mandag 20. juli 2015

Nr. 1179: Bønn til Jesus, Maria, den hellige Ånd, engelen Rafael eller andre mennesker er ikke i samsvar med den nytestamentlige lære og praksis!


Nr. 1179:
Bønn til Jesus, Maria, den hellige Ånd, engelen Rafael eller andre mennesker 
er ikke i samsvar med den nytestamentlige lære og praksis!


Protestantene har en veldig hard måte å dømme katolikkene på som ber til Maria. Ja, det er rett. Men å be til noen andre enn Gud fader er ikke heller i samsvar med hva det nye testamente hverken lærer, eller hva vi finner av hva de første kristne praktiserte. Bønn i Jesu navn til Gud – den eneste sanne Gud – er den eneste praksisen vi finner etter pinsefestens dag!

Bilde av Jesus som alltid selv ba til sin Himmelske Far – den eneste sanne Gud. Det at Jesus skal være vårt eksempel, det vitner han også her til fulle at han ba til Gud sin Far. Gå du hen og gjøre likeså vil jeg si.Pinsefestens dag – dagen å ta utgangspunktet for all nytestamentlig lære, tro og praksis!

Ser vi oss tilbake, selv til Jesus sin undervisning, uten å se fremover, innover og på hva fremfor alt Paulus underviste og lærte, vil vi gå oss vill i det åndelige landskapet. Dette kan selvfølgelig som alt annet dras for mye i begge retninger.

Men Jesus levde under loven, forkynte til Jødene eller fremfor alt til Sør-riket som var Juda stamme, Levi stamme og en del av de andre Israelitter som ikke var spred rundt over i verden etter delingen av Israel 700 år før!


Etter Jødene forkastet både Jesus og evangeliet (Ap.gj. 13.) så kom vi som hednings-kristne inn (Rom. 9-11).


Jesus lærte til dels å be til seg, men dette var noe som «gjaldt» før pinsefestens dag fordi da hadde de ikke Ånden!


Vi finner ikke noen praksis i Apostelgjerningene eller i omtale i brevene å be til Jesus. Vi finner ikke noen eksempler på å be eller lovsynge Jesus i det nye testamentet før vi kommer til himmelen og synger Guds og Lammets sang!Kan vi bygge en lære om et skriftsted eller et Jesu sitat?


Ja, hvis en finner det gjengitt hos Paulus, ikke uten! Eller at Paulus «anerkjenner» Jesu ord og undervisning. Og er det noe fra GT eller den gamle pakt, er det på samme måte!


Paulus er den «store» arkitekten og «lærefader» for oss som hedning-troende eller nytestamentlige kristne. Selv Jesus som forkynte til Jødene blir her stilt i «skyggen» av Paulus.


Dette kan selvfølgelig være veldig rart å høre for mange, men det hele har med å gjøre hvilken gjerning og oppdrag en har fått av Gud fader, og hvem forkynnelsen er stillet til!


Kan vi finne noen plasser i Paulus undervisning der han tror på følgende:


1.)  En Triade-Gud

2.)  Be til noen andre enn Gud Fader

3.)  Lovsynge og tilbe noen andre enn Guds Fader?

Hos Jesus – før Pinsefestens dag – så kan vi finne at Jesus taler om å be til meg, som noe som gjaldt disiplene før Ånden var kommet. Etter Ånden var kommer, så finner vi kun bønn og tilbedelse til Gud Fader. Og det i Jesu navn!

Sluttkommentar:

Det er mange som tror, fordi en ting er blitt praktisert gjennom generasjoner så er det rett. Men å bygge på tradisjoner om de er katolske, protestantiske eller nå hva de er. Det er kun en ting som vi skal forholde oss til, det er bibelen, og i særdeleshet det nye testamente med Paulus undervisning som må og skal ligge i bunn for nytestamentlig lære, tro og praksis.


Vi finner egentlig utallige skriftsteder som forteller oss at bønn og tilbedelse er rettet imot ingen såkalt treenig Gud. Men til den eneste sanne Gud – Faderen.


Samtidig så vil jeg ikke slå hånda av noen, da Gud ser til hjerte. Derfor burde protestantene så vel som katolikkene innse at de tar feil så lenge de ikke ber til den eneste sanne Gud – Faderen. Be til Jesus, be til Maria, be til engelen Rafael eller en annen såkalt Gudeperson eller engleskikkelse, det er og forblir ubibelsk og ute av det Paulus lærte, trodd og praktiserte. Og de første kristne om de var jødekristne eller hedningkristne!


Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1178-det-er-like-feil-be-til-jesus.html

Ingen kommentarer: