onsdag 8. april 2015

Nr. 1093: Det er en avlednings manøver fra den Onde å være opptatt med Jan Hanvolds lønn og hans valg av forkynnere! Det er at han er gjengiftet som troende som er hans store kardinal synd og brøde!

Nr. 1093:

Det er en avlednings manøver fra den Onde å være opptatt med Jan Hanvolds lønn og hans valg av forkynnere! Det er at han er gjengiftet som troende som er hans store kardinal synd og brøde!

Se her:  http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-619-selve-kardinal-synden-for-pastor.html
http://blog.janchristensen.net/2014/05/nr-809-demoniske-krefter-styrer-leder.html

 http://blog.janchristensen.net/2015/02/nr-1024-avisen-dagen-og-anfin-skaaheim.html

Fra Wikipedia om symptomer: Et symptom er en sansning eller endring av en helsetilstanden til en pasient. Det er en subjektiv beskrivelse, i motsetning til sykdomstegn eller kliniske funn, som er begreper som brukes om objektive tegn på tilstedeværelsen av en sykdom.

Eksempler på symptomer er tretthet, smerte, kvalme og svimmelhet. I motsetning til dette, er forhøyet blodtrykk eller utslett på huden sykdomstegn.
(sitat slutt).
Vi må ikke være opptatt med symptomene, men sykdomstegnet. Selve sykdomstegnet nr. 1 hos Hanvold er at han er gjengiftet som en troende. Alt annet blir som symptomer.

Bilde av Jan Hanvold 
Her en artikkel jeg skrev om det samme emnet for en tid tilbake:

Saken om Jan Hanvold og Visjon Norge er ikke noe annet en et forsøk fra den Onde å gjøre Hanvold og Visjon Norge stuerent for den Norske folk!

Jeg har sagt i fra dag en og lenge før det at alt det Jan Hanvold gjør og kommer til å gjøre ikke er fra Gud. Han lever i hor eller synd, og tilhører og tjener ikke den levende Gud!

Om Hanvold tjener 1 million eller 10 Millioner spiller ingen rolle så lenge han lever i hor!

Det er helt utrolig hvordan en er opptatt med det som egentlig er totalt uvesentlig og som har ingen betydning for hans moral og forhold til den levende Gud?!

Om Hanvold klarer å snoke seg «fri» med at han tross alt ikke tjener så mye eller har gjort seg fortjent til de pengene han får, hva har det å si? Ingenting.
Gud eier alt i denne verden, han er dens rettmessige eier av alt som har skapt alt. Alt det vi har er egentlig bare på lån. Men hva sier han om Hanvolds moralske og etiske liv? Det er dette som er avgjøre, ikke noe annet!

Alt annet er og forblir en avlednings manøver av den onde.

Er det så viktig å påpeke dette? Skal ikke enhver finne ut av hva som er rett eller feil?

Både ja og nei. Hanvold og Visjon Norge er en offentlig kristen kanal som lopper godtroende, naive og «snille» kristne mennesker hvert år for 90 millioner (det var 100 Millioner før Kanal 10 kom).

Da har vi bl.a. Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen og den Himmelske blogg som Gud har opprettet for å avsløre og påpeke på veien ut av dette uføre og bedraget som Guds folk er kommet inn i og er inne i!

Støtte heller meg og den Himmelske blogg. Se her, har du all den informasjonen du trenger:

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!


Ingen kommentarer: