lørdag 4. april 2015

Nr. 1087: Det gamle livet ligger bak - da begynner det er helt nytt! Gjelder dette også ekteskap og gjengifte?!

Nr. 1087:

Det gamle livet ligger bak - da begynner det er helt nytt! Gjelder dette også ekteskap og gjengifte?!

Se også:  http://blog.janchristensen.net/2015/03/nr-1086-alt-det-en-gjr-fr-en-blir.html

Når jeg forkynner og underviser ut i fra Guds ord, så er mitt ønske, og hva jeg alltid prøver å formidle. Det er hva skriften, og skriften alene hva den sier!
Derfor den som anklager eller lovpriser meg, da går det ikke på meg, men på han som står bak Ordet, det er Gud selv!

Bilde av meg og min hustru, vi nærmer oss nå 30 års samliv, det er dessverre sjeldenheten blitt hvis også blant troende å holde sammen livet ut? Tragisk!

 

Jeg spør: «Det gamle livet ligger bak - da begynner det er helt nytt! Gjelder dette også ekteskap og gjengifte?!».

Jeg ser det slik at ut i fra nytestamentlig tenking, forståelse og lære. Så er alt det en gjør i det gamle livet – før en blir født på nytt. Det er borte for alltid bokstavelig talt! Men fra den dagen en tar imot Kristus Jesus, da begynner alt å «telle»!

2 Kor. 5. 17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Er en ugift, gift en eller flere ganger som ufrelst, så er en død, uansett. En er død i sine egne synder og overtredelser.

Efes. 2. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - 6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,

Vi var døde, før vi ble frelst. Etter frelsen, hva er vi da? Vi er levende: «gjort oss levende med Kristus».

Vi er med andre ord døde som ufrelste, men levende som frelste. Dette er hva det nye testamente lærer og forkynner oss!

Hva lærer vi her? Kort fortalt så er alle mennesker uansett om de gjøre «gode» eller «dårlige» gjerninger som ikke troende ikke «tilregnelige» da de er døde.

Hvor mye kan en forvente av et dødt menneske? Ikke noe, det er som "levende" at en kan forvente noe av en person, ikke som død. Da er det kun troende som skal stilles til ansvar for sine gjerninger innforbi Gud.

Alle andre mennesker er døde i sine synder og overtredelser.

Dette er det selvfølgelig mye mer å si noe om, men vi får stoppe her angående forskjellen på å være en troende og ikke en troende.

Skille går ved troen på Jesus Kristus som Guds sønn, frelser og Herre!

Den dagen en tar imot Jesus, blir en opplyst, levende og ansvarlig for sitt liv innforbi Gud, og da skal en svare for alt det en gjør, ja, også det en unnlater å gjøre!

Sluttkommentar:

Vi må ikke legge stein til byrden til de som kommer til tro på Kristus. Men samtidig, ikke frata dem det ansvaret det er å bli en Jesus troende.

Den balansen som dette skal være, trenger vi virkelig. Vi kan ikke forvente noe av verden, men av de troende at de ligner mer og mer på Jesus, og at de går i hans fotspor!

Det er ikke slik mange tenker at hedningene skal leve 20 % som kristne, mens de kristne skal leve 80 % så blir det 100 %!

Evangelisenteret praktiserer dette, at alt er tillatt også etter frelsen! Før frelsen, ja, etter frelsen, nei!

Da har en virkelig misforstått, og ikke bare Evangelisenteret. Dette brer seg mer og mer at menigheten blir mer og mer lik verden, snart er det ikke noen forskjell!
Ille at det skulle gå slik, derfor er omvendelse på sin plass. Hva har denne korte leksjon fortalt og hva har vi lært. La oss sette opp noen punkter til slutt:

1.)  Alt før frelsen er under blodet.

2.)  Det vi gjør som troende, alt må og skal vi stilles til ansvar for (da overfor Gud, har vi gjort noe som ufrelst må vi eventuelt svare overfor andre ved å gjøre opp f.eks. kriminelle gjerninger).

3.)  Vi kan få tilgivelse, men da må vi omvende oss.

4.)  Ufrelste mennesker får tilgivelse for alt den dagen de tar imot Jesus.

5.)  Kristne mennesker får tilgivelse for alt hvis de omvender seg og bekjenner det som synd!

6.)  Alle ikke troende blir tilgitt alt den dagen de tar imot Kristus – og et helt nytt liv begynner og har startet!

7.)  Alle troende får ikke automatisk tilgivelse for sine synder, de må også omvende seg fra syndene!!!!!!

8.)  Har en et x antall ekteskap bak seg i verden, alt blir tilgitt den dagen en tar imot Kristus!

9.)  Som troende varer f.eks. ekteskapet livet ut, kun død gir anledning til å inngå et nytt ekteskap. Vi må ikke sidestille hedninger og kristne. Verden og Guds menighet!

10.)                    Den såkalte uskyldige part finnes ikke i NT, dette er bare en demonisk avlednings manøver for å tillate synd i menigheten!

Relaterte linker:


4 kommentarer:

Unknown sa...

Jan Kåre.
Kunne du ikkje begynt å skriva litt om Antikrist og dei tinga som no ligg like framfor oss.
Iran har no fått i stand denne avtalen som gjer dei i stand til å lukkast med å skaffa seg atomvåpen.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.


When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG.


In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president.
----------

Unknown sa...

Knallbra innlegg,Jan Kåre !! Stå på sannheten, den vil alltid seire ! :) Mvh Randi

Jan Kåre Christensen sa...

Takk Randi, la aldri noen knuge deg ned, men la Guds ord holde oss alle oppe!


Unknown sa...

Dette med utruskap vert ofte brukt om nasjonen Israel.
I staden for å halda seg til Gud så set dei sin lit til andre nasjonar.
I dag er det spesielt USA som er Israels ven og som dei stolar på.
Gud fortel i ordet sitt at det vil skifta.
Proverb 5_

"For the lips of a strange woman (BABYLON Åp 17/18) drop as an honeycomb, and her mouth is SMOOTHER THAN OIL:

4 But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.

5 Her feet go down to DEATH; her steps take hold on HELL."

Antikrist og riket hans vert framstilt som "Death and Hell" eller døden og dødsriket i Skrifta.

Esaias 28,15 fortel om denne pakta som nasjonen Israel inngår med USA.

"Because ye have said, We have made a COVENANT WITH DEATH, and with HELL are we at AGREEMENT; ... for we have made lies our refuge, and under FALSEHOOD have we hid ourselves:

And your COVENANT WITH DEATH shall be disannulled, and your AGREEMNET WITH HELL shall not stand;..."

Habakkuk 2 fortel denne Death and Hell"-Antikrist.

4 Behold, his (ANTIKRIST) soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith.

5 Yea also, because he(ANTIKRIST)transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as HELL, and is as DEATH, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:

6 Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him,..."

Dei 6000 åra er snart til ende.
år 2028 er det definitivt 1000-årsrike.
Dei siste 7 åra er frå 2021-2028.
Dei neste 6 åra vil me få sjå Antikrist tydeleg. Me vil få sjå tempelet i Jerusalem kom apå plass på tempelhøgda.
Antikrist GOG-GeOrGe eller endetidas
neBUSHadnezzar vil straffa Israels fiendar når Iran bombar USA rundt valet i 2016.
Israel vil gleda seg over USA si straff over fiendane deira.

Dyret er nemnd i Jeremias 51,34

"neBUSHadrezzar the king of Babylon hath devoured me, he hath crushed me, he hath made me an empty vessel, he hath swallowed me up like a dragon, he hath filled his belly with my delicates, he hath cast me out."

Israel er utru med denne kvinna som er beskrive i Åp 17/18.

"Full av undring så jeg henne. 7 Men engelen sa til meg: «Hvorfor undrer du deg? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn. 8 Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme. 9 Her trengs det forstand og visdom.
De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger. 10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. 11 Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte. 12 De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret."