lørdag 18. mars 2017

Nr. 1888: Ny Youtube Video: NarreApostel Jan Aage Torp har kommet med falske anklager imot meg og den himmelske blogg, og er kriminell i henhold til paragraf §168 i straffeloven!

Nr. 1888:

Ny Youtube Video: NarreApostel Jan Aage Torp har kommet med falske anklager imot meg og den himmelske blogg, og er kriminell i henhold til paragraf §168 i straffeloven!

 

Nr. 1522:
Det er hva Jan Aage Torp har anmeldt meg for som er straffbart, ikke hva han har skrevet om det overgår hva jeg har skrevet og talt en tigang!

PS! Jan Aage Torp er en kriminell fordi han har gjort en straffbar handling!

Han hatet min forkynnelse om gjengifte, det var hans ankepunkt imot meg.
Hva gjorde han da? Ordnet en fiktiv anmeldelse, og nå har han forandret den til å bli ikke hva jeg skrev. Men mengden av det jeg skrev, hvorfor?

Da jeg har skrevet 98 % etter hans fiktive anmeldelse så unlater han å nevne det, hvorfor? 
Hele tiden for å finne en måte å få tatt meg på og stengt den Himmelske blogg! 
Jo, Jan Aage Torp er og forblir å være en kriminell som bør straffes for en falsk anmeldelse!

Bilde av Jan Aage Torp som kommer med falske anklager imot meg da det er mitt syn på gjengifte som er «problemet». Ikke noe annet da han rent verbalt har gått mye, mye lengre enn meg i å skrive og tale imot meg enn hva jeg av ham.
I straffeloven § 168 heter det:

"Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."

Her er det som Jan Aage Torp har gjort, og forledet politiet og rettsinstansene for å oppnå dette:
Fra VL: – Hva
forventer du av Christensen, Torp?

– Jeg forventer at han sletter alt som han har skrevet om alle, Jeg kommer til å henvende meg til Google og be om at de fjerner alt dette materialet fra deres søkemotor. Men da må det foreligge en rettskraftig dom. (sitat slutt).

Jan Aage Torp har kalt meg for de styggeste, av de styggeste ting. Bl.a. at jeg er Anders Behring Breivik sympatisør, tilhenger og fan. He-he, det er så langt borte fra sannheten det er mulig å komme, men det er hans falske anklager som er straffbare. Han har anmeldt meg for å oppnå at jeg skal slutte å forkynne imot gjengifte og nevne han som en person som er en ekteskapsbryter etter Guds ord.

Får henvendelser som spør om hvorfor jeg mener at det som Jan Aage Torp har skrevet og talt om meg ikke er straffbart. Men hva jeg har skrevet og talt om ham er straffbart. Til det er det bare å si at jeg ser på ikke noe av hva Torp har skrevet om meg som straffbart, selv om han overgår meg en tigang.

Det er hans anmeldelse av meg som er straffbar, da det er falske anklager. Han bygger sin anmeldelse på en ting, men det er for å oppnå en annen hensikt som er målet. Derfor instruerer han både politiet og alle andre, at han skal ha en dom for å gå til google med. 

Da det er min forkynnelse imot gjengifte som han hater, og det er faktisk på den engelske bloggen som han misliker sterkest, den har han en hat til som er enormt!

Jan Aage Torp har kommet med falske anklager meg da det er mitt syn og forkynnelse om gjengifte som er «problemet». Ikke hva jeg har kalt ham eller noe annet, der overgår han meg mange ganger. Selve anmeldelsen er fiktiv da det er for å oppnå noe helt annet enn det han sier. Han lyver og manipulerer. Legg merke til at han nå er opptatt kun med en ting, det samme som poltiet. Det er at det jeg ikke har skrevet og talt noe kriminelt, men det er mengden av det hele. Denne løgnen er Torp og politet nå helt enige om. Men som sagt, kriminelt er det hele etter mitt og mange andres vurdering.

Sluttkommentar:
I denne artikkel var det kun for å presisere hva jeg har anmeldt Jan Aage Torp for, det er falske anklager. Ikke hva han har skrevet og talt om meg om det er undermåls og helt ute på bærtur.

Dette står det i dommen:

Tiltalte har videre forklart at Torp har vært minst like ille i sine karakteristikker av ham og hans familie, og tillegger Torp utsagn fremsatt under andre navn, muligens pseudonymer, og utsagn på en blogg tiltalte kaller “den falske smyrnabloggen”. Den falske smyrnabloggen skal være opprettet i tiltaltes navn, men tiltalte avviste han som sto bak den. Torp har avvist at han har skrevet om tiltalte under pseudonym, eller på den falske smyrnabloggen. Torp har erkjent at han har svart tiltalte, og kalt ham “Anders Behring Breivik-sympatisør” to ganger, at bloggen er “idioti”, ved et tilfelle omtalt ham som en “demon”, kalt ham “lystløgner”, at bloggene til tiltalte er “nedrige”, at tiltalte er en “ryktespreder”, at tiltalte har “manglende innsikt i engelsk og norsk”, at han er “slem”, “ond og dum” og at bloggen er “en variant av sosialpornografi”.

Retten mener etter en helhetsvurdering at det ikke er rimelig å tilkjenne Torp oppreisningserstatning. Retten viser til at Torp selv har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten ved sine utsagn om tiltalte, og at han har brukt til dels grove karakteristikker om tiltalte selv. Retten viser her også til at han ved flere anledninger har kalt ham en Anders Behring Breivik-sympatisør. Videre var Torp klar over at han er en kjent skikkelse i det kristne miljøet, og at han har flere tilhengere som spinner videre på hans uttalelser, og fremsetter til dels grove og krenkende utsagn overfor tiltalte og hans familie.

Torps opptreden har nok bidratt til å eskalere og forlenge konflikten, men dette kom som et svar på tiltaltes etter hvert omfattende skriverier om Torp og hans ektefelle. Retten har ved vurderingen lagt til grunn at Torp som en offentlig og fremtredende person i Kristen-Norge må tåle mer enn en helt vanlig person må. Det må imidlertid gå en grense også for hva offentlige personer må tåle, som retten mener er overtrådt i denne saken.

Dette har Jan Aage Torp skrevet om meg på mange ulike fora og nettsteder.

«Anders Behring Breivik sympatisør».

«Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen".

Videre skriver Torp at jeg er skitt, stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens. Ryktesprederen JKC og sant å si er hans innsikt i engelsk og norsk temmelig begrenset også!
Jeg blir slått av hvilket lavt nivå JKC opptrer på…."

Om den Himmelske blogg: «som er forvirret, slem, ond og dum – tvers igjennom. Den bør stenges, kort og godt. Han skriver også dette om den Himmelske blogg: "Jan Kåre Christensens u-himmelske blogg!"
Man bør nok kunne kalle det en variant av sosial-pornografi» + Mye, mye mer!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1886-ny-youtube-video-selv-de-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1887-ny-youtube-video-den-kommende.html
http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1888-ny-youtube-video-narreapostel.html
http://www.sokelys.com/?p=19901
https://smyrnamenighet.wordpress.com/2015/08/14/grov-sjikane-mot-pastor-jan-aage-torp/
http://kristin.no/pastor-jan-aage-torp-fester-grepet-kristin-b-bruun/
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1822-medierettsadvokat-jon-wessel.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1818-rettsak-i-borgating-lagmansrett.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1817-hvis-dommen-fra-tingretten-blir.html
http://blog.janchristensen.net/2017/01/nr-1815-rettsaken-starter-i-borgating.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1642-hvis-borgating-kommer-til-feil.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1630-fra-youtube-om-den-kommende.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1559-politijurist-oda-karterud-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1406-uventet-men-desto-mer-kjrkommen.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1405-politi-jurist-dag-paulsen-siste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1403-fire-nye-undervisningsvideoer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1399-star-apostel-og-pastor-jan-aage.html
 

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1432-et-ekko-av-jan-kare-christensen_8.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1430-har-lest-ferdig-boken-av-anders.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1418-ann-christin-during-woll-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1468-tragedien-vi-ser-rammer-jan.html

Ingen kommentarer: