torsdag 5. september 2013

Nr. 685: Verre enn Verden er nå standarden blitt i Guds menighet, ikke minst nå gjennom Visjon Norge og Jan Hanvold!

Nr. 685:
Verre enn Verden er nå standarden blitt i Guds menighet, ikke minst nå gjennom Visjon Norge og Jan Hanvold!

Hadde bestemt meg for å ikke skrive mer om Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold. Men etter hans vulgære, uortodokse, provoserende, ekle og stygge måte han har profilert seg selv og det politiske partiet de kristne i det siste, trengs det atter igjen å si i fra. Søkelys skriver at det er hakk i plata, men når sannheten blir fortiet og neglisjert, må de gjentas, om noe ville høre og omvende seg?!

Bilde ar den gamle horkarlen Jan Hanvold som er på det åndelig og moralske område som et dyr, og i sin språkbruk så vulgær og ekkel det går an å værehttp://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html

1.) Dette er en åndelig lov, når en ikke har tatt «tyren ved hornet» som er Jan Hanvolds horeri ut i fra Guds ord ved at han er gjengiftet som en troende så slipper enn alle Åndsmakter som bor og virker i ham opp og frem. Ingen som er gjengiftet som en kristen har lov eller rett til å inneha en tjeneste som Hanvold. Nå må kristen Norge «betale» følgende for dette med hans vulgære, uortodokse, provoserende, ekle og stygge måte han har profilert seg selv og det politiske partiet de kristne i det siste. Det hviler «blodskyld» (Esekiel 34 etc.) på de kristne i Norge for å ikke ha advart andre mot denne mannen og hans virksomhet. De skal alle bli stilt til ansvar for dette, de ikke gjorde og unnlate å gjør også.

2.) Jeg har blitt spurt om enn må bli så rar og snodig for å bli en kristen som Hanvold er. Tusener om ikke hundre tusener er blitt støtt bort fra Jesus og evangeliet gjennom denne virksomheten og Jan Hanvold. At han han «vunnet» andre som er nesten like rar og snodig som han selv, det kan kansje være sant? Men hans virksomhet og han selv er og forblir alt annet en sunn og evangelisk.

3.) Hanvold er en ekkel broiler som i hele sin fremtoning ligner på alt annet enn en Guds mann og Apostel som han sier han er nå. Latterlig, forførisk, løgnaktig og demonisk er det!

4.) Her er noen uttalelser av de som støtter Hanvold: «Hanvold treffer spikeren på hodet!». Neste: «Hanvold sier sannheten. Hanvold taler der andre tier. Jan Hanvold er snart den eneste røsten i Norge som taler de Bibelske sannheter, det meste andre serverer nå er noe sukkersøtt pjott jeg er blitt dritlei av. Masse pjottetaler og aktiviteter uten substans eller kraft - tomt pjott = tomme kirker. Tragisk!».

Disse menneskene er slik innsauset og forført. Alt p.g.a. at de kristne har stilltiende godtatt denne mann å komme frem. Og han «lopper» de troende for 100 Millioner som han nå får inn gjennom sin virksomhet. Jesus selv sa følgende om Hanvold og likesinnede i endetiden.

Matt. 24. 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Denne utviklingen tillatter og blir akseptert i kristen Norge i dag, enten stilltiende eller at en tror løgnen fremfor sannheten!

5.) Hanvold er vulgær og har en fremtoning som verdens mennesker og de som er oppadgående synes er upassende, vulgær og primitiv. Han lever i hor og er en herlighetsteolog. Fremmer de kristne som er en parti som ingen sanne troende burde og skulle hatt noe å gjøre med. Hvor vil dette ende? I «Babylon den store skjøge tror jeg»!

6.) Hvem blir tiltrukket av Hanvold? Han er ingen sann troende og Jesu etterfølgere. Spør deg selv innforbi Gud, hvorfor har du vært på skjermen hans, støttet ham eller på noen måte gått god for ham. Be Gud åpne dine øyne og ransake deg. Jeg vet ikke hvorfor mennesker blir slik villedet, men skriften sier om disse at de har forkastet sannheten og derfor sender og tillatter Gud en demonisk villfarelse komme over dem.

2. Tess. 2. 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

7.) Verdens mennesker ler av Hanvold, de som er noenlunde «normale». Mens det er de som er rare og utskudd blir tiltrukket, og forførte troende er mitt inntrykk. Hanvold lever hverken i vater med Gud eller omgivelsen, tenk deg selv godt om. Er det verd å støtte en slik mann og en slik virksomhet? Legge dette innforbi Gud i bønn og studer skriften og sammenlign Hanvolds forkynnelse med Guds ord. Det har jeg gjort, og blitt forferdet!

8.) Skriften sier at en liten surdeig syrer hele deigen. Hva menes med det?

«Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!» (1 Kor 5,5)

Vi vet at likesom gjæret trenger igjennom hele deigen eller melet som står til heving. Slik vil en eller flere av våre synder trenge igjennom i våre liv. Hos Hanvold er det minst to store kardinal synder. Den ene er:

1.) Han lever i hor da han er gjengift som en kristen.

2.) Han er vranglærer av verste sorten da han er herlighets-teolog.

9.) Skriften sier i Fork 10:1 Giftige fluer får salvelagerens salve til å lukte ille og gjære; endog et lite grand dårskap ødelegger en mann som utmerker sig ved visdom eller ære.

Hanvold har tilsynelatende også en del gode ting, men ser en på de dårlige tingene med han så er det som giftige fluer i salvelageret salve som lukter ille og åpner opp for Satan både i hans liv og alle andre som han kommer i kontakt med. Det er Ånds infiltrasjon eller «overføring» av verste sort. Dette har den Norske kristenhet åpent opp for nå ved å tillatte Hanvold og Visjon Norge å holde på.

10.) Verdens dårlige standard hadde vært Guds anledning for at det igjen kunne sett forskjell på verdens barn og de kristne, men her er faktisk de troende og verden et i synd og umoral.

Sluttkommentar:

For meg er det som «toget» har gått for den Norske kristenhet. Skal det blir forandring eller vekkelse, så tror jeg kun Gud som må og skal gripe inn. Men jeg vil allikevel si, ikke gi opp kjære venner. Men søk Herren på nytt igjen, vi har Guds ord og hans løfter at han vil la seg finne av oss hvis vi søker ham. Om det er lyse eller mørke tider i Guds menighet og verden.

Jer 42:12 Og jeg vil la eder finne barmhjertighet, og han skal forbarme sig over eder og la eder vende tilbake til eders land.

Jer 29:13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte.

Jer 6:16 Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Bare i disse tre versene er det så mye godt og matnyttig som gjør at vi vet at det tross alt lønner seg å søke Herren og gå på hans vei. Hanvold og likesinnede går på syndens og dødens vei og er levende døde og på vei imot fortapelse. Og skriften sier at hvis en blind som Hanvold leder andre, så vil de få hans endelikt. Men for du som vi gå Herrens vei, lev som Guds ord lærer, studer Guds ord og la det bli og være din rettesnor for alt i livet. Og da vil Gud svare oss i sin tid, men skriften sier at nå er frelsens dag. Derfor forvent store og ufattelige ting som skal og vil skje i livet og tjenesten din meds søsken!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-585-visjon-norge-og-pastor-jan.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-546-hvorfor-jeg-mener-at-tv-grunder.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-510-jan-hanvold-er-selve-prototypen.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-335-falske-profeter-na-rett-inn-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html

Ingen kommentarer: