt).

Folk skjønner ikke hva de holder på med, dessverre! De er som skriften sier i bl.a. Judas brev. Her fra mine bibelkommentarer:

Judas brev 8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter. Meg har Gud vist sa en kjent nå avdød Falsk Profet og fikk seg og andre til å gjøre alt som Guds ord advarer imot. Syner og åpenbaringer er Gudgitte ting, men å følge det blindt er en villfarelse. Når en stoler blindt på åpenbaring, kunnskapsord, men ikke sjekker det opp imot Guds ord er egentlig Spiritisme. Alle som viker av fra Guds ord i liv eller lære vil før eller senere bli dømt. Gud holder regnskap med alle. Her hadde de ikke latt seg advare heller mot bedre vitende vilje.

9 Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: «Måtte Herren straffe deg!» Det er rangordning i både den naturlige og åndelige verden. Satan som en gang hadde vært Lys Engelen sto over Mikael eller på hans linje. Men senere falt Lys Engelen og ble Satan. Mikael gikk ikke over sitt mandatsområde men sa; «Måtte Herren straffe deg!» Til syvende og siste så er det Herren som skal enten belønne eller straffe hver enkelt en.

10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv. En meget kjent forkynner sa at han behandlet Den hellige ånd som en hund (Benny Hinn). De vet ikke hva de holder på med. Går vi inn på det åndelige område så vit det, at det må være på Herrens premisser ikke våre egne. Det er ille med homoseksualitet med det blir 10 ganger verre når de menneskene vil ha Guds anerkjennelse for sin synd! Slik er det også med gjengifte og andre synder. Den verste plassen en kan stille opp en gjengift person er på en talerstol! Det er en vederstygglighet i Guds øyne, men setter vedkommende seg på siste benk stiller det seg ikke så strengt om Gud aldri godtar synd.

11 Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne. Her advares det om ikke å gå imot Herrens sendebud og langt mindre motarbeide dem og legge dem for hat. Kain hatet Abel da hans offer ble verdsatt hos Gud men ikke hans. Bileam var en hedning som Guds Ånd virket igjennom men det var når han gikk imot Herren for noen penger at dommen kom over han. Korah gikk imot Moses og det ble hans bane. Moses var en betrodd mann for Gud og å gå imot ham var som å gå imot Herren selv.

12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. Et av de mest alvorlige ting en kan gjøre er å gjøre feil med nadverden. Enten å ta for lett på dette. Den dagen en tar nadverden må det aldri være noen åpenbar synd i livet, da er det uendelig mye bedre å la vær. Eller så må en ikke tillegge nadverden ubibelsk betydning med å si at det er frelse i den eller at dette er bokstavelig Jesu blod og legeme. Det er et minne og prøve måltid. Det er mange som tror de støtter Guds sak og Guds menighet men så holder en liv i de Falske Profetene. Dette vil Herren en dag at du skal stå til regnskap for. I realitetene er mange åndelig døde om de kan sitere et bibelvers og sitte i sitt eget studio for å messe ut sitt eget budskap som er besnærende likt bibelen sanne budskap. To ganger døde da er alt håp ute og kun dommen og døden venter.

13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på. Dommen over disse menneskene hadde ikke blitt så katastrofal hadde de summet seg og ikke blandet Gud inn på en feilaktig måte i sitt liv. Det underligste jeg ser er mennesker som forbanner en Gud de sier ikke eksisterer. De gjør vondt verre med å blande han inn i sitt liv. Gud krever full respekt og anerkjennelse av alt han står for eller så må du la vær å ha noe med han å gjøre. Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? 6a Men nåden han gir, er større.

Yttergrensen av den karismatiske og pinsebevegelsen er okkult, demonisk og forførisk, det finnes også gode ting. Det er derfor det er så vanskelig å avsløre hva som er hva veldig ofte. Men ulver i fåreklær og falske profeter og falske Apostler florerer innforbi den PinseKaresmatiske delene av kristenheten akkurat som den Herre Jesu Kristus sa:

Matt. 7. 15 “Vær på vakt mot falske profeter. De kommer til dere i sauehâm, men innvendig er de som grådige ulver. 16 Dere skal kjenne dem på fruktene. For kan noen plukke druer fra en tornebusk eller fiken fra en tistel? 17 Slik et godt tre bærer gode frukter, slik bærer også et dårlig tre onde frukter. 18 For et godt tre bærer gode frukter og et dårlig tre bærer onde frukter. 19 Og hvert tre som ikke bærer gode frukter, skal kuttes ned og kastes på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.” 21 “Ikke alle som sier ‘Herre, Herre’ skal komme inn i himlenes rike, men de som gjør min himmelske Fars vilje. 22 For mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftfulle gjerninger?’ 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Dere har aldri kjent meg. 24 “Derfor skal alle som hører disse ord, og som gjør etter dem, sammenlignes med en klok mann som bygget sitt hus på en klippe. 25 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo, men huset falt ikke, for det var bygget på en klippe. 26 Men hver eneste som hører disse ordene og ikke gjør etter dem, kan sammenlignes med en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. 27 Regnet kom, flomvannet steg og vinden blåste og slo mot huset til det falt sammen — og fallet var kraftig.”

Dette er veldig viktig å forstå, det finnes selvfølgelig gode ting innforbi alle åndelige retninger, selv den PinseKaresmatiske bevegelse. Men hva f.eks. Jan Honningdal som den falskneren og den sjarlatanen har er med det lange håret (mannen skal ha kort hår står det i skriften). Fører frem så mye rart med såkalte kristne sanger der en setter seg selv i sentrum og såkalt tilber Den hellige ånd vil jeg advare imot på det sterkeste.

Sluttkommentar: Honningdal sier om lovsangen: Det er sanger tilbake til Den hellige ånd». For å si det slik, jeg har skrevet en artikkel at tilbedelse av Den hellige ånd leder inn i det okkulte, dette gjelder i hvert fall hva Honningdal står for. Jeg har lagt ut av relaterte linker til denne artikkelen, anbefaler deg å lese den kjære venn slik at du ikke blir dradd med i det dragsuget som dette er, et demonisk og villfarelsen dragsug! Jeg vet at jeg kan virke hard og dømmende, men dette er skrevet i kjærlighet. For at Guds menighet ikke skal komme enda mer på avveier. For om mulig, å få vekket opp noen for dette som er en kraftig villfarelse. Her tror enn at en er med på å tilbe og synge til den sanne Gud, men det er Satan en synger og dypest sett også oppnår kontakt med. Vil på det sterkes oppfordrer deg aldri synge Honningdal sanger eller lignede sanger som fører deg bort i fra Kristus, ikke til ham! Dette er ikke i sannhet kristne sanger, men sanger som leder deg bort og i fra Kristus. Jan Honningdal og veldig mye innforbi dagens PinseKaresmatiske kristendom er en forgreining av New Age vil jeg plassere dem! Den delen av den PinseKaresmatiske forgreiningen som Dr. C. Peter Wagner kaller for: “Den nye apostoliske reformasjon”. Den er med demonisk og styrt av Satan en noen forgreining jeg vet innforbi kristenheten, verre enn de som godtar homoseksuelle innforbi Statskirka. Eller Mormonerne eller Adventister, eller hva det måtte være. Den startet dypest sett med Aril Edvardsen her i Norge, og vil ende opp med tilbedelse av Antikrist og den Falske profet!

2 Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-538-vi-kommer-aldri-til-mte-noen.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-447-et-profetisk-milj.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-412-hvor-ofte-kritiserte.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-294-tilbedelse-av-den-hellige-and.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-202-treenighetslren-lren-er-demoners.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-25.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://www.bibelfokus.se/avfallet

1 kommentar:

Anonym sa...

Dette er det største svada jeg noen gang har lest. Tror du seriøst på det du skriver? Har du noen gang møtt Jan Honningdal? Hva har astrologi og norrøn mytologi å gjøre med Kristendom. Hvis du leser Guds ord, vil du se at lovsang forekommer gjennom hele Bibelen. Hva er det som foregår i Himmelen, akkuratt nå? Jo Den treenige Gud blir opphøyet. Han er verd all Lov og pris i evighet. Amen

Jeg regner med att denne komentaren ikke blir godkjent til å legges ut, siden det ikke passer inn i dine sære meninger.

mvh Terje p